Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 12:39:49 PM Ngày 01 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13439Tiêu đề: Sóng điện từ & Mạch LC- 2013
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:39:49 PM Ngày 01 Tháng Một, 2013
Nơi đây, chúng tôi sẽ ra các câu hỏi về phần SÓNG ĐIỆN TỪ & MẠCH LC để rèn luyện cho các em học sinh trong kỳ thi đại học 2013.

Nhắc lại lần nữa quy định của box:

Về quy định hoạt động của box, chúng tôi xin nêu ngắn gọn dưới đây:

(1) Trong box này, CÁC MOD CỦA BOX ra đề và các em học sinh sẽ tiến hành giải những câu đó. Sau đó chúng tôi sẽ kết luận về cách giải, đáp số, và gợi ý hướng dẫn (nếu cần).

Những vấn đề được nêu trong box, là được lấy từ những câu mà chúng tôi sau nhiều năm giảng dạy, nhận thấy học sinh hay mắc sai sót, hoặc là những dạng khó, dạng hay gặp hoặc có khả năng ra thi đại học.


(2) TRONG BOX NÀY, NHỮNG BÀI ĐĂNG ĐỂ HỎI BÀI LÀ HOÀN TOÀN KHÔNG HỢP LỆ VÀ CHÚNG TÔI SẼ XÓA MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO (CHO DÙ ĐƯỢC CÁC MOD TRẢ LỜI HAY KHÔNG CŨNG VẬY).

(3) QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH SỐ CÂU: Do có nhiều mod, nên trong quá trình đưa câu hỏi, BQT mong quý thầy/cô đánh theo số thứ tự từ 1 trở lên trong từng chuyên đề. Để mọi người tiện trao đổi.

(4) Các bài đăng và bài trả lời phải viết bằng tiếng Việt có dấu.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ & Mạch LC- 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:37:42 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
Câu 1: Tụ xoay gồm tất cả 19 tấm nhôm có diện tích đối diện là S = 3,14 [tex]cm^2[/tex], khoảng cách giữa hai tấm liên tiếp là d=1mm, giữa các tấm nhôm là không khí. Biết [tex]k=9.10^9N.m^2/C^2[/tex]. Mắc hai đầu tụ với cuộn cảm thuần có L=5mH. Khung dao động có thể thu sóng điện từ có bước sóng là
  A. 1000m                       B. 150m                            C. 198m                                  D. 942mTiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ & Mạch LC- 2013
Gửi bởi: superburglar trong 04:05:59 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
[tex]C=\frac{\varepsilon .S}{k.4.\Pi d}[/tex][tex]=2,77.10^{-12} F[/tex]
vi đây là các tụ mắc song song mà có 19 thanh Al vậy có 18 tụ mắc song song.Cbo=18C=5.10^-11.vậy bước sóng = 942mTiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ & Mạch LC- 2013
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:38:28 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
Câu 2: Mạch dao động gồm cuộn cảm L và tụ điện có điện dung C = 10 nF. Biết cuộn cảm là một ống dây có chiều dài 16π cm, diện tích tiết diện ngang của ống là 10 [tex]cm^{2}[/tex] và ống dây gồm có 1000 vòng dây.  Xác định tần số góc của mạch dao động
A. [tex]2.10^{6}[/tex] rad/s         B. [tex]2.10^{5}[/tex] rad/s         C. [tex]2.10^{7}[/tex] rad/s         D. [tex]2.10^{4}[/tex] rad/s


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ & Mạch LC- 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:57:02 AM Ngày 05 Tháng Một, 2013
[tex]C=\frac{\varepsilon .S}{k.4.\Pi d}[/tex][tex]=2,77.10^{-12} F[/tex]
vi đây là các tụ mắc song song mà có 19 thanh Al vậy có 18 tụ mắc song song.Cbo=18C=5.10^-11.vậy bước sóng = 942m

