Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 12:36:39 PM Ngày 01 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13437Tiêu đề: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:36:39 PM Ngày 01 Tháng Một, 2013
Nơi đây, chúng tôi sẽ ra các câu hỏi về phần DAO ĐỘNG CƠ HỌC để rèn luyện cho các em học sinh trong kỳ thi đại học 2013.

Nhắc lại lần nữa quy định của box:

Về quy định hoạt động của box, chúng tôi xin nêu ngắn gọn dưới đây:

(1) Trong box này, CÁC MOD CỦA BOX ra đề và các em học sinh sẽ tiến hành giải những câu đó. Sau đó chúng tôi sẽ kết luận về cách giải, đáp số, và gợi ý hướng dẫn (nếu cần).

Những vấn đề được nêu trong box, là được lấy từ những câu mà chúng tôi sau nhiều năm giảng dạy, nhận thấy học sinh hay mắc sai sót, hoặc là những dạng khó, dạng hay gặp hoặc có khả năng ra thi đại học.


(2) TRONG BOX NÀY, NHỮNG BÀI ĐĂNG ĐỂ HỎI BÀI LÀ HOÀN TOÀN KHÔNG HỢP LỆ VÀ CHÚNG TÔI SẼ XÓA MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO (CHO DÙ ĐƯỢC CÁC MOD TRẢ LỜI HAY KHÔNG CŨNG VẬY).

(3) QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH SỐ CÂU: Do có nhiều mod, nên trong quá trình đưa câu hỏi, BQT mong quý thầy/cô đánh theo số thứ tự từ 1 trở lên trong từng chuyên đề. Để mọi người tiện trao đổi.

(4) Các bài đăng và bài trả lời phải viết bằng tiếng Việt có dấu.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:17:46 PM Ngày 02 Tháng Một, 2013
Câu 1: Con lắc lò xo treo vào giá cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc [tex]10\sqrt{5}rad/s[/tex]. Độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên điểm treo lần lượt là 1,5N và 0,5N. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu? Lấy [tex]g=10m/s^2[/tex]
       A. 1,5cm                            B. 1cm                                  C. 2cm                                       D. 0,5cmTiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: senior9x trong 09:23:27 AM Ngày 03 Tháng Một, 2013
Câu 1: Con lắc lò xo treo vào giá cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc [tex]10\sqrt{5}rad/s[/tex]. Độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên điểm treo lần lượt là 1,5N và 0,5N. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu? Lấy [tex]g=10m/s^2[/tex]
       A. 1,5cm                            B. 1cm                                  C. 2cm                                       D. 0,5cm


[img width= height=]http://nt0.upanh.com/b1.s34.d1/6eaf7adaa7e6c9dd053536b3e5296fe6_52267480.untitled.png[/img] (http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/5vy02p5v7lw.htm)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:25:41 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
Câu 1: Con lắc lò xo treo vào giá cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc [tex]10\sqrt{5}rad/s[/tex]. Độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên điểm treo lần lượt là 1,5N và 0,5N. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu? Lấy [tex]g=10m/s^2[/tex]
       A. 1,5cm                            B. 1cm                                  C. 2cm                                       D. 0,5cm


[img width= height=]http://nt0.upanh.com/b1.s34.d1/6eaf7adaa7e6c9dd053536b3e5296fe6_52267480.untitled.png[/img] (http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/5vy02p5v7lw.htm)
Bạn đã giải chính xác ^-^.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:57:56 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
Câu 2: Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là [tex]x_1=A_1cos\omega t(cm);x_2=A_2sin\omega t(cm)[/tex]. Biết [tex]16x_1^2+9x_2^2=24^2(cm^2)[/tex]. Tại thời điểm t, vật thứ nhất đi qua vị trí có li độ x1=-3cm, có tốc độ [tex]v_1=18\sqrt{3}cm/s[/tex]. Khi đó vật thứ hai có tốc độ là
  A. [tex]8\sqrt{3}cm/s[/tex]                  B. [tex]4\sqrt{3}cm/s[/tex]                           C. 24cm/s                               D. 48cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: superburglar trong 10:15:26 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
thay x1=-3cm vào phương trình trên==>x2=[tex]4\sqrt{3}[/tex]cm.
mặt khác đạo hàm 2 vế phương trình ta được 32.x1.v1+18.x2.v2=0.thay số chọn C


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:07:10 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
Câu 3: Vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, với chu kì 2 (s), với biên độ A = 4 cm. Sau khi dao động được 4,25 (s) vật ở vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều
A. dương qua vị trí có li độ [tex]-2\sqrt{2}[/tex] cm                               B. âm qua vị trí có li độ [tex]2\sqrt{2}[/tex] cm 
C. dương qua vị trí có li độ 2 cm                                                D. âm qua vị trí có li độ 2 cm.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: superburglar trong 08:39:27 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
thay x1=-3cm vào phương trình trên==>x2=[tex]4\sqrt{3}[/tex]cm.
mặt khác đạo hàm 2 vế phương trình ta được 32.x1.v1+18.x2.v2=0.thay số chọn Clàm gì có công thức v=w.x hả bạn.bạn xem lại lý thuyết đi.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:43:08 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
Câu 3: Vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, với chu kì 2 (s), với biên độ A = 4 cm. Sau khi dao động được 4,25 (s) vật ở vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều
A. dương qua vị trí có li độ [tex]-2\sqrt{2}[/tex] cm                               B. âm qua vị trí có li độ [tex]2\sqrt{2}[/tex] cm 
C. dương qua vị trí có li độ 2 cm                                                D. âm qua vị trí có li độ 2 cm.


Chính xác đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:21:06 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
Chúng tôi nghiêm khắc đề nghị thành viên anhchangwin1995 GHI BÀI TRẢ LỜI BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU.

NHỮNG BÀI KHÔNG DẤU SẼ XÓA THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:29:21 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 8cos(2πt/3 + π/3) (cm). Vecto vận tốc và vecto gia tốc sẽ cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nào (kể từ thời điểm ban đầu t = 0) sau đây?
A. 1s < t < 1,75s      B. 0,25s < t < 1s      C. 0s < t < 0,25s      D. 1,75s < t < 2,5s   


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: anhchangwin1995 trong 10:58:15 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 8cos(2πt/3 + π/3) (cm). Vecto vận tốc và vecto gia tốc sẽ cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nào (kể từ thời điểm ban đầu t = 0) sau đây?
A. 1s < t < 1,75s      B. 0,25s < t < 1s      C. 0s < t < 0,25s      D. 1,75s < t < 2,5s   Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:32:21 AM Ngày 05 Tháng Một, 2013
Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 8cos(2πt/3 + π/3) (cm). Vecto vận tốc và vecto gia tốc sẽ cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nào (kể từ thời điểm ban đầu t = 0) sau đây?
A. 1s < t < 1,75s      B. 0,25s < t < 1s      C. 0s < t < 0,25s      D. 1,75s < t < 2,5s   

Em giải đúng đáp số rồi nhưng hình vẽ nhầm vị trí M2 và M3 cho nhau.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:18:17 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013
thay x1=-3cm vào phương trình trên==>x2=[tex]4\sqrt{3}[/tex]cm.
mặt khác đạo hàm 2 vế phương trình ta được 32.x1.v1+18.x2.v2=0.thay số chọn C


Bạn giải đúng rồi. Nếu chia 2 vế phương trình cho [tex]24^2[/tex] thì dễ thấy được hai biên độ, từ đó giải rất đơn giản.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: anhchangwin1995 trong 04:07:54 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013
sôi nổi lên nào. thầy ơi cho đề đi ạ? :])


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:44:21 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013
Câu 5: Hai chất điểm dao động điều hoà cùng biên độ, cùng xuất phát từ VTCB. Chất điểm một có chu kì là T1, chất điểm hai có chu kì là T2 = 2T1. Khi tốc độ của chất điểm một bằng nửa tốc độ cực đại của nó lần đầu tiên, tỉ số khoảng cách đến VTCB của chất điểm 1 so với chất điểm 2 bằng
A. [tex]\sqrt{3}[/tex]                      B. [tex]\frac{\sqrt{3}}{3}[/tex]                                   C. [tex]\sqrt{2}[/tex]                      D. 1


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:51:23 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013
Câu 6: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(ωt - π/2) (cm). Trong 1/4 giây đầu tiên vật đi được quãng đường là 6 cm. Trong giây thứ 2012 vật đi được quãng đường là
A. 24 cm                     B. 6 cm                            C. 12 cm                                  D. 48288 cm


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:58:26 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013
Câu 7: Cho một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm , tần số f = 2 Hz. Tốc độ trung bình mà vật có thể đi được trong thời gian 1/6 s là:
A. [tex]60\sqrt{2}[/tex] cm/s                B. [tex]30\sqrt{3}[/tex] cm/s                C. [tex]60\sqrt{5}[/tex] cm/s                D. 50 cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:59:18 AM Ngày 06 Tháng Một, 2013
Câu 6: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(ωt - π/2) (cm). Trong 1/4 giây đầu tiên vật đi được quãng đường là 6 cm. Trong giây thứ 2012 vật đi được quãng đường là
A. 24 cm                     B. 6 cm                            C. 12 cm                                  D. 48288 cm

