Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tramanhnguyen794 trong 06:02:14 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13488Tiêu đề: hai chất điểm dao động điều hòa
Gửi bởi: tramanhnguyen794 trong 06:02:14 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013
mọi người giúp em câu này với, đề chuyên hà tĩnh L1)
Hai chất điểm dđđh trên hai đường thẳng song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của chúng nằm trên 1 đường thẳng đi qua O và vuông góc với Ox. Biên độ dao động của chúng lần lượt là 140mm và 480mm. Biết 2 chất điểm đi qua nhau ở vị trí có li độ 134,4mm và ngược chiều nhau. Khoảng cách lớn nhất của 2 chất điểm đó theo phương Ox là
A. 485,6mm
B. 500mm
C. 474,4mm
D. 620mm


Tiêu đề: Trả lời: hai chất điểm dao động điều hòa
Gửi bởi: superburglar trong 06:45:07 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013
bài này bạn thiếu một dữ liệu quan trọng là 2 vật chuyển động cùng tần số.khi đưa lên đương tròn biểu diễn bằng 2 vecto quay chung gốc thấy hai vecto này lệch nhau pi/4.vậy==>x=[x1-x2]==>x max =500mm


Tiêu đề: Trả lời: hai chất điểm dao động điều hòa
Gửi bởi: tramanhnguyen794 trong 09:17:18 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013
bài này bạn thiếu một dữ liệu quan trọng là 2 vật chuyển động cùng tần số.khi đưa lên đương tròn biểu diễn bằng 2 vecto quay chung gốc thấy hai vecto này lệch nhau pi/4.vậy==>x=[x1-x2]==>x max =500mm
bạn giải thích hơn rõ hơn giúp mình đc k mình vẫn chưa hiểu