Bạn đã giải chính xác ^-^.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ & Mạch LC- 2013
Gửi bởi: senior9x trong 05:29:44 PM Ngày 07 Tháng Một, 2013
Câu 2: Mạch dao động gồm cuộn cảm L và tụ điện có điện dung C = 10 nF. Biết cuộn cảm là một ống dây có chiều dài 16π cm, diện tích tiết diện ngang của ống là 10 [tex]cm^{2}[/tex] và ống dây gồm có 1000 vòng dây.  Xác định tần số góc của mạch dao động
A. [tex]2.10^{6}[/tex] rad/s         B. [tex]2.10^{5}[/tex] rad/s         C. [tex]2.10^{7}[/tex] rad/s         D. [tex]2.10^{4}[/tex] rad/s

(http://nt2.upanh.com/b4.s33.d1/323b1a4313789b93c60ef3396be16f36_52385632.untitled.png) (http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/dvf95tegbpz.htm)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ & Mạch LC- 2013
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:06:22 PM Ngày 07 Tháng Một, 2013
Câu 2: Mạch dao động gồm cuộn cảm L và tụ điện có điện dung C = 10 nF. Biết cuộn cảm là một ống dây có chiều dài 16π cm, diện tích tiết diện ngang của ống là 10 [tex]cm^{2}[/tex] và ống dây gồm có 1000 vòng dây.  Xác định tần số góc của mạch dao động
A. [tex]2.10^{6}[/tex] rad/s         B. [tex]2.10^{5}[/tex] rad/s         C. [tex]2.10^{7}[/tex] rad/s         D. [tex]2.10^{4}[/tex] rad/s

(http://nt2.upanh.com/b4.s33.d1/323b1a4313789b93c60ef3396be16f36_52385632.untitled.png) (http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/dvf95tegbpz.htm)
Em giải đúng rồi


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ & Mạch LC- 2013
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:17:47 AM Ngày 13 Tháng Một, 2013
Câu 3: Có hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ. Ở thời điểm t, gọi [tex]q_{1},q_{2}[/tex] là điện tích của một bản tụ trong mạch thứ nhất và thứ hai. Biết [tex]36q_{1}^{2}+16q_{2}^{2}= 240^{2} \: (nC)^{2}[/tex]. Ở thời điểm [tex]t=t_{1}[/tex] thì [tex]q_{1}= 24(nC);\: i_{1}=3,2 (mA)[/tex]. Khi đó cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch thứ hai là:

A. 5,4 mA                         B. 6,4mA                        C. 4,5mA                     D. 3,6mA

(Trích đề thi thử chuyên Hà Tĩnh lần 1 - 2013)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ & Mạch LC- 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:03:38 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Câu 4: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm và hai tụ điện giống nhau. Mạch có khóa K: khi K ngắt mạch gồm cuộn thuần cảm và tụ C, khi K đóng mạch gồm cuộn thuần cảm và hai tụ mắc song song. Ban đầu K ngắt, khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 thì hiệu điện thế trên tụ điện C là [tex]U_0[/tex]. Khi cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại, người ta đóng K. Xác định hiệu điện thế trên các tụ khi dòng điện trong mạch lại bằng 0
   A. [tex]2U_0[/tex]                           B. [tex]U_0\sqrt{2}[/tex]                             C. [tex]U_0[/tex]                                     D. [tex]\frac{U_0}{\sqrt{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ & Mạch LC- 2013
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:37:59 PM Ngày 17 Tháng Một, 2013
Câu 3: Có hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ. Ở thời điểm t, gọi [tex]q_{1},q_{2}[/tex] là điện tích của một bản tụ trong mạch thứ nhất và thứ hai. Biết [tex]36q_{1}^{2}+16q_{2}^{2}= 240^{2} \: (nC)^{2}[/tex]. Ở thời điểm [tex]t=t_{1}[/tex] thì [tex]q_{1}= 24(nC);\: i_{1}=3,2 (mA)[/tex]. Khi đó cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch thứ hai là:

