Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: dxmen2000 trong 10:00:21 AM Ngày 06 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13500Tiêu đề: Giúp em bài toán phức tạp về kim loại
Gửi bởi: dxmen2000 trong 10:00:21 AM Ngày 06 Tháng Một, 2013
Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 với số mol mỗi chất là 0,15 mol. Hòa tan hết vào dung dịch Y gồm HCl và H2SO4 loãng dư thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngừng thoát khí NO ( sản phẩn khí duy nhất ). Thể tích khí thoát ra ở đktc và thể tích dung dịch Cu(NO3)2 đã dùng lần lượt là

A. 3,36 lít và 75 ml
B. 3,36 lít và 600ml
C. 1,12 lít và 600ml
D. 1,12 lít và 300ml


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài toán phức tạp về kim loại
Gửi bởi: L.Lawliet trong 10:02:42 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
Bạn tính đc số mol  Fe2+ là 0.45 mol
Có pt [tex]3Fe^{2+} + NO_{3}^{-} + 4H^{+}\rightarrow 3Fe^{3+} + 2H_{2}O + NO[/tex]
đến đó thì tính ra số mol NO3- là 0.15 >> V dd = 75ml còn V khí là 3.36l >> Đáp án A
Thân L.Lawliet