Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phamngochieuqt trong 02:09:57 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13464Tiêu đề: Bài tập Sóng ánh sáng.
Gửi bởi: phamngochieuqt trong 02:09:57 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
Câu 1:trong thí nghiệm về giao thoa ấnh sáng, chiếu đồng thời vào 2 khe hai bức xạ có bước sóng l1 = 0,42mmbước sóng l2 = 0,525 mm. Hệ thống vân giao thoa được thu trênmàn, tại điểm M là vân sáng bậc 4 của bức xạ l2 , và điểm N là vân sáng bậc 11 của bức xạ l1. Biết M và N nằm cùng về 1 phía so với vân sáng trung tâm. trừ hai vạch sáng tại 2 điểm M, N thì trong đoạn MN có:
a. 16 vạch sáng b. 14 vạch sáng c. 13 vạch sáng d.15 vạch sáng
Đáp án là:14 ạ,nhưng em không biết phương pháp mong các thầy,cô chỉ dạy,hic


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng ánh sáng.
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:10:57 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
Câu 1:trong thí nghiệm về giao thoa ấnh sáng, chiếu đồng thời vào 2 khe hai bức xạ có bước sóng l1 = 0,42mmbước sóng l2 = 0,525 mm. Hệ thống vân giao thoa được thu trênmàn, tại điểm M là vân sáng bậc 4 của bức xạ l2 , và điểm N là vân sáng bậc 11 của bức xạ l1. Biết M và N nằm cùng về 1 phía so với vân sáng trung tâm. trừ hai vạch sáng tại 2 điểm M, N thì trong đoạn MN có:
a. 16 vạch sáng b. 14 vạch sáng c. 13 vạch sáng d.15 vạch sáng
Đáp án là:14 ạ,nhưng em không biết phương pháp mong các thầy,cô chỉ dạy,hic
Xét tại M ta có [tex]k_{1M}=\frac{4\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=5[/tex] (Tại M là vân sáng bậc 5 của l1)
Xét tại N: [tex]k_{2N}=\frac{11\lambda _{1}}{\lambda _{2}}=8,8[/tex] (Trong N 1 tí là vân sáng bậc 8 của l2)
Vân trùng: [tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\Leftrightarrow k_{1}=4k_{2}/5[/tex]
Số vân sáng của l1: có k1 = 6,7,8,9,10 của l2 có k2 = 5,6,7,8
Số vân trùng của 2 vân trong MN là: k2=8 với k1 = 10
suy ra có 8 vạch sáng????Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng ánh sáng.
Gửi bởi: phamngochieuqt trong 04:17:23 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
Câu 1:trong thí nghiệm về giao thoa ấnh sáng, chiếu đồng thời vào 2 khe hai bức xạ có bước sóng l1 = 0,42mmbước sóng l2 = 0,525 mm. Hệ thống vân giao thoa được thu trênmàn, tại điểm M là vân sáng bậc 4 của bức xạ l2 , và điểm N là vân sáng bậc 11 của bức xạ l1. Biết M và N nằm cùng về 1 phía so với vân sáng trung tâm. trừ hai vạch sáng tại 2 điểm M, N thì trong đoạn MN có:
a. 16 vạch sáng b. 14 vạch sáng c. 13 vạch sáng d.15 vạch sáng
Đáp án là:14 ạ,nhưng em không biết phương pháp mong các thầy,cô chỉ dạy,hic
Xét tại M ta có [tex]k_{1M}=\frac{4\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=5[/tex] (Tại M là vân sáng bậc 5 của l1)
Xét tại N: [tex]k_{2N}=\frac{11\lambda _{1}}{\lambda _{2}}=8,8[/tex] (Trong N 1 tí là vân sáng bậc 8 của l2)
Vân trùng: [tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\Leftrightarrow k_{1}=4k_{2}/5[/tex]
Số vân sáng của l1: có k1 = 6,7,8,9,10 của l2 có k2 = 5,6,7,8
Số vân trùng của 2 vân trong MN là: k2=8 với k1 = 10
Xin lỗi thầy cô,tại đề in mở quá đề bài chữa lại là tại điểm M là vân sáng bậc 4 của bức xạ l1,N là vân sáng bậc 12 của bức xạ l2,hịc xin lỗi
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng ánh sáng.
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:17:06 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
tinh thần hướng dẫn của đề cũ em tự giải được chứ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng ánh sáng.
Gửi bởi: superburglar trong 06:23:18 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
mong thầy có thể giải lại lần nữa được không ạ.em ra 16 vân :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng ánh sáng.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:25:45 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
Câu 1:trong thí nghiệm về giao thoa ấnh sáng, chiếu đồng thời vào 2 khe hai bức xạ có bước sóng l1 = 0,42mmbước sóng l2 = 0,525 mm. Hệ thống vân giao thoa được thu trênmàn, tại điểm M là vân sáng bậc 4 của bức xạ l1 , và điểm N là vân sáng bậc 12 của bức xạ l2. Biết M và N nằm cùng về 1 phía so với vân sáng trung tâm. trừ hai vạch sáng tại 2 điểm M, N thì trong đoạn MN có:
a. 16 vạch sáng b. 14 vạch sáng c. 13 vạch sáng d.15 vạch sáng
Đáp án là:14 ạ,nhưng em không biết phương pháp mong các thầy,cô chỉ dạy,hic
theo thầy nên có thêm 1 câu :  " 2 vân sáng trùng nhau coi như một vân sáng."
x_M=4.i_1.
x_N=11.i_2
Số vân sáng [tex]\lambda_1[/tex] :
[tex]4i_1 < k.i_1 < 12.i_2 ==> 4<k<12.\frac{\lambda_2}{\lambda_1} ==> k={5,..,14} (10 VS)[/tex]
Số vân sáng [tex]\lambda_2[/tex] :
[tex]4i_1 < k.i_2 < 11.i_2 ==> 4.\frac{\lambda_1}{\lambda_2} <k<12==> k={4,..,11} (8VS)[/tex]
Số vân trùng : [tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{\lambda_2}{\lambda_1}=\frac{5}{4}=\frac{10}{8}[/tex] (2 vân trùng)
==> số vân sáng : N=10+8-2=16