(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/481318_250477581749355_849262678_n.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:46:05 AM Ngày 06 Tháng Một, 2013
Câu 8: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song và cùng song song với trục tọa độ Ox. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là [tex]x_1=4cos(\omega t+\frac{\pi }{3})cm[/tex] và [tex]x_2=4\sqrt{2}cos(\omega t+\frac{\pi }{12})cm[/tex]. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm là
  A. [tex]4\sqrt{3}cm[/tex]                          B. [tex]4(1+\sqrt{2})cm[/tex]                              C. 4cm                                D. 6cm

Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:51:21 AM Ngày 06 Tháng Một, 2013
Câu 9: Một vật dao động điều hòa với chu kì 2s. Tại một thời điểm nào đó vật có li độ 2cm và vận tốc [tex]4\pi \sqrt{3}cm/s[/tex]. Vận tốc của vật ngay sau đó 1/3s nhận giá trị nào sau đây?
   A. [tex]\pi \sqrt{2}cm/s[/tex]                     B. [tex]\pi \sqrt{3}cm/s[/tex]                          C. [tex]2\pi \sqrt{3}cm/s[/tex]                                D. [tex]2\sqrt{3}cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:28:28 AM Ngày 06 Tháng Một, 2013
Câu 10: Trong dao động điều hòa với chu kỳ T, vật nặng có KL m=1kg, biên độ dao động là 10cm, lực tác dụng làm vật chuyển động đạt giá trị lớn nhất là 1N. Tìm chu kỳ T. (lấy [tex]\pi^2=10[/tex])
A. 2s                                   B. 1s                               C. 4s                                   D. 3s


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:36:43 AM Ngày 06 Tháng Một, 2013
Câu 11: Một vật dao động tắt dần, biết rằng sau mỗi chu kỳ, biên độ của vật giảm 5% so với biên độ ở cuối chu kỳ trước đó. sau 10 dao động cơ năng của nó giảm bao nhiêu phần trăm so với cơ năng ban đầu.
A. 40,12%                                      B. 59,87%                                 C. 50%                         D.64,15%


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:15:58 PM Ngày 06 Tháng Một, 2013
Câu 6: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(ωt - π/2) (cm). Trong 1/4 giây đầu tiên vật đi được quãng đường là 6 cm. Trong giây thứ 2012 vật đi được quãng đường là
A. 24 cm                     B. 6 cm                            C. 12 cm                                  D. 48288 cm
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/481318_250477581749355_849262678_n.jpg)
Bạn giải đúng rồi


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: kydhhd trong 10:23:37 PM Ngày 08 Tháng Một, 2013
Câu 7: Cho một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm , tần số f = 2 Hz. Tốc độ trung bình mà vật có thể đi được trong thời gian 1/6 s là:
A. [tex]60\sqrt{2}[/tex] cm/s                B. [tex]30\sqrt{3}[/tex] cm/s                C. [tex]60\sqrt{5}[/tex] cm/s                D. 50 cm/s

[tex]\frac{Smin}{t}\leq v\leq \frac{Smax}{t}\Rightarrow 6Smin\leq v\leq 6Smax[/tex]
góc quay trong 1/6s là:[tex]\Delta \varphi =2\Pi f.t=\frac{2}{3}\Pi[/tex]
[tex]Smax=2A.sin60=10\sqrt{3}\Rightarrow 6Smax=60\sqrt{3}[/tex]
[tex]Smin=2A(1-cos60)=A\Rightarrow 6Smin=60[/tex]
===> ĐA: A


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: kydhhd trong 10:28:39 PM Ngày 08 Tháng Một, 2013
Câu 8: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song và cùng song song với trục tọa độ Ox. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là [tex]x_1=4cos(\omega t+\frac{\pi }{3})cm[/tex] và [tex]x_2=4\sqrt{2}cos(\omega t+\frac{\pi }{12})cm[/tex]. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm là
  A. [tex]4\sqrt{3}cm[/tex]                          B. [tex]4(1+\sqrt{2})cm[/tex]                              C. 4cm                                D. 6cm
tông hợp x1+ x2 bằng máy tính và láy biên độ của là là khoang cách lớn nhất----> ĐA B


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: kydhhd trong 10:45:00 PM Ngày 08 Tháng Một, 2013
Câu 10: Trong dao động điều hòa với chu kỳ T, vật nặng có KL m=1kg, biên độ dao động là 10cm, lực tác dụng làm vật chuyển động đạt giá trị lớn nhất là 1N. Tìm chu kỳ T. (lấy [tex]\pi^2=10[/tex])
A. 2s                                   B. 1s                               C. 4s                                   D. 3s
lức tác dụng lên vât:[tex]F=ma\Rightarrow Fmax=m.a_{max}=m\omega ^{2}A\Rightarrow 1=1.\frac{4\Pi ^{2}}{T^{2}}.0,1\Rightarrow T=2s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: senior9x trong 02:35:36 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013
Câu 8: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song và cùng song song với trục tọa độ Ox. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là [tex]x_1=4cos(\omega t+\frac{\pi }{3})cm[/tex] và [tex]x_2=4\sqrt{2}cos(\omega t+\frac{\pi }{12})cm[/tex]. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm là
  A. [tex]4\sqrt{3}cm[/tex]                          B. [tex]4(1+\sqrt{2})cm[/tex]                              C. 4cm                                D. 6cm
(http://nt2.upanh.com/b5.s32.d2/a78f4fd21342620926faac5dff625dc4_52435582.untitled.png) (http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/bvkb9x7t6uq.htm)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:21:51 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013
Câu 8: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song và cùng song song với trục tọa độ Ox. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là [tex]x_1=4cos(\omega t+\frac{\pi }{3})cm[/tex] và [tex]x_2=4\sqrt{2}cos(\omega t+\frac{\pi }{12})cm[/tex]. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm là
  A. [tex]4\sqrt{3}cm[/tex]                          B. [tex]4(1+\sqrt{2})cm[/tex]                              C. 4cm                                D. 6cm
tông hợp x1+ x2 bằng máy tính và láy biên độ của là là khoang cách lớn nhất----> ĐA B

Dai Vo Danh nhằm rồi, đây là tìm khoảng cách hai chất điểm, khoảng cách này là [tex]d=\left|x_2-x_1 \right|[/tex], rút gọn phép cộng này sẽ tháy d max bằng 4cm.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:29:11 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013
Câu 8: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song và cùng song song với trục tọa độ Ox. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là [tex]x_1=4cos(\omega t+\frac{\pi }{3})cm[/tex] và [tex]x_2=4\sqrt{2}cos(\omega t+\frac{\pi }{12})cm[/tex]. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm là
  A. [tex]4\sqrt{3}cm[/tex]                          B. [tex]4(1+\sqrt{2})cm[/tex]                              C. 4cm                                D. 6cm
(http://nt2.upanh.com/b5.s32.d2/a78f4fd21342620926faac5dff625dc4_52435582.untitled.png) (http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/bvkb9x7t6uq.htm)

Bạn giải chính xác rồi. ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:40:20 PM Ngày 15 Tháng Một, 2013
Câu 12: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục [tex]\vec{Ox}[/tex] theo phương trình [tex]x=3cos4\pi t(cm)[/tex]. Kể từ thời điểm gốc, thời gian để vật đi hết quãng đường 21,5cm xấp xỉ bằng
  A. 0,888s                                  B. 0,902s                                       C. 0,896s                                         D. 0,954sTiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: mamomi95 trong 09:37:34 PM Ngày 16 Tháng Một, 2013
Câu 12: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục [tex]\vec{Ox}[/tex] theo phương trình [tex]x=3cos4\pi t(cm)[/tex]. Kể từ thời điểm gốc, thời gian để vật đi hết quãng đường 21,5cm xấp xỉ bằng
  A. 0,888s                                  B. 0,902s                                       C. 0,896s                                         D. 0,954s


C. 0.896


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:25:51 AM Ngày 17 Tháng Một, 2013
Câu 12: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục [tex]\vec{Ox}[/tex] theo phương trình [tex]x=3cos4\pi t(cm)[/tex]. Kể từ thời điểm gốc, thời gian để vật đi hết quãng đường 21,5cm xấp xỉ bằng
  A. 0,888s                                  B. 0,902s                                       C. 0,896s                                         D. 0,954s


C. 0.896

Đáp án C chưa chính xác, bạn giải lại với gợi ý này xem sao.

Để đi được 21,5cm kể từ t=0 thì vật sẽ có li độ cuối đoạn đường là 0,5cm. Chỉ cần tính được thời gian  [tex]\Delta t[/tex]  vật đi từ O đến 0,5cm là xong bài toán; t = T + T/2 + T/4 + [tex]\Delta t[/tex].


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: nmita trong 03:19:10 PM Ngày 17 Tháng Một, 2013
câu A phải không vậy thầy


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: duchieu0310 trong 09:24:08 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
thay x1=-3cm vào phương trình trên==>x2=[tex]4\sqrt{3}[/tex]cm.
mặt khác đạo hàm 2 vế phương trình ta được 32.x1.v1+18.x2.v2=0.thay số chọn C

    bài này nhìn dị thế ??? có ai giúp ko ạ ???


