Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 09:01:43 PM Ngày 02 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13455Tiêu đề: Bài sóng cơ cực khó và hay
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 09:01:43 PM Ngày 02 Tháng Một, 2013
Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là us1 = 2cos(10πt – π/4) mm và us2 = 2cos(10πt + π/4) mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10 cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M = 10 cm và S2 khoảng S2M = 6 cm. Điểm dao động với biên độ cực đại trên S2M xa S2 nhất là:
mong thầy cô và các bạn giúp em bài này với ạ em cảm ơn nhiều ạ !!!  ^-^ ^-^ m:- *


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cực khó và hay
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:02:12 PM Ngày 02 Tháng Một, 2013
Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là us1 = 2cos(10πt – π/4) mm và us2 = 2cos(10πt + π/4) mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10 cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M = 10 cm và S2 khoảng S2M = 6 cm. Điểm dao động với biên độ cực đại trên S2M xa S2 nhất là:
mong thầy cô và các bạn giúp em bài này với ạ em cảm ơn nhiều ạ !!!  ^-^ ^-^ m:- *
điều kiện tổng quát để một điểm C thuộc S2M dao động với biên độ cực đại là
d2 - d1 = k.lamda + (phi2-phi1).lamda/2pi <-> d2 - d1 = k.2 + 1/2 (1)
để tìm trên S2M xem có bao nhiêu điểm dao động cực đại như C. ta làm như sau:
Cho C trùng với M, khi đó: d2 - d1 = 6 - 10 = -4cm
Cho C trùng với S2, khi đó: d2 - d1 = 0 - 8 = -8cm
ta luôn có: -8 < = k.2 + 1/2 < = -4 <-> -4,25 < = k < = -2,25
mà k nguyên, nên k = ( -4,-3,-2 )
vì bài toán yêu cầu điểm cực đại cách S2 lớn nhất nên: k = -2. Thay vào (1) ta có: d2 - d1 = -3,5 (2)
mà tam giác MS2S1 vuông tại S2, nên ta có: d1^2 - d2^2 =64 ( 3) . Chỗ nãy em nên vẽ hình ra
giải (2) với (3) ta tìm được d2


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cực khó và hay
Gửi bởi: phung_chi_trung trong 08:28:55 AM Ngày 03 Tháng Một, 2013
Bài này khó gì đâu mà đặt tên là cực hay và khó