Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: THANHDUY106 trong 06:51:44 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13476Tiêu đề: bài toán tổng hợp dao động
Gửi bởi: THANHDUY106 trong 06:51:44 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
nhờ các thầy hướng dẫn em bài này
hai chất điểm dao động trên 2 đường thẳng song song kề nhau và vị trí cân bằng của 2 chất điểm đều ở trên đường thẳng qua gốc tọa độ .phương trình dao động của 2 chất điểm lần lượt là x1=2cos([tex]\pi[/tex]t) và x2=4cos([tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi[/tex]/3) (cm) khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp mà 2 chất điểm mà 2 chất điểm có cùng li độ là ?

em xin cảm ơnTiêu đề: Trả lời: bài toán tổng hợp dao động
Gửi bởi: kydhhd trong 06:58:42 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
nhờ các thầy hướng dẫn em bài này
hai chất điểm dao động trên 2 đường thẳng song song kề nhau và vị trí cân bằng của 2 chất điểm đều ở trên đường thẳng qua gốc tọa độ .phương trình dao động của 2 chất điểm lần lượt là x1=2cos([tex]\pi[/tex]t) và x2=4cos([tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi[/tex]/3) (cm) khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp mà 2 chất điểm mà 2 chất điểm có cùng li độ là ?

em xin cảm ơn


2 dao động cùng tôc độ góc thì cú sau 1 nửa chu kì thi chúng lại gặp nhau


Tiêu đề: Trả lời: bài toán tổng hợp dao động
Gửi bởi: THANHDUY106 trong 07:10:22 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
nhờ các thầy hướng dẫn em bài này
hai chất điểm dao động trên 2 đường thẳng song song kề nhau và vị trí cân bằng của 2 chất điểm đều ở trên đường thẳng qua gốc tọa độ .phương trình dao động của 2 chất điểm lần lượt là x1=2cos([tex]\pi[/tex]t) và x2=4cos([tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi[/tex]/3) (cm) khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp mà 2 chất điểm mà 2 chất điểm có cùng li độ là ?

em xin cảm ơn


2 dao động cùng tôc độ góc thì cú sau 1 nửa chu kì thi chúng lại gặp nhau
xin thầy có thể nói rõ hơn không ,em không hiểu


Tiêu đề: Trả lời: bài toán tổng hợp dao động
Gửi bởi: superburglar trong 07:24:13 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
bài này vì cùng chu kì nên khoảng thời gian vật gặp nhau là t=(n-1)T/2.trong đó n là số lần 2 vật gặp nhau.bạn cứ vẽ hình ra sẽ thấy.


Tiêu đề: Trả lời: bài toán tổng hợp dao động
Gửi bởi: THANHDUY106 trong 07:54:44 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
bài này vì cùng chu kì nên khoảng thời gian vật gặp nhau là t=(n-1)T/2.trong đó n là số lần 2 vật gặp nhau.bạn cứ vẽ hình ra sẽ thấy.
vây theo ý bạn là t cần tìm là T/2 phải ko ? nhưng đáp án
a. 1/3(s) b.2/3(s) c. 1/6(s) d. 5/6(s)


Tiêu đề: Trả lời: bài toán tổng hợp dao động
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:13:49 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
2 dao động cùng tôc độ góc thì cú sau 1 nửa chu kì thi chúng lại gặp nhau
2 lần gặp nhau liên tiếp mới cách nhau T/2