Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: anhchangwin1995 trong 10:04:47 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13495Tiêu đề: Tích phân hàm lượng giác.
Gửi bởi: anhchangwin1995 trong 10:04:47 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013
Tính tích phân:
[tex]I=\int \limits_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} {\dfrac{1}{\cos x\sin^3x\,\,}\,\,dx}[/tex]

Mọi người giúp em với.


Tiêu đề: Trả lời: Tích phân hàm lượng giác.
Gửi bởi: echxu_vnn trong 09:45:55 AM Ngày 06 Tháng Một, 2013
Cái này thì bạn chỉ cần chia cả tử và mẫu cho [tex]\cos^4x[/tex] thôi, rồi áp dụng công thức [tex]1+\tan^2x=\dfrac{1}{\cos^2x}[/tex]