Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ghost_7love trong 09:40:12 PM Ngày 02 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13456Tiêu đề: Nhờ mọi người giải giúp mình 2 bài Dao động cơ này với!
Gửi bởi: ghost_7love trong 09:40:12 PM Ngày 02 Tháng Một, 2013
1.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới lò xo treo lần lượt vật có khối lượng m1=2m2=100g (2 vật nối nhau bằng dây treo nhẹ). Khi hệ cân bằng lò xo giãn 12cm. Cắt đứt tức thời dây nối giữa hai vật, khi đó con lắc lò xo và vật nặng có khối lượng m1 sẽ dao động với cơ năng bằng bao nhiêu?
A.0,09J                   B.0,01J                C.0,04J              D.0,08J

2.Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k=100N/m và vật nặng m=100g. Vật dao động có ma sát trên mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát bằng 0,2. Kéo vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng 1 đoạn 3cm và thả.Lấy [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10. Tìm tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian từ lúc thả đến lúc lò xo không biến dạng lần thứ nhất:
A.2,5cm/s                      B.53,6cm/s                     C.57,5cm/s                     D.2,7cm/sTiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải giúp mình 2 bài Dao động cơ này với!
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:27:59 AM Ngày 04 Tháng Một, 2013
2.Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k=100N/m và vật nặng m=100g. Vật dao động có ma sát trên mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát bằng 0,2. Kéo vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng 1 đoạn 3cm và thả.Lấy [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10. Tìm tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian từ lúc thả đến lúc lò xo không biến dạng lần thứ nhất:
A.2,5cm/s                      B.53,6cm/s                     C.57,5cm/s                     D.2,7cm/s
/quote]
HD: Vị trí cân bằng mới [tex]x_{0}=\frac{\mu mg}{k}=0,2cm[/tex]
Biên độ trong T/2 chu kỳ đầu là A' = 3 - 0,2cm = 2,8cm.
Thời gian cần tìm là: t = T/4+to; với [tex]t_{o}=\frac{\alpha T}{360}; sin\alpha =\frac{0.2}{2,8}[/tex]
Và quãng đường đi: S = 3cm.
Suy ra Vtb = S/t


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải giúp mình 2 bài Dao động cơ này với!
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:37:50 AM Ngày 04 Tháng Một, 2013
1.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới lò xo treo lần lượt vật có khối lượng m1=2m2=100g (2 vật nối nhau bằng dây treo nhẹ). Khi hệ cân bằng lò xo giãn 12cm. Cắt đứt tức thời dây nối giữa hai vật, khi đó con lắc lò xo và vật nặng có khối lượng m1 sẽ dao động với cơ năng bằng bao nhiêu?
A.0,09J                   B.0,01J                C.0,04J              D.0,08J

;
Vị trí cân bằng của hệ 2 vật: [tex]\Delta l=\frac{2mg}{k}[/tex]; suy ra được k
Vị trí cân bằng của con lắc khi đốt dây: [tex]\Delta l'=\frac{mg}{k}[/tex]
Biên độ của con lắc: A = [tex]\Delta l-\Delta l'[/tex]
Từ đó suy ra cơ năng