A. 5,4 mA                         B. 6,4mA                        C. 4,5mA                     D. 3,6mA

(Trích đề thi thử chuyên Hà Tĩnh lần 1 - 2013)
câu này giống một câu năm ngoái anh Traugia giải.
q1=24 nC => q2=48 nC
 đạo hàm 2 vế của [tex]36q_{1}^{2}+16q_{2}^{2}= 240^{2} \: (nC)^{2}[/tex].
 có [tex]36q_1 i_1 +16q_2i_2=0[/tex]
[tex]\Rightarrow i_2 = \frac{-36q_1i_1}{16q_2}=-3,6 mA[/tex]

Đ.án D


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ & Mạch LC- 2013
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:40:37 PM Ngày 24 Tháng Một, 2013
Câu 4: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm và hai tụ điện giống nhau. Mạch có khóa K: khi K ngắt mạch gồm cuộn thuần cảm và tụ C, khi K đóng mạch gồm cuộn thuần cảm và hai tụ mắc song song. Ban đầu K ngắt, khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 thì hiệu điện thế trên tụ điện C là [tex]U_0[/tex]. Khi cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại, người ta đóng K. Xác định hiệu điện thế trên các tụ khi dòng điện trong mạch lại bằng 0
   A. [tex]2U_0[/tex]                           B. [tex]U_0\sqrt{2}[/tex]                             C. [tex]U_0[/tex]                                     D. [tex]\frac{U_0}{\sqrt{2}}[/tex]
năng lượng được bảo toàn
nếu mắc nối tiếp thì 2 năng lượng ở 2 tụ là như nhau và bằng 1/2 tổng ==> Uo/2
mắc song song 2 tụ có năng lượng như nhau ==> Uo
C


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Sóng điện từ & Mạch LC- 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:44:49 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013
Câu 4: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm và hai tụ điện giống nhau. Mạch có khóa K: khi K ngắt mạch gồm cuộn thuần cảm và tụ C, khi K đóng mạch gồm cuộn thuần cảm và hai tụ mắc song song. Ban đầu K ngắt, khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 thì hiệu điện thế trên tụ điện C là [tex]U_0[/tex]. Khi cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại, người ta đóng K. Xác định hiệu điện thế trên các tụ khi dòng điện trong mạch lại bằng 0
   A. [tex]2U_0[/tex]                           B. [tex]U_0\sqrt{2}[/tex]                             C. [tex]U_0[/tex]                                     D. [tex]\frac{U_0}{\sqrt{2}}[/tex]
năng lượng được bảo toàn
nếu mắc nối tiếp thì 2 năng lượng ở 2 tụ là như nhau và bằng 1/2 tổng ==> Uo/2
mắc song song 2 tụ có năng lượng như nhau ==> Uo
C


Năng lượng bài này bảo toàn, vậy sao bạn không cho W = W' rồi tìm lại điện áp cực đại xem! chú ý là hai tụ song song và giống nhau nên điện áp cực đại trên hai tụ như nhau và bằng luôn của mạch, và đáp án không phải C.

[tex]W=W'\Leftrightarrow \frac{1}{2}CU_0^2=\frac{1}{2}2CU_0'^2[/tex]=> [tex]U_0'=\frac{U_0}{\sqrt{2}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Sóng điện từ & Mạch LC- 2013
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 09:35:19 AM Ngày 06 Tháng Hai, 2013
Câu 4: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm và hai tụ điện giống nhau. Mạch có khóa K: khi K ngắt mạch gồm cuộn thuần cảm và tụ C, khi K đóng mạch gồm cuộn thuần cảm và hai tụ mắc song song. Ban đầu K ngắt, khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 thì hiệu điện thế trên tụ điện C là [tex]U_0[/tex]. Khi cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại, người ta đóng K. Xác định hiệu điện thế trên các tụ khi dòng điện trong mạch lại bằng 0
   A. [tex]2U_0[/tex]                           B. [tex]U_0\sqrt{2}[/tex]                             C. [tex]U_0[/tex]                                     D. [tex]\frac{U_0}{\sqrt{2}}[/tex]
năng lượng được bảo toàn

nếu mắc nối tiếp thì 2 năng lượng ở 2 tụ là như nhau và bằng 1/2 tổng ==> Uo/2
mắc song song 2 tụ có năng lượng như nhau ==> Uo
C