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng ánh sáng.
Gửi bởi: superburglar trong 10:39:25 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
ui thầy ơi.10+8-2=16.vậy đáp án bằng 16 phải không thầy:D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng ánh sáng.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:40:27 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
ok 16 đấy


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng ánh sáng.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:57:32 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
Xem cách khác nhé


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập Sóng ánh sáng.
Gửi bởi: phamngochieuqt trong 04:28:21 AM Ngày 04 Tháng Một, 2013
Câu 1:trong thí nghiệm về giao thoa ấnh sáng, chiếu đồng thời vào 2 khe hai bức xạ có bước sóng l1 = 0,42mmbước sóng l2 = 0,525 mm. Hệ thống vân giao thoa được thu trênmàn, tại điểm M là vân sáng bậc 4 của bức xạ l1 , và điểm N là vân sáng bậc 12 của bức xạ l2. Biết M và N nằm cùng về 1 phía so với vân sáng trung tâm. trừ hai vạch sáng tại 2 điểm M, N thì trong đoạn MN có:
a. 16 vạch sáng b. 14 vạch sáng c. 13 vạch sáng d.15 vạch sáng
Đáp án là:14 ạ,nhưng em không biết phương pháp mong các thầy,cô chỉ dạy,hic
theo thầy nên có thêm 1 câu :  " 2 vân sáng trùng nhau coi như một vân sáng."
x_M=4.i_1.
x_N=11.i_2
Số vân sáng [tex]\lambda_1[/tex] :
[tex]4i_1 < k.i_1 < 12.i_2 ==> 4<k<12.\frac{\lambda_2}{\lambda_1} ==> k={5,..,14} (10 VS)[/tex]
Số vân sáng [tex]\lambda_2[/tex] :
[tex]4i_1 < k.i_2 < 11.i_2 ==> 4.\frac{\lambda_1}{\lambda_2} <k<12==> k={4,..,11} (8VS)[/tex]
Số vân trùng : [tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{\lambda_2}{\lambda_1}=\frac{5}{4}=\frac{10}{8}[/tex] (2 vân trùng)
==> số vân sáng : N=10+8-2=16

Cám ơn thầy chỉ em phương pháp làm hic tại em đánh đề ko cẩn thận "tại điểm M là vân sáng bậc 4 của bức xạ l1 , và điểm N là vân sáng bậc 11 của bức xạ l2" đề như thế này ạ,xin lỗi các thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng ánh sáng.
Gửi bởi: phamngochieuqt trong 04:35:45 AM Ngày 04 Tháng Một, 2013
Xem cách khác nhé
Cách này dễ hình dung ạ,cảm ơn thầy ạ