Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhannguyen95 trong 02:50:15 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13473Tiêu đề: Một bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 02:50:15 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
Hình dưới biểu diễn sóng ngang truyền trên một sợi dây, theo chiều từ trái qua phải. Tại thời điểm như biểu diễn trên hình, P có li độ =0, Q có li độ cực đại. Vào thời điểm đó hướng chuyển động của P và Q lần lượt sẽ là:
A. đi xuống, đứng yên
B. đứng yên, đi xuống
C. đứng yên, đi lên
D. đi lên, đứng yên


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 04:16:56 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
Dịch hình SIN (hình SÓNG) theo chiều truyền sóng thì thấy ngay thời điểm tiếp theo phần thấp hơn sẽ TRÔI qua P và Q nên nếu xét ngay tại thời điểm hình vẽ thì P đi xuống, Q đứng yên. Chọn đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 04:25:45 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
Em cảm ơn thầy, nhưng em vẫn không hiểu là nếu như thế thì Q cũng phải đi xuống luôn chứ thầy nhỉ ??


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 04:39:54 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
Đúng là thời điểm tiếp theo Q sẽ xuống nhưng nếu xét tại thời điểm hình vẽ thì Q đang ở biên nên nó đứng yên nhé


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: anhchangwin1995 trong 08:46:26 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
Hình dưới biểu diễn sóng ngang truyền trên một sợi dây, theo chiều từ trái qua phải. Tại thời điểm như biểu diễn trên hình, P có li độ =0, Q có li độ cực đại. Vào thời điểm đó hướng chuyển động của P và Q lần lượt sẽ là:
A. đi xuống, đứng yên
B. đứng yên, đi xuống
C. đứng yên, đi lên
D. đi lên, đứng yên

mình học cái này r. xét một điển ở dưới P thì diểm đó sẽ có su hướng di lên. còn do Q ở ngọn sóng do đó tại Q vật đứng yên.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: thevinh1304 trong 08:49:41 AM Ngày 05 Tháng Một, 2013
Hình dưới biểu diễn sóng ngang truyền trên một sợi dây, theo chiều từ trái qua phải. Tại thời điểm như biểu diễn trên hình, P có li độ =0, Q có li độ cực đại. Vào thời điểm đó hướng chuyển động của P và Q lần lượt sẽ là:
A. đi xuống, đứng yên
B. đứng yên, đi xuống
C. đứng yên, đi lên
D. đi lên, đứng yên

mình học cái này r. xét một điển ở dưới P thì diểm đó sẽ có su hướng di lên. còn do Q ở ngọn sóng do đó tại Q vật đứng yên.
Như vậy, nếu xét sau 1 khoảng thời gian rất nhỏ thì cả P và Q đều có xu hướng đi xuống hả cậu( t< T/4).


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: anhchangwin1995 trong 04:04:02 PM Ngày 08 Tháng Một, 2013
Hình dưới biểu diễn sóng ngang truyền trên một sợi dây, theo chiều từ trái qua phải. Tại thời điểm như biểu diễn trên hình, P có li độ =0, Q có li độ cực đại. Vào thời điểm đó hướng chuyển động của P và Q lần lượt sẽ là:
A. đi xuống, đứng yên
B. đứng yên, đi xuống
C. đứng yên, đi lên
D. đi lên, đứng yên

mình học cái này r. xét một điển ở dưới P thì diểm đó sẽ có su hướng di lên. còn do Q ở ngọn sóng do đó tại Q vật đứng yên.
Như vậy, nếu xét sau 1 khoảng thời gian rất nhỏ thì cả P và Q đều có xu hướng đi xuống hả cậu( t< T/4).
đúng thế