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: duchieu0310 trong 04:27:22 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Câu 9: Một vật dao động điều hòa với chu kì 2s. Tại một thời điểm nào đó vật có li độ 2cm và vận tốc [tex]4\pi \sqrt{3}cm/s[/tex]. Vận tốc của vật ngay sau đó 1/3s nhận giá trị nào sau đây?
   A. [tex]\pi \sqrt{2}cm/s[/tex]                     B. [tex]\pi \sqrt{3}cm/s[/tex]                          C. [tex]2\pi \sqrt{3}cm/s[/tex]                                D. [tex]2\sqrt{3}cm/s[/tex]

bài này giải bình thường .... hơi ngại 1 cái là : A=can52 ... đáp án pi.can3 (B)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:36:19 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
câu A phải không vậy thầy
Đúng rồi, đáp án A. Cách giải như thầy hướng dẫn trên đó.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:29:34 AM Ngày 23 Tháng Một, 2013
thay x1=-3cm vào phương trình trên==>x2=[tex]4\sqrt{3}[/tex]cm.
mặt khác đạo hàm 2 vế phương trình ta được 32.x1.v1+18.x2.v2=0.thay số chọn C

    bài này nhìn dị thế ??? có ai giúp ko ạ ???

Câu 2: x1 và x2 vuông pha với nhau

Chia hai vế của phương trình liên hệ x1 và x2 cho [tex]24^2[/tex] ta được: [tex]\frac{x_1^2}{6^2}+\frac{x_2^2}{8^2}=1[/tex]

x1 và x2 vuông pha => A1=6cm ; A2=8cm

Có A1, x1, v1 => [tex]\omega =6rad/s[/tex]

Thay x1 =-3cm vào phương trình trên tìm được độ lớn [tex]x_2=4\sqrt{3}cm[/tex] => [tex]v_2=\omega \sqrt{A_2^2-x_2^2}=24cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:37:34 AM Ngày 23 Tháng Một, 2013
Câu 9: Một vật dao động điều hòa với chu kì 2s. Tại một thời điểm nào đó vật có li độ 2cm và vận tốc [tex]4\pi \sqrt{3}cm/s[/tex]. Vận tốc của vật ngay sau đó 1/3s nhận giá trị nào sau đây?
   A. [tex]\pi \sqrt{2}cm/s[/tex]                     B. [tex]\pi \sqrt{3}cm/s[/tex]                          C. [tex]2\pi \sqrt{3}cm/s[/tex]                                D. [tex]2\sqrt{3}cm/s[/tex]

bài này giải bình thường .... hơi ngại 1 cái là : A=can52 ... đáp án pi.can3 (B)

Dùng đường tròn giải bài này sẽ rất nhanh. Vẽ hình: Từ vị trí vật có li độ 2cm, cho vecto biên độ quay 60 độ ( tương ứng [tex]\Delta t=1/3s=T/6[/tex] ), dựa vào các góc tính được li độ lúc sau là x= 7cm, vật vẫn đang đi theo chiều dương => [tex]v=+\omega \sqrt{A^2-x^2}=\pi \sqrt{3}cm/s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:25:19 PM Ngày 30 Tháng Một, 2013
Câu 11: Một vật dao động tắt dần, biết rằng sau mỗi chu kỳ, biên độ của vật giảm 5% so với biên độ ở cuối chu kỳ trước đó. sau 10 dao động cơ năng của nó giảm bao nhiêu phần trăm so với cơ năng ban đầu.
A. 40,12%                                      B. 59,87%                                 C. 50%                         D.64,15%
Sau 1 chu kỳ [tex]A_1=\frac{95}{100}A[/tex]
Sau 2 chu kỳ [tex]A_2=\frac{95}{100}A_1 = (\frac{95}{100})^2.A[/tex]
...
...
Sau 10 Chu kỳ ==> [tex]A_{10}=(\frac{95}{100})^{10}.A ==> W_n = (\frac{95}{100})^{20}W[/tex]
==> giảm 64,15%


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:33:26 PM Ngày 30 Tháng Một, 2013
Câu 12: Môt con lắc lò xo ngang, chuyển động trên mặt nhẵn, có k=20N/m và m=50g.vật nặng tích điện [tex]q=20\mu.C[/tex]. Khi đang ở vị trí cân bằng người ta đặt  điện trường [tex]E =10^5(V/m)[/tex] có hướng dọc theo trục lò xo vào không gian quanh con lắc trong thời gian rất nhỏ 0,01s. Sau TG đó con lắc dao động với biên độ bao nhiêu
A. 10cm                                B. 1cm                            C. 2cm                             D. 20cm


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: k4shando trong 04:27:23 PM Ngày 31 Tháng Một, 2013
Khi vật chịu tác dụng của lực điện trường : F=E.q thì lực Fgây ra xung lực trong thời gian [tex]\Delta[/tex]t
và ta có : F.[tex]\Delta[/tex]t=[tex]\Delta[/tex]P=m.v là độ biến thiên động lượng của vật ( vì theo đề bài trong thời gian này vật chưa dịch chuyển )
[tex]\Rightarrow[/tex] v= [tex]\frac{F.\Delta T}{m}[/tex]=[tex]\frac{E.q.\Delta t}{m}[/tex]
 sau đó con lắc dao động với biên độ A , áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có
A=v[tex]\sqrt[]{\frac{m}{k}}[/tex] =[tex]\frac{Eq.\Delta t}{m}[/tex].[tex]\sqrt{\frac{m}{k}}[/tex]=0,02m=2cm


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:29:38 AM Ngày 27 Tháng Hai, 2013
Khi vật chịu tác dụng của lực điện trường : F=E.q thì lực Fgây ra xung lực trong thời gian [tex]\Delta[/tex]t
và ta có : F.[tex]\Delta[/tex]t=[tex]\Delta[/tex]P=m.v là độ biến thiên động lượng của vật ( vì theo đề bài trong thời gian này vật chưa dịch chuyển )
[tex]\Rightarrow[/tex] v= [tex]\frac{F.\Delta T}{m}[/tex]=[tex]\frac{E.q.\Delta t}{m}[/tex]
 sau đó con lắc dao động với biên độ A , áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có
A=v[tex]\sqrt[]{\frac{m}{k}}[/tex] =[tex]\frac{Eq.\Delta t}{m}[/tex].[tex]\sqrt{\frac{m}{k}}[/tex]=0,02m=2cm
Đúng rùi


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:45:37 AM Ngày 27 Tháng Hai, 2013
Câu 13: Một con lắc lò xo, dao động theo phương đứng, lò xo có độ cứng k=50N/m, cố định 1 đầu, còn đầu kia treo 2 vật có KL m1=2m2=200g, con lắc dao động với biên độ A=5cm, khi đi đến vị trí x=2,5cm thì vật m2 bong ra lúc này con lắc gắn m1 dao động với biên độ bao nhiêu. chọn chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ VTCB.
A. 5,7cm                              B. 4,3cm                             C. 7cm                           D. KQ khác


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:54:24 AM Ngày 27 Tháng Hai, 2013
Câu 14: Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, có k=50N/m, m=200g. vật nặng cho nhiểm điện [tex]q=10^{-5}(C)[/tex]. Con lắc dao động với biên độ A=5cm, Khi đến vị trí cân bằng người ta thiết lập 1 điện trường hướng lên có [tex]E = 10^{5}(V/m)[/tex]. Tìm biên dao động trong điện trường.
A. 5,4                              B. 5cm                      C. 3cm                     D. KQ khác


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: superburglar trong 10:27:20 AM Ngày 27 Tháng Hai, 2013
Câu 13: Một con lắc lò xo, dao động theo phương đứng, lò xo có độ cứng k=50N/m, cố định 1 đầu, còn đầu kia treo 2 vật có KL m1=2m2=200g, con lắc dao động với biên độ A=5cm, khi đi đến vị trí x=2,5cm thì vật m2 bong ra lúc này con lắc gắn m1 dao động với biên độ bao nhiêu. chọn chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ VTCB.
A. 5,7cm                              B. 4,3cm                             C. 7cm                           D. KQ khác
+ Vận tốc của vật khi m2 tách ra là [tex]v1=\frac{\sqrt{3}}{2}.A.\omega =\frac{\sqrt{5}}{4}m/s[/tex]
+ độ giãn của lo xo khi tách m2 (chỉ còn m1) là [tex]\Delta l=0,04m[/tex].
+ vậy tại vị trí tách thì vật có li độ (so với VTCB mới) là: x=0,02+0,025=0,045m[tex]\Rightarrow A'=\sqrt{x^{2}+\frac{v1^{2}}{\omega '^{2}}}=5,7cm[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: superburglar trong 08:14:11 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2013
Câu 14: Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, có k=50N/m, m=200g. vật nặng cho nhiểm điện [tex]q=10^{-5}(C)[/tex]. Con lắc dao động với biên độ A=5cm, Khi đến vị trí cân bằng người ta thiết lập 1 điện trường hướng lên có [tex]E = 10^{5}(V/m)[/tex]. Tìm biên dao động trong điện trường.
A. 5,4                              B. 5cm                      C. 3cm                     D. KQ khác
Theo em câu này gần tương tự câu 13.Em  xin giải như sau:
+ a=qE/m=5m/s^2==>g'=g-a=5 m/s^2 ==>Độ giãn của lò xo trong điện trường là [tex]\Delta l=\frac{mg'}{k}=0,02m[/tex]==>độ giãn của lò xo giảm 0,02m so với ban đầu hay tại VTCB cũ vật có li đô x=4 (so với VTCB mới)[tex]\Rightarrow A'=\sqrt{x^{2}+(\frac{A.\omega }{\omega })^{2}}=\sqrt{x^{2}+A^{2}}=5,4cm[/tex]
Chọn A


