Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vodoi1794 trong 10:31:19 AM Ngày 03 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13460Tiêu đề: 1 sô bai về may biến ap, may phat điên cần giúp đõ
Gửi bởi: vodoi1794 trong 10:31:19 AM Ngày 03 Tháng Một, 2013
1)Roto của máy phat điện xoay chiều 1 pha  có 100 vòng , điênh trở không đáng kể,diện tích mỗi vòng la 60cm^2,sato tao ra từ trường có cảm ứng từ là 0.2T,nối 2 cưc  của máy vào 2 đầu đoạn mạch gồm điên trở R=10[tex]\Omega[/tex]
 cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm la L=[tex]\frac{0.2}{\prod{}}[/tex].tụ điện có điện dung là C=[tex]\frac{0.3}{\prod{}}[/tex]mF.khi roto của may quay đều với tôc độ n=1500 vòng /phút .thì cường độ dòng điện chạy qua R là
A 0.3276A
B 0.7997A
C 0.2316 A
D 1.5994 A


Tiêu đề: Trả lời: 1 sô bai về may biến ap, may phat điên cần giúp đõ
Gửi bởi: superburglar trong 10:45:52 AM Ngày 03 Tháng Một, 2013
n=1500vong/phut nên [tex]\omega =50\Pi[/tex]==>Zl và Zc
mặt khác U0mach=E0=[tex]\omega .N.B.S[/tex] (bạn nhớ đổi đơn vị dt cm^2-->m^2)
vậy nếu hỏi I cực đại =Eo/Z càn I hiệu dụng thì chia càn nữa.bài này hỏi nửa nạc nửa mỡ mình cũng không biết ính theo cái nào :DTiêu đề: Trả lời: 1 sô bai về may biến ap, may phat điên cần giúp đõ
Gửi bởi: vodoi1794 trong 12:10:10 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
2.1 may biến áp có lõi đối xứng gồm 3 nhánh nhưng chỉ có 2 nhánh được quấn hai cuộn dây, khí mắc 1 cuộn dây vào diện xoay chiều thì các đường sức từ do nó sinh ra không bị thoát ra ngời va được chia đều cho 2 nhánh còn lại, khi mác cuộn 1 có 1000 vòng  vào điện áp hiệu dụng 60V thì cuộn 2 có 2000 vòng khi để hở có điện áp hiệu dụng là?
A 55
B 50
C 60
D40
3.cuôn sơ cấp của máy bien áp có N1=400vong, thứ cấp N2=100 vòng.điện trở của cuộn sơ cấp r1=4[tex]\Omega[/tex]

cuôn thứ cấp r2=1[tex]\Omega[/tex].điện trở mác vào cuộn thứ cấp R=10[tex]\Omega[/tex]. xét mạch là mạch kín và hao phí không đáng kể.đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp 1 hiệu điện thế hiệu dụng U=360v.xác địnhhiệu điện thế hiệu dụng  2 đầu  cuôn thứ cấp
A 20
b40
c60
D80Tiêu đề: Trả lời: 1 sô bai về may biến ap, may phat điên cần giúp đõ
Gửi bởi: vodoi1794 trong 12:19:41 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
n=1500vong/phut nên [tex]\omega =50\Pi[/tex]==>Zl và Zc
mặt khác U0mach=E0=[tex]\omega .N.B.S[/tex] (bạn nhớ đổi đơn vị dt cm^2-->m^2)
vậy nếu hỏi I cực đại =Eo/Z càn I hiệu dụng thì chia càn nữa.bài này hỏi nửa nạc nửa mỡ mình cũng không biết ính theo cái nào :D


thank , thiếu chữ hiệu dụng,


Tiêu đề: Trả lời: 1 sô bai về may biến ap, may phat điên cần giúp đõ
Gửi bởi: kydhhd trong 03:38:25 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
2.1 may biến áp có lõi đối xứng gồm 3 nhánh nhưng chỉ có 2 nhánh được quấn hai cuộn dây, khí mắc 1 cuộn dây vào diện xoay chiều thì các đường sức từ do nó sinh ra không bị thoát ra ngời va được chia đều cho 2 nhánh còn lại, khi mác cuộn 1 có 1000 vòng  vào điện áp hiệu dụng 60V thì cuộn 2 có 2000 vòng khi để hở có điện áp hiệu dụng là?
A 55
B 50
C 60
D40

từ trường qua 2 nhanh chia đều và điện rở cuộn dây bỏ qua nên ta có:từ thông qua cuộn 1 và cuộn còn lại là
[tex]\phi _{10}=N1BS;\phi _{20}=N2.\frac{B}{2}.S\Rightarrow \frac{U1}{U2}=\frac{\phi 1}{\phi 2}=\frac{N1}{2N2}\Rightarrow U2=60V[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: 1 sô bai về may biến ap, may phat điên cần giúp đõ
Gửi bởi: kydhhd trong 03:52:26 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013

3.cuôn sơ cấp của máy bien áp có N1=400vong, thứ cấp N2=100 vòng.điện trở của cuộn sơ cấp r1=4[tex]\Omega[/tex]

cuôn thứ cấp r2=1[tex]\Omega[/tex].điện trở mác vào cuộn thứ cấp R=10[tex]\Omega[/tex]. xét mạch là mạch kín và hao phí không đáng kể.đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp 1 hiệu điện thế hiệu dụng U=360v.xác địnhhiệu điện thế hiệu dụng  2 đầu  cuôn thứ cấp
A 20
b40
c60
D80


bài này trên diễn đàn nói nhiều rồi nó rất phức tạp theo các thầy cô nói nó còn xảy ra hiện tượng hổ cảm rất khó nên đề thi đại học chắc sẽ ko ra còn nếu ra mình sẽ tính theo cách sau( theo sách hướng dẫn của thầy Lê Anh Vinh)
cuộn sơ cấp là nguồn thu, thứ cấp là nguồn phát
[tex]\frac{U1-I1r1}{U2+I2.r2}=\frac{N1}{N2};;\frac{I1}{I2}=\frac{N2}{N1}=\frac{1}{4};;I2=\frac{U2}{R}[/tex]
thay vào pt ta được U2=60V