Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lưu Hoàng Thông trong 01:03:18 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13463Tiêu đề: Bài tập so sánh biến thiên w(khó)
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 01:03:18 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
Đặt lần lượt u1=Ucos(50[tex]\Pi[/tex]t+phi1)
                  u2=Ucos(60[tex]\Pi[/tex]t +phi2)
                  u3=Ucos(100[tex]\Pi[/tex]t + phi3)
vào 2 đầu đoạn mach gồm R, thuần cảm L,C nối tiếp thì P trên R có giá trị P1,P2,P1/2
So sánh P1,P2 ta có
A.P1=P2         B.P1>P2           C.P1<P2            D. B hoặc C
Bài này em ko biết dùng phương pháp nào nữa, mong thầy cô giải chi tiết dùm em . Em cám ơn thầy cô

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập so sánh biến thiên w(khó)
Gửi bởi: superburglar trong 06:59:51 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
Đặt lần lượt u1=Ucos(50[tex]\Pi[/tex]t+phi1)
                  u2=Ucos(60[tex]\Pi[/tex]t +phi2)
                  u3=Ucos(100[tex]\Pi[/tex]t + phi3)
vào 2 đầu đoạn mach gồm R, thuần cảm L,C nối tiếp thì P trên R có giá trị P1,P2,P1/2
So sánh P1,P2 ta có
A.P1=P2         B.P1>P2           C.P1<P2            D. B hoặc C
Bài này em ko biết dùng phương pháp nào nữa, mong thầy cô giải chi tiết dùm em . Em cám ơn thầy cô
[tex]Z^{2}=R^{2}+(Zl-Zc)^{2}[/tex]
khi omega tăng thì Zl tăng còn Zc giảm--------> Z1<Z2 (*)
[tex]P1=I1^{2}R;P2=I2^{2}.R\Rightarrow \frac{P1}{P2}=\frac{I1^{2}}{I2^{2}}=\frac{Z2^{2}}{Z1^{2}}>1\Rightarrow P1>P2[/tex]
không hiểu các dữ kiện còn lại chi để lầm gì nữa ????????????? ??? ??? ??? ??? ???

chỗ (*) của DVD giải chưa hợp lí vì đây là (Zl-Zc)^2 nên Zl>Zc hoặc Zc>Zl.Vậy nếu Zc>Zl thì khi khi omega tăng thì Zl tăng còn Zc giảm thì giá trị tuyệt đối của hiệu này sẽ giảm???do đó bài này không thừa dữ kiện!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập so sánh biến thiên w(khó)
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 07:44:14 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
superburglar nói đúng rồi . Vậy bài nay giải thế nào  :-\