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: unikey trong 04:43:32 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013
Câu 8: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song và cùng song song với trục tọa độ Ox. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là [tex]x_1=4cos(\omega t+\frac{\pi }{3})cm[/tex] và [tex]x_2=4\sqrt{2}cos(\omega t+\frac{\pi }{12})cm[/tex]. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm là
  A. [tex]4\sqrt{3}cm[/tex]                          B. [tex]4(1+\sqrt{2})cm[/tex]                              C. 4cm                                D. 6cm

(http://nt2.upanh.com/b5.s32.d2/a78f4fd21342620926faac5dff625dc4_52435582.untitled.png) (http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/bvkb9x7t6uq.htm)

Bạn giải chính xác rồi. ^-^

em chưa hiểu lắm, theo em nếu giải thế này thì hai chất điểm phải cùng trên một đường thẳng chứ không phải trên hai đường thẳng song song


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:55:25 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013
em chưa hiểu lắm, theo em nếu giải thế này thì hai chất điểm phải cùng trên một đường thẳng chứ không phải trên hai đường thẳng song song
trên 1 đường chúng va nhau sao dao động được, 2 đường song song em có thể hiểu 2 đường này rất gần nhau, coi là 1 vậy?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:54:54 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2013
Câu 15: Một con lắc lò xo dao động điều hòa thẳng đứng trong 1 thang máy ban đầu đang đứng yên, biên độ dao động [tex]A=\Delta Lo[/tex] ([tex]\Delta L0[/tex] độ biến dạng VTCB). Khi con lắc tới biên trên thì thang máy đứt cáp rơi tự do, điều nào sau đây là đúng.
A. Con lắc đứng yên.
B. Con lắc vẫn dao động điều hòa với biên độ bẳng biên độ ban đầu.
C. Con lắc chuyển động thẳng đều.
D. Con lắc dao động tắt dần


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:00:02 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
thầy ơi cho em hỏi câu 15 là xét trong hệ quy chiếu nào ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:26:52 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
thầy ơi cho em hỏi câu 15 là xét trong hệ quy chiếu nào ạ ?
xét gắn thang máy


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:55:10 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
khi thang mấy rơi tự do vật chịu thêm lực quán tính triệt tiêu với trọng lực
vật đang ở biên nên tiếp tục dao động điều hòa giống như con lắc lò xo nằmg ngang
đáp án B
không biết em suy luận đúng không


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:53:08 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
khi thang mấy rơi tự do vật chịu thêm lực quán tính triệt tiêu với trọng lực
vật đang ở biên nên tiếp tục dao động điều hòa giống như con lắc lò xo nằmg ngang
đáp án B
không biết em suy luận đúng không
em lý luận lúc đầu là đúng vì lúc này trạng thái dao động của con lắc này giống dao động con lắc nằm ngang, tuy nhiên trạng thái lúc này là trạng thái lò xo không biến dạng và đang có vận tốc bằng 0 ==> con lắc đứng yên


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:50:30 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
em đọc đề không kĩ A = delta L
em cảm ơn thầy !
thầy post đề nữa đi ạ, sắp thi sao thấy im ắng quá


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:30:17 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Câu 16:Con lắc đơn treo vào thang máy, dao động với biên độ góc [tex]\alpha_0=30^0[/tex], khi đi qua VTCB thì thang máy đột ngột đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a=g/10. Tìm biên độ sau đó.
[tex]A. 30^0[/tex]                              [tex]B. 31,66^0[/tex]                        [tex]C. 32^0[/tex]                   [tex]D.29^0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: hocsinhIU trong 01:04:34 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
khi đi qua vị trí cân bằng vật có năng lượng [tex]W=\frac{mgl\alpha_{o} ^{2}}{2}[/tex]
khi thang máy đi xuống nhanh dần đều vật chịu thêm lực quán tính nên gia tốc trọng trường biểu kiến lúc này là [tex]g'=\frac{9g}{10}[/tex]
bảo toàn năng lượng => [tex]\alpha _{o}^{2}=\frac{9\alpha ^{2}}{10}[/tex]
=> [tex]\alpha =\alpha _{o} \sqrt{\frac{10}{9}}[/tex]
=>[tex]\alpha = 31,622^{o}[/tex]
không biết em nhầm chỗ nào mà không có đáp án thầy ạ


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:11:28 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
khi đi qua vị trí cân bằng vật có năng lượng [tex]W=\frac{mgl\alpha_{o} ^{2}}{2}[/tex]
khi thang máy đi xuống nhanh dần đều vật chịu thêm lực quán tính nên gia tốc trọng trường biểu kiến lúc này là [tex]g'=\frac{9g}{10}[/tex]
bảo toàn năng lượng => [tex]\alpha _{o}^{2}=\frac{9\alpha ^{2}}{10}[/tex]
=> [tex]\alpha =\alpha _{o} \sqrt{\frac{10}{9}}[/tex]
=>[tex]\alpha = 31,622^{o}[/tex]
không biết em nhầm chỗ nào mà không có đáp án thầy ạ
biên độ góc 30 độ lận mà dùng CT dao động điều hòa hả?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: hocsinhIU trong 02:55:32 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
 :o :o :o :o
bị lừa ngon quá
bảo toàn cơ năng bình thường ra đáp án B
hay quá thầy !! đăng mấy bài lừa đảo hay hay dùm em


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: phamnhan24994 trong 01:28:58 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2013
thay x1=-3cm vào phương trình trên==>x2=[tex]4\sqrt{3}[/tex]cm.
mặt khác đạo hàm 2 vế phương trình ta được 32.x1.v1+18.x2.v2=0.thay số chọn C

Thầy cho em hỏi x2 có thể bằng -[tex]4\sqrt{3}[/tex]cm nữa cơ mà?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:31:42 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2013
thay x1=-3cm vào phương trình trên==>x2=[tex]4\sqrt{3}[/tex]cm.
mặt khác đạo hàm 2 vế phương trình ta được 32.x1.v1+18.x2.v2=0.thay số chọn C

Thầy cho em hỏi x2 có thể bằng -[tex]4\sqrt{3}[/tex]cm nữa cơ mà?

đúng như em nói, nhưng cần tính độ lớn V nên cũng không thay đổi


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:40:59 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
Câu 17: Câu này trích trong thi thử ASM nhé, thấy cũng hay đưa lên cho các em giải.
Cho một con lắc đơn có vật nặng 100 g, tích điện 0,5 mC, dao động tại nơi có gia tốc g = 10 m/s2. Đặt con lắc trong điện trường đều có véc tơ điện trường nằm ngang, độ lớn [tex]2000/\sqrt{3}[/tex]  V/m. Đưa con lắc về vị trí thấp nhất rồi thả nhẹ. Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật nặng cực tiểu
A. 2,19 N                              B. 1,5 N                                   C. 2 N                          D. 1,46 N


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:47:58 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
Câu 18: Cả câu này nữa của ASM " Đề trường này hay đó"
Cho một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Một học sinh tiến hành hai lần kích thích dao động. Lần thứ nhất, nâng vật lên rồi thả nhẹ thời gian ngắn nhất vật đến vị trí lực đàn hồi triệt tiêu là x. Lần thứ hai, đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất đến lúc lực hồi phục đổi chiều là y. Tỉ số x/y = 2/3. Tỉ số gia tốc vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất là
A. 3                                   B. 3/2                           C. 1/5                   D. 2


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: nhocmeo trong 10:35:19 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
Câu 17:
 góc lệch tan\alpha = [tex]\frac{F}{P}[/tex]
[tex]= \frac{qE}{mg} = 1/\sqrt{3} -> \alpha = 30^{o}[/tex]

g' = g/cos(30)=11,54
a=[tex]\sqrt{g'sin\alpha^{2}+(2g'(cos\alpha - cos \alpha _{o}))^{2}}[/tex]
thay số [tex]-> a=\sqrt{(\sqrt{3}cos\alpha -2)^{2}}[/tex]
[tex]a_{min} -> cos\alpha =2/\sqrt{3}[/tex]
T=mg'([tex]3cos\alpha - 2cos\alpha _{o}[/tex])=2
-> C

Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: nhocmeo trong 10:48:30 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
em copy nhầm rồi :
gia tốc trọng trường biểu kiến g' = [tex]\sqrt{a^{2}+g^{2}}[/tex] = 20/[tex]\sqrt{3}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:03:38 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
câu 18:
cùng tần số góc omega
tỉ lệ thời gian chính là tỉ lệ góc quay được
lần kích thích 1 thì [tex]A > \Delta l[/tex] góc quay dc là [tex]\varphi[/tex]
lần kích thích thứ 2 [tex]A = \Delta l[/tex] => góc quay lần này là [tex]\frac{\Pi}{2}[/tex]
ta có tỉ số [tex]\frac{x}{y}=\frac{\varphi}{\frac{\Pi}{2}}= \frac{2}{3} => \varphi = \frac{\Pi}{3}[/tex]
lần đâu quay từ biên đến vị trí cân bằng nên [tex]cos\frac{\Pi}{3}= \frac{\Delta l}{A} =\frac{mg}{kA}=\frac{1}{2}[/tex] [tex]=> kA = 2mg[/tex]
gia tốc của vật ngay khi thả là kA => kA/mg = 2
=> đáp án DTiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: kientri88 trong 11:43:59 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
Câu 5 sao không có bài giải Thầy ơi?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:17:27 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
Câu 5 sao không có bài giải Thầy ơi?
Trích dẫn
Câu 5:[/b] Hai chất điểm dao động điều hoà cùng biên độ, cùng xuất phát từ VTCB. Chất điểm một có chu kì là T1, chất điểm hai có chu kì là T2 = 2T1. Khi tốc độ của chất điểm một bằng nửa tốc độ cực đại của nó lần đầu tiên, tỉ số khoảng cách đến VTCB của chất điểm 1 so với chất điểm 2 bằng
A. [tex]\sqrt{3}[/tex]                      B. [tex]\frac{\sqrt{3}}{3}[/tex]                                   C. [tex]\sqrt{2}[/tex]                      D. 1
Có giải rồi đó nhưng không hiểu sao nó lại trắng thế,
Khi con lắc 1 đi từ Vmax ==> vmax/2 thì Tg của nó là T1/6 và đang ở [tex]x1=A\sqrt{3}/2[/tex] trong Tg này con lắc thứ 2 đi được tg là T2/12 vậy con lắc 2 đi từ vmax đến vị trí có [tex]vmax.\sqrt{3}/2[/tex] hay [tex]x2=A/2[/tex]
vậy tỷ số là : [tex]x1/x2=\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:24:56 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
câu 18:
cùng tần số góc omega
tỉ lệ thời gian chính là tỉ lệ góc quay được
lần kích thích 1 thì [tex]A > \Delta l[/tex] góc quay dc là [tex]\varphi[/tex]
lần kích thích thứ 2 [tex]A = \Delta l[/tex] => góc quay lần này là [tex]\frac{\Pi}{2}[/tex]
ta có tỉ số [tex]\frac{x}{y}=\frac{\varphi}{\frac{\Pi}{2}}= \frac{2}{3} => \varphi = \frac{\Pi}{3}[/tex]
lần đâu quay từ biên đến vị trí cân bằng nên [tex]cos\frac{\Pi}{3}= \frac{\Delta l}{A} =\frac{mg}{kA}=\frac{1}{2}[/tex] [tex]=> kA = 2mg[/tex]
gia tốc của vật ngay khi thả là kA => kA/mg = 2
=> đáp án D
em giải đúng rồi, cách khác nhé.
Cho một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Một học sinh tiến hành hai lần kích thích dao động. Lần thứ nhất, nâng vật lên rồi thả nhẹ thời gian ngắn nhất vật đến vị trí lực đàn hồi triệt tiêu là x. Lần thứ hai, đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất đến lúc lực hồi phục đổi chiều là y. Tỉ số x/y = 2/3. Tỉ số gia tốc vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất là
Lần 2: vật đi từ biên về VTCB ("lực hồi phục đổi chiều") ==> y=T/4 ==> x=T/6
Lần 1 : Vật đi từ biên về \Delta Lo (" lực đàn hồi =0") là T/6 ==> [tex]A = 2\Delta Lo[/tex]
==> [tex]amax = \frac{g}{\Delta Lo}.A = 2g[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:36:00 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
Câu 17:
a=[tex]\sqrt{gsin\alpha^{2}+(2g(cos\alpha - cos \alpha _{o}))^{2}}[/tex]
thầy và các bạn giải thích dùm em chỗ này, em không hiểu lắm
e cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:34:41 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
Câu 17:
a=[tex]\sqrt{gsin\alpha^{2}+(2g(cos\alpha - cos \alpha _{o}))^{2}}[/tex]
thầy và các bạn giải thích dùm em chỗ này, em không hiểu lắm
e cảm ơn
gia tốc con lắc đơn gồm 2 gia tốc
(1) gia tốc tiếp tuyến : [tex]a1=gsin(alpha)[/tex]
(2) gia tốc pháp tuyến : [tex]a2=v^2/L[/tex]
2 vecto này vuông góc với nhau ==> [tex]a=\sqrt{a_1^2+a_2^2}[/tex]
(em thế công thức tính v vào a2 sẽ có KQ


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:07:13 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
Câu 19. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau không đúng?
A. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ là đường thẳng.
B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.
C. Lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng.
D. Đồ thị biểu  diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ là đường elip.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:11:18 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
đáp án B sai vì quỹ đạo là đường thẳng, đồ thị mới là hình sin


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: thuhuong1011992 trong 10:02:04 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
thầy ơi, câu 7 giải như thế nào ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: nhocmeo trong 08:09:30 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
Câu 17 em giải sai chỗ cos[tex]\alpha[/tex]=2/[tex]\sqrt{3}[/tex] rồi, em quên cos[tex]\alpha[/tex]>1 k có nghiệm
xét hàm số y=[tex]\sqrt{(\sqrt{3}t-2)^{2}}[/tex]
 thấy cos[tex]\alpha[/tex] đạt giá trị cos[tex]\alpha[/tex] =1 thì y cực tiểu trong đoạn [tex]\sqrt{3}/2->1[/tex] vì  [tex]\alpha \epsilon \left[o,\pi /6 \right][/tex]
thế vào T = mg'(3cos[tex]\alpha[/tex] - 2cos[tex]\alpha _{o}[/tex])=1,46N
em sửa lại vậy còn sai chỗ nào không thầyTiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:58:36 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Câu 17 em giải sai chỗ cos[tex]\alpha[/tex]=2/[tex]\sqrt{3}[/tex] rồi, em quên cos[tex]\alpha[/tex]>1 k có nghiệm
xét hàm số y=[tex]\sqrt{(\sqrt{3}t-2)^{2}}[/tex]
 thấy cos[tex]\alpha[/tex] đạt giá trị cos[tex]\alpha[/tex] =1 thì y cực tiểu trong đoạn [tex]\sqrt{3}/2->1[/tex] vì  [tex]\alpha \epsilon \left[o,\pi /6 \right][/tex]
thế vào T = mg'(3cos[tex]\alpha[/tex] - 2cos[tex]\alpha _{o}[/tex])=1,46N
em sửa lại vậy còn sai chỗ nào không thầy
theo thầy thế là ổn, tuy nhiên thầy chỉnh lại một ít biểu thức g' và a
lúc đầu đó là KQ sai mà cũng có ĐA đó nhé


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: msn trong 10:03:27 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Câu 5: Hai chất điểm dao động điều hoà cùng biên độ, cùng xuất phát từ VTCB. Chất điểm một có chu kì là T1, chất điểm hai có chu kì là T2 = 2T1. Khi tốc độ của chất điểm một bằng nửa tốc độ cực đại của nó lần đầu tiên, tỉ số khoảng cách đến VTCB của chất điểm 1 so với chất điểm 2 bằng
A. [tex]\sqrt{3}[/tex]                      B. [tex]\frac{\sqrt{3}}{3}[/tex]                                   C. [tex]\sqrt{2}[/tex]                      D. 1

Sao không thấy ai giải câu này vậy nhỉ, giải đi các thầy ơi


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:07:01 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Câu 5: Hai chất điểm dao động điều hoà cùng biên độ, cùng xuất phát từ VTCB. Chất điểm một có chu kì là T1, chất điểm hai có chu kì là T2 = 2T1. Khi tốc độ của chất điểm một bằng nửa tốc độ cực đại của nó lần đầu tiên, tỉ số khoảng cách đến VTCB của chất điểm 1 so với chất điểm 2 bằng
A. [tex]\sqrt{3}[/tex]                      B. [tex]\frac{\sqrt{3}}{3}[/tex]                                   C. [tex]\sqrt{2}[/tex]                      D. 1

Sao không thấy ai giải câu này vậy nhỉ, giải đi các thầy ơi
trang 5 có giải rồi


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:04:05 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 18:Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k, vật nặng m. Kéo vật nặng ra làm cho lò xo giãn 1 đoạn A, sau đó giữ cố định tại vị trí cách vị trí cố định bằng 1/3 chiều dài lò xo. Biên độ dao động của vật là.
A. A/3                               B. 2A/3                           C. A                             D. A/2


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: superburglar trong 09:16:38 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 18:Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k, vật nặng m. Kéo vật nặng ra làm cho lò xo giãn 1 đoạn A, sau đó giữ cố định tại vị trí cách vị trí cố định bằng 1/3 chiều dài lò xo. Biên độ dao động của vật là.
A. A/3                               B. 2A/3                           C. A                             D. A/2
Em xin giải :D
Vì giữ cố định ở vị trí biên nên v=0==>A'=2/3A


