Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: visao trong 08:19:34 AM Ngày 02 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13449Tiêu đề: dao động cơ
Gửi bởi: visao trong 08:19:34 AM Ngày 02 Tháng Một, 2013
1 CLLX dao động theo pt x=5 cos(2pi t). thời điểm vật có vận tốc 5picawn33 cm/s lần thứ 2013 kể từ lúc t =0 là
mong thầy cô và các bạn giúp em bài này


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:38:46 AM Ngày 02 Tháng Một, 2013
1 CLLX dao động theo pt x=5 cos(2pi t). thời điểm vật có vận tốc 5pican3 cm/s lần thứ 2013 kể từ lúc t =0 là
mong thầy cô và các bạn giúp em bài này
Ta có: vmax=[tex]10\pi cm/s[/tex]
nên vị trí để v = [tex]5\pi \sqrt{3}cm/s[/tex] là +(-) 2,5cm  mà vì v>0 nên ta thấy rằng 1T vật có 2 lần v = [tex]5\pi \sqrt{3}cm/s[/tex] >0
Nên (dùng đường tròn) 2013 lần sẽ có thời gian (tính từ ban đầu)
t = 1006T+T/2+T/6