Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lachong_95 trong 05:29:31 PM Ngày 06 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13502Tiêu đề: Bài sóng ánh sáng cân giúp
Gửi bởi: lachong_95 trong 05:29:31 PM Ngày 06 Tháng Một, 2013
Một bản hai mặt song song có độ dày là l làm bằng thủy tinh. Một chùm sáng song song là một chùm sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 750nm, có độ rộng a=0,5cm tới mặt bên của bản dưới góc tới 30 o . Biết chiet suat của tia tim và tia đỏ lần lượt là 1,606 và 1,627. Để hai chùm bức xạ sau khi ra khỏi bản hoàn toàn tách rời nhau thì độ dày l có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 106,8cm B. 234,2cm C. 96,8cm D. 124,2cm
Mong thầy cô giải giúp, em xin cảm ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng cân giúp
Gửi bởi: traugia trong 09:54:37 PM Ngày 07 Tháng Một, 2013
Một bản hai mặt song song có độ dày là l làm bằng thủy tinh. Một chùm sáng song song là một chùm sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 750nm, có độ rộng a=0,5cm tới mặt bên của bản dưới góc tới 30 o . Biết chiet suat của tia tim và tia đỏ lần lượt là 1,606 và 1,627. Để hai chùm bức xạ sau khi ra khỏi bản hoàn toàn tách rời nhau thì độ dày l có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 106,8cm B. 234,2cm C. 96,8cm D. 124,2cm
Mong thầy cô giải giúp, em xin cảm ơn ạ
Ta có [tex]I_{1}I_{2} = \frac{I_{1}H}{tan60} = \frac{1}{2\sqrt{3}}cm = I_{3}I_{4}[/tex] (1)
Khi khúc xạ qua mặt phân các thứ nhất góc khúc xạ của tia đỏ và tia tím lần lượt là:
        [tex]sin30 = n_{d}sỉn_{r_{d}};sin30 = n_{t}sỉn_{r_{t}}[/tex] (2)
Dựa vào hình vẽ ta có: [tex]tanr_{t} = \frac{I_{3}I_{4}+ MI_{3}}{I_{1}M}[/tex] (3)
                          và     [tex]tanr_{d} = \frac{MI_{3}}{I_{1}M}[/tex]               (4)

Từ 1,2,3 và 4 suy ra: [tex]I_{1}M = 61,78cm[/tex]