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:55:09 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 19:Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k, vật nặng m. Kéo vật nặng ra làm cho lò xo giãn 1 đoạn A, sau đó giữ cố định tại vị trí cách vị trí cố định bằng 1/3 chiều dài lò xo. Sau khi vật qua VTCB thì buông tay để điểm cố định lúc giữ được tự do. Biên độ dao động của vật là.
A. A                               B. [tex]A.\sqrt{2/3}[/tex]                      C. [tex]A.\sqrt{3/2}[/tex]                      D. 2A/3
@Superbuglar giải đúng rồi, xin mời các em giải tiếp bài 19


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: superburglar trong 10:10:43 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 19:Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k, vật nặng m. Kéo vật nặng ra làm cho lò xo giãn 1 đoạn A, sau đó giữ cố định tại vị trí cách vị trí cố định bằng 1/3 chiều dài lò xo. Sau khi vật qua VTCB thì buông tay để điểm cố định lúc giữ được tự do. Biên độ dao động của vật là.
A. A                               B. [tex]A.\sqrt{2/3}[/tex]                      C. [tex]A.\sqrt{3/2}[/tex]                      D. 2A/3
@Superbuglar giải đúng rồi, xin mời các em giải tiếp bài 19
Em làm như sau ạ:
năng lượng của vật khi chưa thả lò xo là:[tex]W_{0}=\frac{1}{2}.\frac{3}{2}k.(\frac{2A}{3})^{2}[/tex]
Bảo toàn năng lượng có [tex]W'=W_{0}\Leftrightarrow A'=\sqrt{2/3}A\Rightarrow B[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:50:35 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 19:Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k, vật nặng m. Kéo vật nặng ra làm cho lò xo giãn 1 đoạn A, sau đó giữ cố định tại vị trí cách vị trí cố định bằng 1/3 chiều dài lò xo. Sau khi vật qua VTCB thì buông tay để điểm cố định lúc giữ được tự do. Biên độ dao động của vật là.
A. A                               B. [tex]A.\sqrt{2/3}[/tex]                      C. [tex]A.\sqrt{3/2}[/tex]                      D. 2A/3
@Superbuglar giải đúng rồi, xin mời các em giải tiếp bài 19
Em làm như sau ạ:
năng lượng của vật khi chưa thả lò xo là:[tex]W_{0}=\frac{1}{2}.\frac{3}{2}k.(\frac{2A}{3})^{2}[/tex]
Bảo toàn năng lượng có [tex]W'=W_{0}\Leftrightarrow A'=\sqrt{2/3}A\Rightarrow B[/tex]

cơ năng trước và sau khi buông tay là không bằng ==> em giải lại xem


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:37:42 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Câu 21: Trích PTNK
Một con lắc đơn vật nặng nhiểm điện đặt trong điện trường có vecto cường độ điện trường năm ngang, lực điện bằng trọng lực. con lắc đang VTCB thì tác dụng 1 xung lực theo phương vuông góc sợi dây lên vật làm vật dao động điều hòa với biên độ [tex]\alpha_0[/tex] nhỏ để vật dao động điều hòa. Tìm Lực căng dây khi nó qua VTCB.
[tex]A. 2\sqrt{2}.m.g(\alpha_0^2+1)[/tex]
[tex]B.2\sqrt{2}.m.g.\alpha_0(\alpha_0+1)[/tex]
[tex]C.2.m.g(\alpha_0^2+\sqrt{2})[/tex]
[tex]D.\sqrt{2}.m.g(\alpha_0^2+1)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: nhatminhthuy20067 trong 10:52:14 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Câu 18:Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k, vật nặng m. Kéo vật nặng ra làm cho lò xo giãn 1 đoạn A, sau đó giữ cố định tại vị trí cách vị trí cố định bằng 1/3 chiều dài lò xo. Biên độ dao động của vật là.
A. A/3                               B. 2A/3                           C. A                             D. A/2
ta có E'=2E/3, khi đó:
1/2. k'A'^2=2/3.1/2.KA^2, với  k'=3k/2 khi đó A'=2A/3 chọn đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:57:13 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Bài 22: Trích Phan Bội Châu
Một dây AB có chiều dài  , được treo thẳng đứng vào một điểm cố định A trên giá. Khối lượng m của dây phân bố đều trên chiều dài và tạo ra lực căng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là  [tex]v=\sqrt{F/\mu}[/tex] , trong đó F là lực căng dây còn[tex]\mu[/tex]  là mật độ khối lượng dài của dây, gia tốc trọng trường là g. Thời gian để chấn động từ đầu trên A của dây đi hết chiều dài dây là:
[tex]A. t=2\sqrt{L/g}[/tex]         [tex]B. t=\sqrt{3L/g}[/tex]               [tex]C. \sqrt{2L/g}[/tex]                 [tex]D. t=\sqrt{L/3g}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:01:55 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Bài 23: Trích PBC
Hai vật A và B có cùng khối lượng 1 kg và có kích thước nhỏ, được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh, nhẹ, không dẫn điện dài 10cm, vật B tích điện tích [tex]q = 10^-6C[/tex]. Vật A được gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng K = 10 N/m. Hệ được đặt nằm ngang trên mặt bàn nhẵn trong một điện trường đều có cường độ điện trường [tex]E = 10^5V/m[/tex] hướng dọc theo trục lò xo. Ban đầu hệ nằm yên, lò xo bị dãn. Cắt dây nối hai vật, vật B rời ra chuyển động dọc theo chiều điện trường, vật A dao động điều hòa. Khi lò xo có chiều dài ngắn nhất lần đầu tiên thì A và B cách nhau một khoảng là:
A. 19cm.                                    B. 4cm                                    C. 17cm                                  D. 24cm


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: sonycorp trong 03:16:15 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Bài 23: Trích PBC
Hai vật A và B có cùng khối lượng 1 kg và có kích thước nhỏ, được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh, nhẹ, không dẫn điện dài 10cm, vật B tích điện tích [tex]q = 10^-6C[/tex]. Vật A được gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng K = 10 N/m. Hệ được đặt nằm ngang trên mặt bàn nhẵn trong một điện trường đều có cường độ điện trường [tex]E = 10^5V/m[/tex] hướng dọc theo trục lò xo. Ban đầu hệ nằm yên, lò xo bị dãn. Cắt dây nối hai vật, vật B rời ra chuyển động dọc theo chiều điện trường, vật A dao động điều hòa. Khi lò xo có chiều dài ngắn nhất lần đầu tiên thì A và B cách nhau một khoảng là:
A. 19cm.                                    B. 4cm                                    C. 17cm                                  D. 24cm


Độ dãn ban đầu của lò xo là: F điện=F đàn hồi => [tex]\Delta l_o = \frac{q.E}{k} = 0,01 m[/tex]  => Biên độ vật A là [tex]A=\Delta l_o=0,01m=1cm[/tex]
[tex]\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}=\sqrt{10} \approx \pi (rad/s)[/tex]   => [tex]T = 2s => \frac{T}{2}=1s[/tex]
Gia tốc của vật B là: F điện=[tex]q.E=m.a => a= \frac {q.E}{m}=0,1 m/s^{2}[/tex]
Quãng đường vật A đi được là: [tex]S=\frac{at^{2}}{2}}=0,05m=5cm[/tex]
Khoảng cách A-B là [tex]d=2A+S+10=17cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: sonycorp trong 03:22:20 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Bài 22: Trích Phan Bội Châu
Một dây AB có chiều dài  , được treo thẳng đứng vào một điểm cố định A trên giá. Khối lượng m của dây phân bố đều trên chiều dài và tạo ra lực căng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là  [tex]v=\sqrt{F/\mu}[/tex] , trong đó F là lực căng dây còn[tex]\mu[/tex]  là mật độ khối lượng dài của dây, gia tốc trọng trường là g. Thời gian để chấn động từ đầu trên A của dây đi hết chiều dài dây là:
[tex]A. t=2\sqrt{L/g}[/tex]         [tex]B. t=\sqrt{3L/g}[/tex]               [tex]C. \sqrt{2L/g}[/tex]                 [tex]D. t=\sqrt{L/3g}[/tex]
Câu này em không biết làm thầy ạ, đọc đầu bài xong em lơ mơ lắm. Mong thầy giúp đỡ em ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: sonycorp trong 03:43:29 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Câu 21: Trích PTNK
Một con lắc đơn vật nặng nhiểm điện đặt trong điện trường có vecto cường độ điện trường năm ngang, lực điện bằng trọng lực. con lắc đang VTCB thì tác dụng 1 xung lực theo phương vuông góc sợi dây lên vật làm vật dao động điều hòa với biên độ [tex]\alpha_0[/tex] nhỏ để vật dao động điều hòa. Tìm Lực căng dây khi nó qua VTCB.
[tex]A. 2\sqrt{2}.m.g(\alpha_0^2+1)[/tex]
[tex]B.2\sqrt{2}.m.g.\alpha_0(\alpha_0+1)[/tex]
[tex]C.2.m.g(\alpha_0^2+\sqrt{2})[/tex]
[tex]D.\sqrt{2}.m.g(\alpha_0^2+1)[/tex]

Vị trí cân bằng lệch so với phương thẳng đứng góc [tex]\alpha[/tex]
Khi vật qua vị trí cân bằng thì [tex] \vec{T}+\vec{P}+\vec{F}=m.a_{ht} => T - \sqrt{2}P = m.a_{ht} => T=\sqrt{2}P + m.a_{ht} = \sqrt{2}m.g + m. \omega ^2.l = \sqrt{2}m.g + m.g' = \sqrt{2}m.g + m. \sqrt{2}g = 2 \sqrt{2}.m.g[/tex]
Em không ra ạ, mong thầy giúp đỡ!


