Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tramanhnguyen794 trong 05:31:00 PM Ngày 07 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13514Tiêu đề: Bài con lắc đơn 12
Gửi bởi: tramanhnguyen794 trong 05:31:00 PM Ngày 07 Tháng Một, 2013
Nhờ mọi người hướng dẫn em câu này
Một con lắc đơn vật nhỏ có khối lượng m mang điện tích q>0. Ban đầu con lắc dao động dưới tác dụng chỉ của trọng trường có biên độ góc [tex]\alpha _{max}[/tex]. Khi con lắc có li độ góc [tex]0,5\sqrt{3}\alpha _{max}[/tex], tác dụng điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E và hướng thẳng đứng xuống dưới. Biết qE=mg. Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào
A. giảm 25% B. tăng 25% C. tăng 75% D. giảm 75%Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc đơn 12
Gửi bởi: kydhhd trong 10:24:58 PM Ngày 07 Tháng Một, 2013
Nhờ mọi người hướng dẫn em câu này
Một con lắc đơn vật nhỏ có khối lượng m mang điện tích q>0. Ban đầu con lắc dao động dưới tác dụng chỉ của trọng trường có biên độ góc [tex]\alpha _{max}[/tex]. Khi con lắc có li độ góc [tex]0,5\sqrt{3}\alpha _{max}[/tex], tác dụng điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E và hướng thẳng đứng xuống dưới. Biết qE=mg. Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào
A. giảm 25% B. tăng 25% C. tăng 75% D. giảm 75%


do lực điện tác dụng là qE=mg------> [tex]g_{hg}=2g\Rightarrow \omega =\frac{\omega' }{\sqrt{2}}[/tex]
ta có:[tex]\alpha^{2} _{1max}=\frac{3}{4}\alpha^{2} _{1max}+\frac{v^{2}}{l^{2}\omega ^{2}}[/tex] (1)
[tex]\alpha^{2} _{2max}=\frac{3}{4}\alpha ^{2}_{1max}+\frac{v^{2}}{l^{2}\omega '^{2}}[/tex] (2)
nhân pt(2) với 2 và lấy pt2-pt1 ta có:[tex]\alpha ^{2}_{2max}=\frac{7}{8}\alpha ^{2}_{1max}[/tex]

===> cơ năng tăng
[tex]\frac{0,5m.2gl\alpha ^{2}_{2max}-0,5mgl\alpha ^{2}_{1max}}{0,5mgl\alpha ^{2}_{1max}}=75%[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài con lắc đơn 12
Gửi bởi: tramanhnguyen794 trong 11:22:21 PM Ngày 07 Tháng Một, 2013

ta có:[tex]\alpha^{2} _{1max}=\frac{3}{4}\alpha^{2} _{1max}+\frac{v^{2}}{l^{2}\omega ^{2}}[/tex] (1)

CT chỗ này là sao vậy bạn?


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc đơn 12
Gửi bởi: tramanhnguyen794 trong 07:51:13 AM Ngày 08 Tháng Một, 2013
mình hiểu rồi cám ơn ban, hình như bạn gõ sai CT
vậy chỗ này phải là [tex]0,5m(2g)l\alpha _{2max}^2-0,5mgl\alpha _{1max}^2=0,5mgl(2\alpha _{2max}^2-\alpha _{1max}^2)[/tex]
[tex]2\alpha _{2max}^2-\alpha _{1max}^2=0,75[/tex]
vậy tăng 75% = đa C