Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhannguyen95 trong 06:28:12 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13489Tiêu đề: Một bài dao động con lắc lò xo nằm ngang hay cần giải đáp
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 06:28:12 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013
Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 18 N/m và vật nặng khối lượng m = 200 g. Đưa vật đến vị trí lò xo dãn 10 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hoà. Sau khi vật đi được 2 cm thì giữ cố định lò xo tại điểm cách đầu cố định một đoạn bằng 1/4 chiều dài của lò xo khi đó. Vật tiếp tục dao động điều hòa với cơ năng bằng
A. 103,4 mJ                  B. 106,5 mJ                  C. 92,6 mJ                     D. 75,6 mJ


Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động con lắc lò xo nằm ngang hay cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 07:03:05 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013
khi giữ cố định ở điểm đó thì k'=4/3k=24,tọa độ x' =3/4x=3/4.0,08=0,06 cm.vận tốc của vật khi đó v=0,6Vo(Vo=w.A)
vậy biên độ mới A'^2=x'^2+v^2/(w'^2)==>A'^2=6,3.10^-3m==>W= ..đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động con lắc lò xo nằm ngang hay cần giải đáp
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 07:21:27 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013
Bạn có thể giải thích giùm mình vì sao  x' =3/4x ?


Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động con lắc lò xo nằm ngang hay cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 08:00:36 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013
vì bài này vật nằm ngang nên x tương đương dentaL