Năng lượng bài này bảo toàn, vậy sao bạn không cho W = W' rồi tìm lại điện áp cực đại xem! chú ý là hai tụ song song và giống nhau nên điện áp cực đại trên hai tụ như nhau và bằng luôn của mạch, và đáp án không phải C.

[tex]W=W'\Leftrightarrow \frac{1}{2}CU_0^2=\frac{1}{2}\frac{C}{2}U_0'^2=>U_0'=U_0\sqrt{2}[/tex]

mắc song song fai là 2C chứ thầy  ???


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Sóng điện từ & Mạch LC- 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:57:23 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2013
mắc song song fai là 2C chứ thầy  ???
[/quote]

Thầy nhằm, đã edit.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ & Mạch LC- 2013
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:53:32 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Câu 5: Khi mắc tụ [tex]C_{1}[/tex] vào mạch dao động thì mạch có tần số [tex]f_{1}[/tex]. Khi thay tụ [tex]C_{1}[/tex] bằng tụ [tex]C_{2}[/tex] thì mạch có tần số [tex]f_{2}[/tex]. Vậy khi mắc vào mạch tụ [tex]C = \sqrt[m+n]{C_{1}^{n}.C_{2}^{m}}[/tex] thì mạch có tần số dao động là:

A. [tex]f = f_{1}^{\frac{m+n}{n}}.f_{2}^{\frac{m+n}{m}}.[/tex]

B. [tex]f = f_{1}^{\frac{n}{m+n}}.f_{2}^{\frac{m}{m+n}}.[/tex]

C.[tex]f = f_{1}^{\frac{m}{n}}.f_{2}^{\frac{n}{m}}.[/tex]

D. [tex]f = \sqrt{\left( f_{1}^{2}+f_{2}^{2}\right)^{\frac{m}{n}+\frac{n}{m}}}[/tex]

Vui lòng trích dẫn lại đề bài khi giải. Cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ & Mạch LC- 2013
Gửi bởi: k4shando trong 05:32:37 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Câu 5: Khi mắc tụ [tex]C_{1}[/tex] vào mạch dao động thì mạch có tần số [tex]f_{1}[/tex]. Khi thay tụ [tex]C_{1}[/tex] bằng tụ [tex]C_{2}[/tex] thì mạch có tần số [tex]f_{2}[/tex]. Vậy khi mắc vào mạch tụ [tex]C = \sqrt[m+n]{C_{1}^{n}.C_{2}^{m}}[/tex] thì mạch có tần số dao động là:

A. [tex]f = f_{1}^{\frac{m+n}{n}}.f_{2}^{\frac{m+n}{m}}.[/tex]

B. [tex]f = f_{1}^{\frac{n}{m+n}}.f_{2}^{\frac{m}{m+n}}.[/tex]

C.[tex]f = f_{1}^{\frac{m}{n}}.f_{2}^{\frac{n}{m}}.[/tex]

D. [tex]f = \sqrt{\left( f_{1}^{2}+f_{2}^{2}\right)^{\frac{m}{n}+\frac{n}{m}}}[/tex]

Vui lòng trích dẫn lại đề bài khi giải. Cảm ơn!
ta có [tex]f^{2}=\frac{1}{(2\pi )^{2}.L.\sqrt[m+n]{C_{1}^{n}.C_{2}^{m}}}\rightarrow f^{2(m+n)}=\frac{1}{(2\pi )^{2(m+n).L^{m+n}.C_{1}^{n}.C_{2}^{m}}}=f_{1}^{2n}.f_{2}^{2m}[/tex]
Vậy đáp án là B