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: sonycorp trong 10:13:15 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Câu 21: Trích PTNK
Một con lắc đơn vật nặng nhiểm điện đặt trong điện trường có vecto cường độ điện trường năm ngang, lực điện bằng trọng lực. con lắc đang VTCB thì tác dụng 1 xung lực theo phương vuông góc sợi dây lên vật làm vật dao động điều hòa với biên độ [tex]\alpha_0[/tex] nhỏ để vật dao động điều hòa. Tìm Lực căng dây khi nó qua VTCB.
[tex]A. 2\sqrt{2}.m.g(\alpha_0^2+1)[/tex]
[tex]B.2\sqrt{2}.m.g.\alpha_0(\alpha_0+1)[/tex]
[tex]C.2.m.g(\alpha_0^2+\sqrt{2})[/tex]
[tex]D.\sqrt{2}.m.g(\alpha_0^2+1)[/tex]

Vị trí cân bằng lệch so với phương thẳng đứng góc [tex]\alpha[/tex]
Khi vật qua vị trí cân bằng thì [tex] \vec{T}+\vec{P}+\vec{F}=m.a_{ht} => T - \sqrt{2}P = m.a_{ht} => T=\sqrt{2}P + m.a_{ht} = \sqrt{2}m.g + m. \omega ^2.l = \sqrt{2}m.g + m.g' = \sqrt{2}m.g + m. \sqrt{2}g = 2 \sqrt{2}.m.g[/tex]
Em không ra ạ, mong thầy giúp đỡ!
Thầy Thạnh giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:33:13 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Bài 22: Trích Phan Bội Châu
Một dây AB có chiều dài  , được treo thẳng đứng vào một điểm cố định A trên giá. Khối lượng m của dây phân bố đều trên chiều dài và tạo ra lực căng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là  [tex]v=\sqrt{F/\mu}[/tex] , trong đó F là lực căng dây còn[tex]\mu[/tex]  là mật độ khối lượng dài của dây, gia tốc trọng trường là g. Thời gian để chấn động từ đầu trên A của dây đi hết chiều dài dây là:
[tex]A. t=2\sqrt{L/g}[/tex]         [tex]B. t=\sqrt{3L/g}[/tex]               [tex]C. \sqrt{2L/g}[/tex]                 [tex]D. t=\sqrt{L/3g}[/tex]
Câu này em không biết làm thầy ạ, đọc đầu bài xong em lơ mơ lắm. Mong thầy giúp đỡ em ạ!
Bài này thú thật cho trong 1 đề Thi 50 câu thì không nên có.
[tex]v=\sqrt{F/\mu}[/tex]
Xét 1 phần dây dây dài x ==> [tex]F=P=m_x.g = x.\mu.g[/tex]
==> [tex]v_x=\sqrt{g.x}[/tex]
Theo Định nghĩa vận tốc : [tex]vx = dx/dt[/tex]
[tex]t=\int_{0}^{L}{dx/v_x}=\int_{0}^{L}{(gx)^{-1/2}dx}=\frac{2}{\sqrt{g}}\sqrt{L}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:41:45 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Câu 21: Trích PTNK
Một con lắc đơn vật nặng nhiểm điện đặt trong điện trường có vecto cường độ điện trường năm ngang, lực điện bằng trọng lực. con lắc đang VTCB thì tác dụng 1 xung lực theo phương vuông góc sợi dây lên vật làm vật dao động điều hòa với biên độ [tex]\alpha_0[/tex] nhỏ để vật dao động điều hòa. Tìm Lực căng dây khi nó qua VTCB.
[tex]A. 2\sqrt{2}.m.g(\alpha_0^2+1)[/tex]
[tex]B.2\sqrt{2}.m.g.\alpha_0(\alpha_0+1)[/tex]
[tex]C.2.m.g(\alpha_0^2+\sqrt{2})[/tex]
[tex]D.\sqrt{2}.m.g(\alpha_0^2+1)[/tex]
Ỡ vị trí cân bằng ==> [tex]tan(\alpha)=F/P =1 ==> \alpha=45 ==> g'=g.\sqrt{2}[/tex]
([tex]\alpha[/tex] là góc hợp bởi dây treo ở VTCB so với phương thẳng đứng)
[tex]Tmax=mg'(3-2cos(\alpha_0))[/tex]
[tex]Tmax = mg\sqrt{2}(3-2cos(2.\frac{\alpha_0}{2}))=mg\sqrt{2}(1+\alpha_0^2)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: htatgiang trong 08:59:49 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
có ai giúp em bài 5 với !


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:47:39 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
có ai giúp em bài 5 với !
trang 5 đó em


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:48:49 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Câu 22: Trích đề Quốc Học Huê. Câu này cũng hay nhưng hơi độc.
Con lắc lò xo ngang dao động không ma sát có biên độ A, KL m1 và chu kỳ T. Khi m1 đến vị trí lò xo có chiều dài cực đại thì một vật có khối lượng m2=m1 chuyển động dọc theo phương dao động đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1. Biết tốc độ m2 bằng [tex]2\pi.A/T[/tex]. Tìm quãng đường m1 đi được trong khoảng TG 2T ngay sau va chạm
A. [tex]4A(1+2\sqrt{2})[/tex]                       
B.  [tex]A(7+2\sqrt{2})[/tex]
C. [tex]4A\sqrt{2}[/tex]                             
D. [tex]4A(1+\sqrt{2})[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: sonycorp trong 10:15:22 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Bài 22: Trích Phan Bội Châu
Một dây AB có chiều dài  , được treo thẳng đứng vào một điểm cố định A trên giá. Khối lượng m của dây phân bố đều trên chiều dài và tạo ra lực căng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là  [tex]v=\sqrt{F/\mu}[/tex] , trong đó F là lực căng dây còn[tex]\mu[/tex]  là mật độ khối lượng dài của dây, gia tốc trọng trường là g. Thời gian để chấn động từ đầu trên A của dây đi hết chiều dài dây là:
[tex]A. t=2\sqrt{L/g}[/tex]         [tex]B. t=\sqrt{3L/g}[/tex]               [tex]C. \sqrt{2L/g}[/tex]                 [tex]D. t=\sqrt{L/3g}[/tex]
Câu này em không biết làm thầy ạ, đọc đầu bài xong em lơ mơ lắm. Mong thầy giúp đỡ em ạ!
Bài này thú thật cho trong 1 đề Thi 50 câu thì không nên có.
[tex]v=\sqrt{F/\mu}[/tex]
Xét 1 phần dây dây dài x ==> [tex]F=P=m_x.g = x.\mu.g[/tex]
==> [tex]v_x=\sqrt{g.x}[/tex]
Theo Định nghĩa vận tốc : [tex]vx = dx/dt[/tex]
[tex]t=\int_{0}^{L}{dx/v_x}=\int_{0}^{L}{(gx)^{-1/2}dx}=\frac{2}{\sqrt{g}}\sqrt{L}[/tex]

Em cảm ơn thầy. Có thể nó sẽ là câu ăn điểm 10 của năm nay thầy ạ :)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: sonycorp trong 11:32:43 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Câu 22: Trích đề Quốc Học Huê. Câu này cũng hay nhưng hơi độc.
Con lắc lò xo ngang dao động không ma sát có biên độ A, KL m1 và chu kỳ T. Khi m1 đến vị trí lò xo có chiều dài cực đại thì một vật có khối lượng m2=m1 chuyển động dọc theo phương dao động đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1. Biết tốc độ m2 bằng [tex]2\pi.A/T[/tex]. Tìm quãng đường m1 đi được trong khoảng TG 2T ngay sau va chạm
A. [tex]4A(1+2\sqrt{2})[/tex]                       
B.  [tex]A(7+2\sqrt{2})[/tex]
C. [tex]4A\sqrt{2}[/tex]                             
D. [tex]4A(1+\sqrt{2})[/tex]


