Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hocsinh113 trong 04:33:05 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13466Tiêu đề: Khảo sát mạch LC
Gửi bởi: hocsinh113 trong 04:33:05 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
Giải thích giúp mình vấn đề này với:Tại sao Khi khảo sát mạch LC, cần chọn chiều dương trên mạch  LC để làm gì, dựa vào kiến thức nào để chọn chiều dương đó?

Cảm ơn rất nhiều.