Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phamngochieuqt trong 10:21:49 PM Ngày 02 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13458Tiêu đề: Lý thuyết sóng ánh sáng.
Gửi bởi: phamngochieuqt trong 10:21:49 PM Ngày 02 Tháng Một, 2013
Câu 1. Một tia sáng tráng hẹp truyền từ không khí vào nước theo phương vuông góc mặt nước. Ở đáy bể có đặt một gương phẳng nghiêng góc anpha so với phương ngang. Biết rằng góc anpha bằng nửa góc tới giới hạn của ánh sáng màu lục (khi đi từ nước sang không khí). Chùm tia ló ra ngoài không khí
   A. là chùm tia song song, bị tách thành các màu từ đỏ đến màu vàng
   B. là chùm tia phân kỳ, bị tách thành các màu từ đỏ đến màu vàng
   C. là chùm tia song song, bị tách thành các màu từ lam đến màu tím
   D. là chùm tia phân kỳ, bị tách thành các màu từ lam đến màu tím


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng ánh sáng.
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:41:00 PM Ngày 02 Tháng Một, 2013
Câu 1. Một tia sáng tráng hẹp truyền từ không khí vào nước theo phương vuông góc mặt nước. Ở đáy bể có đặt một gương phẳng nghiêng góc anpha so với phương ngang. Biết rằng góc anpha bằng nửa góc tới giới hạn của ánh sáng màu lục (khi đi từ nước sang không khí). Chùm tia ló ra ngoài không khí
   A. là chùm tia song song, bị tách thành các màu từ đỏ đến màu vàng
   B. là chùm tia phân kỳ, bị tách thành các màu từ đỏ đến màu vàng
   C. là chùm tia song song, bị tách thành các màu từ lam đến màu tím
   D. là chùm tia phân kỳ, bị tách thành các màu từ lam đến màu tím

Bài này em xem lại lý thuyết phần phản xạ ánh sáng, khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần, tán sắc ánh sáng, rồi vẽ hình ra, phân tích là làm được


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng ánh sáng.
Gửi bởi: phamngochieuqt trong 05:57:23 AM Ngày 03 Tháng Một, 2013
Câu 1. Một tia sáng tráng hẹp truyền từ không khí vào nước theo phương vuông góc mặt nước. Ở đáy bể có đặt một gương phẳng nghiêng góc anpha so với phương ngang. Biết rằng góc anpha bằng nửa góc tới giới hạn của ánh sáng màu lục (khi đi từ nước sang không khí). Chùm tia ló ra ngoài không khí
   A. là chùm tia song song, bị tách thành các màu từ đỏ đến màu vàng
   B. là chùm tia phân kỳ, bị tách thành các màu từ đỏ đến màu vàng
   C. là chùm tia song song, bị tách thành các màu từ lam đến màu tím
   D. là chùm tia phân kỳ, bị tách thành các màu từ lam đến màu tím

Bài này em xem lại lý thuyết phần phản xạ ánh sáng, khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần, tán sắc ánh sáng, rồi vẽ hình ra, phân tích là làm được
.Thầy ơi thầy giải chi tiết cho em với.hic


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng ánh sáng.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:22:07 AM Ngày 03 Tháng Một, 2013
Câu 1. Một tia sáng tráng hẹp truyền từ không khí vào nước theo phương vuông góc mặt nước. Ở đáy bể có đặt một gương phẳng nghiêng góc anpha so với phương ngang. Biết rằng góc anpha bằng nửa góc tới giới hạn của ánh sáng màu lục (khi đi từ nước sang không khí). Chùm tia ló ra ngoài không khí
   A. là chùm tia song song, bị tách thành các màu từ đỏ đến màu vàng
   B. là chùm tia phân kỳ, bị tách thành các màu từ đỏ đến màu vàng
   C. là chùm tia song song, bị tách thành các màu từ lam đến màu tím
   D. là chùm tia phân kỳ, bị tách thành các màu từ lam đến màu tím

+ Thực ra với loại dạng toán này thì theo tôi câu trả lời thật khó, cái khó ở đây là khó hiểu vể mặt lý thuyết. vì màu lục có hàng tỷ giá trị bước sóng (dãi màu) trong AS trắng. do vậy khi cho GT góc nghiêng ==> góc tới bằng ighLuc ==> ta KL các tia đỏ, cam, vàng lò ra, còn các tia lam,cham,tim không ló ra và lục thì sát mặt nước là theo tôi chưa đúng hiện tượng lắm. Do vậy theo tôi nên tránh ra những câu như thế này, hoặc nếu cho nên cho cụ thể AS TN là AS tạp gồm 7 đơn sắc màu cầu vồng mà không nên cho AS trắng
+ Cách làm em vẽ hình đường đi tia sáng hẹp từ KK vào nước gặp gương phẳng nên phản xạ ==> dựa vào hình học em sẽ tìm được i (góc tới mặt nước hướng từ trong ra ngoài) sẽ bằng ighLuc.
mà ighđ > igh cam > .... > igh luc > ...> igh tím ===> ighđ > igh cam > .... > i > ...> igh tím  (em thay ighLuc = i)
==> tia đ,c,v không thỏa ĐK (i>igh, PXTP) ==> ló ra ngoài


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng ánh sáng.
Gửi bởi: phamngochieuqt trong 01:05:28 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
Câu 1. Một tia sáng tráng hẹp truyền từ không khí vào nước theo phương vuông góc mặt nước. Ở đáy bể có đặt một gương phẳng nghiêng góc anpha so với phương ngang. Biết rằng góc anpha bằng nửa góc tới giới hạn của ánh sáng màu lục (khi đi từ nước sang không khí). Chùm tia ló ra ngoài không khí
   A. là chùm tia song song, bị tách thành các màu từ đỏ đến màu vàng
   B. là chùm tia phân kỳ, bị tách thành các màu từ đỏ đến màu vàng
   C. là chùm tia song song, bị tách thành các màu từ lam đến màu tím
   D. là chùm tia phân kỳ, bị tách thành các màu từ lam đến màu tím

+ Thực ra với loại dạng toán này thì theo tôi câu trả lời thật khó, cái khó ở đây là khó hiểu vể mặt lý thuyết. vì màu lục có hàng tỷ giá trị bước sóng (dãi màu) trong AS trắng. do vậy khi cho GT góc nghiêng ==> góc tới bằng ighLuc ==> ta KL các tia đỏ, cam, vàng lò ra, còn các tia lam,cham,tim không ló ra và lục thì sát mặt nước là theo tôi chưa đúng hiện tượng lắm. Do vậy theo tôi nên tránh ra những câu như thế này, hoặc nếu cho nên cho cụ thể AS TN là AS tạp gồm 7 đơn sắc màu cầu vồng mà không nên cho AS trắng
+ Cách làm em vẽ hình đường đi tia sáng hẹp từ KK vào nước gặp gương phẳng nên phản xạ ==> dựa vào hình học em sẽ tìm được i (góc tới mặt nước hướng từ trong ra ngoài) sẽ bằng ighLuc.
mà ighđ > igh cam > .... > igh luc > ...> igh tím ===> ighđ > igh cam > .... > i > ...> igh tím  (em thay ighLuc = i)
==> tia đ,c,v không thỏa ĐK (i>igh, PXTP) ==> ló ra ngoài
em cảm ơn thầy nhiều ạ