Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhannguyen95 trong 11:04:08 PM Ngày 07 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13517Tiêu đề: Một bài giao thoa sóng hay cần giải đáp
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 11:04:08 PM Ngày 07 Tháng Một, 2013
Hai nguồn A và B trên mặt nước dao động cùng pha, O là trung điểm AB dao động với biên độ 2cm. Điểm M trên AB dao động với biên độ 1cm. Biết bước sóng lan truyền là 1,5 cm. Giá trị nhỏ nhất của OM
A 0,25 cm
B 1,5 cm
C 0,125 cm
D 0,185 cm


Tiêu đề: Trả lời: Một bài giao thoa sóng hay cần giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:30:17 AM Ngày 08 Tháng Một, 2013
Hai nguồn A và B trên mặt nước dao động cùng pha, O là trung điểm AB dao động với biên độ 2cm. Điểm M trên AB dao động với biên độ 1cm. Biết bước sóng lan truyền là 1,5 cm. Giá trị nhỏ nhất của OM
A 0,25 cm
B 1,5 cm
C 0,125 cm
D 0,185 cm
HD:
Hai nguồn cùng pha nên trung điểm O dao động với biên độ cực đại (xem như bụng sóng, vì O thuộc AB), M thuộc AB dao động với biên độ A/2 nên cách bụng đoạn gần nhất là [tex]\frac{\lambda }{6}[/tex] => OM = 0,25 cm