Va chạm đàn hồi xuyên tâm, [tex]m_2 = m_1 => v'_1 = v_2[/tex] và vật 2 đứng yên
=> Biên độ mới của vật 1 là: [tex]A'= \sqrt{A^2 + (\frac{\frac{2 \pi.A}{T}} {\frac{2 \pi}{T}})^2} = \sqrt{2}A[/tex]
Thời gian vật đi quãng đường [tex]S_1[/tex] từ vị trí [tex]x=A[/tex] đến [tex]x=- \sqrt{2}A[/tex] là [tex]t_1 = \frac{T}{8} + \frac{T}{4} = \frac{3T}{8}[/tex]
Trong thời gian tiếp theo, khi vật đi đến vị trí x=A thì sẽ va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật 2, sau đó đẩy vật 2 ra xa và vật 1 đứng yên ở đấy. Lúc đó vật trở về trạng thái ban đầu khi vật 2 chưa va chạm vào và dao động với biên độ A
Thời gian vật đi quãng đường [tex]S_2[/tex] từ vị trí [tex]x=- \sqrt{2}A[/tex] đến [tex]x=A[/tex] là [tex]t_2 = \frac{T}{4} + \frac{T}{8} = \frac{3T}{8}[/tex]
Thời gian còn lại để đi được quãng đường 2T ngay sau va chạm là [tex]t_3 = 2T - \frac{3T}{8} - \frac{3T}{8} = \frac{5T}{4} = T + \frac{T}{4}[/tex]
=> Quãng đường vật đi trong thời gian [tex]t_3[/tex] này là [tex]S_3 = 4A + A = 5A[/tex]
Vậy tổng quãng đường vật đi được là [tex]S=S_1 + S_2 + S_3=A(7+2 \sqrt{2})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: superburglar trong 02:14:55 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Câu 19:Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k, vật nặng m. Kéo vật nặng ra làm cho lò xo giãn 1 đoạn A, sau đó giữ cố định tại vị trí cách vị trí cố định bằng 1/3 chiều dài lò xo. Sau khi vật qua VTCB thì buông tay để điểm cố định lúc giữ được tự do. Biên độ dao động của vật là.
A. A                               B. [tex]A.\sqrt{2/3}[/tex]                      C. [tex]A.\sqrt{3/2}[/tex]                      D. 2A/3
@Superbuglar giải đúng rồi, xin mời các em giải tiếp bài 19
Em làm như sau ạ:
năng lượng của vật khi chưa thả lò xo là:[tex]W_{0}=\frac{1}{2}.\frac{3}{2}k.(\frac{2A}{3})^{2}[/tex]
Bảo toàn năng lượng có [tex]W'=W_{0}\Leftrightarrow A'=\sqrt{2/3}A\Rightarrow B[/tex]

cơ năng trước và sau khi buông tay là không bằng ==> em giải lại xem
Thầy ơi,thầy giải thích cho em tại sao lại không bảo toàn được năng lượng ạ,theo em lúc thả là lúc vật qua VTCB nên có thể bảo toàn được cơ năng chứ ạ.
P/S:Mong thầy giải chi tiết bài này,em tính hoài không ra đáp án :-\


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:30:48 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013

Thầy ơi,thầy giải thích cho em tại sao lại không bảo toàn được năng lượng ạ,theo em lúc thả là lúc vật qua VTCB nên có thể bảo toàn được cơ năng chứ ạ.
P/S:Mong thầy giải chi tiết bài này,em tính hoài không ra đáp án :-\
Khi đi qia VTCB (" VTCB của 2/3 lò xo di động") khi ta buông tay phần cơ năng mà ta giữ của 1/3 lò xo cố định bây giờ được giải phóng, do vậy NL dao động của vật lúc này gồm  W'=W+1/2(3k).(A/3)^2 em thế W lúc đầu vào là ra


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:38:30 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Câu 22: Trích đề Quốc Học Huê. Câu này cũng hay nhưng hơi độc.
Con lắc lò xo ngang dao động không ma sát có biên độ A, KL m1 và chu kỳ T. Khi m1 đến vị trí lò xo có chiều dài cực đại thì một vật có khối lượng m2=m1 chuyển động dọc theo phương dao động đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1. Biết tốc độ m2 bằng [tex]2\pi.A/T[/tex]. Tìm quãng đường m1 đi được trong khoảng TG 2T ngay sau va chạm
A. [tex]4A(1+2\sqrt{2})[/tex]                       
B.  [tex]A(7+2\sqrt{2})[/tex]
C. [tex]4A\sqrt{2}[/tex]                             
D. [tex]4A(1+\sqrt{2})[/tex]


Va chạm đàn hồi xuyên tâm, [tex]m_2 = m_1 => v'_1 = v_2[/tex] và vật 2 đứng yên
=> Biên độ mới của vật 1 là: [tex]A'= \sqrt{A^2 + (\frac{\frac{2 \pi.A}{T}} {\frac{2 \pi}{T}})^2} = \sqrt{2}A[/tex]
Thời gian vật đi quãng đường [tex]S_1[/tex] từ vị trí [tex]x=A[/tex] đến [tex]x=- \sqrt{2}A[/tex] là [tex]t_1 = \frac{T}{8} + \frac{T}{4} = \frac{3T}{8}[/tex]
Trong thời gian tiếp theo, khi vật đi đến vị trí x=A thì sẽ va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật 2, sau đó đẩy vật 2 ra xa và vật 1 đứng yên ở đấy. Lúc đó vật trở về trạng thái ban đầu khi vật 2 chưa va chạm vào và dao động với biên độ A
Thời gian vật đi quãng đường [tex]S_2[/tex] từ vị trí [tex]x=- \sqrt{2}A[/tex] đến [tex]x=A[/tex] là [tex]t_2 = \frac{T}{4} + \frac{T}{8} = \frac{3T}{8}[/tex]
Thời gian còn lại để đi được quãng đường 2T ngay sau va chạm là [tex]t_3 = 2T - \frac{3T}{8} - \frac{3T}{8} = \frac{5T}{4} = T + \frac{T}{4}[/tex]
=> Quãng đường vật đi trong thời gian [tex]t_3[/tex] này là [tex]S_3 = 4A + A = 5A[/tex]
Vậy tổng quãng đường vật đi được là [tex]S=S_1 + S_2 + S_3=A(7+2 \sqrt{2})[/tex]
em giải đúng rồi, câu này cũng là yếu tố điểm 10 nè


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: sonycorp trong 08:16:45 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Câu 22: Trích đề Quốc Học Huê. Câu này cũng hay nhưng hơi độc.
Con lắc lò xo ngang dao động không ma sát có biên độ A, KL m1 và chu kỳ T. Khi m1 đến vị trí lò xo có chiều dài cực đại thì một vật có khối lượng m2=m1 chuyển động dọc theo phương dao động đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1. Biết tốc độ m2 bằng [tex]2\pi.A/T[/tex]. Tìm quãng đường m1 đi được trong khoảng TG 2T ngay sau va chạm
A. [tex]4A(1+2\sqrt{2})[/tex]                       
B.  [tex]A(7+2\sqrt{2})[/tex]
C. [tex]4A\sqrt{2}[/tex]                             
D. [tex]4A(1+\sqrt{2})[/tex]


Va chạm đàn hồi xuyên tâm, [tex]m_2 = m_1 => v'_1 = v_2[/tex] và vật 2 đứng yên
=> Biên độ mới của vật 1 là: [tex]A'= \sqrt{A^2 + (\frac{\frac{2 \pi.A}{T}} {\frac{2 \pi}{T}})^2} = \sqrt{2}A[/tex]
Thời gian vật đi quãng đường [tex]S_1[/tex] từ vị trí [tex]x=A[/tex] đến [tex]x=- \sqrt{2}A[/tex] là [tex]t_1 = \frac{T}{8} + \frac{T}{4} = \frac{3T}{8}[/tex]
Trong thời gian tiếp theo, khi vật đi đến vị trí x=A thì sẽ va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật 2, sau đó đẩy vật 2 ra xa và vật 1 đứng yên ở đấy. Lúc đó vật trở về trạng thái ban đầu khi vật 2 chưa va chạm vào và dao động với biên độ A
Thời gian vật đi quãng đường [tex]S_2[/tex] từ vị trí [tex]x=- \sqrt{2}A[/tex] đến [tex]x=A[/tex] là [tex]t_2 = \frac{T}{4} + \frac{T}{8} = \frac{3T}{8}[/tex]
Thời gian còn lại để đi được quãng đường 2T ngay sau va chạm là [tex]t_3 = 2T - \frac{3T}{8} - \frac{3T}{8} = \frac{5T}{4} = T + \frac{T}{4}[/tex]
=> Quãng đường vật đi trong thời gian [tex]t_3[/tex] này là [tex]S_3 = 4A + A = 5A[/tex]
Vậy tổng quãng đường vật đi được là [tex]S=S_1 + S_2 + S_3=A(7+2 \sqrt{2})[/tex]
em giải đúng rồi, câu này cũng là yếu tố điểm 10 nè
Lúc đầu em giải nhầm thầy ạ, em lại cho quãng đường S1 là T/2


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: superburglar trong 08:43:40 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013

Thầy ơi,thầy giải thích cho em tại sao lại không bảo toàn được năng lượng ạ,theo em lúc thả là lúc vật qua VTCB nên có thể bảo toàn được cơ năng chứ ạ.
P/S:Mong thầy giải chi tiết bài này,em tính hoài không ra đáp án :-\
Khi đi qia VTCB (" VTCB của 2/3 lò xo di động") khi ta buông tay phần cơ năng mà ta giữ của 1/3 lò xo cố định bây giờ được giải phóng, do vậy NL dao động của vật lúc này gồm  W'=W+1/2(3k).(A/3)^2 em thế W lúc đầu vào là ra
Thầy xem cách em làm như thế này đúng không ạ:
+khi chưa giữ cố định ta có năng lượng là [tex]W_{0}[/tex]
+khi giữ cố định ta có năng lượng là [tex]W_{1}=2/3W_{0}[/tex]
+khi thả taaij vị trí cân bằng ta có năng lượng là: [tex]W_{2}=3/2W_{1}\Rightarrow W_{2}=W_{0}\Leftrightarrow A'=A[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: JoseMourinho trong 08:36:28 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
Câu 19:Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k, vật nặng m. Kéo vật nặng ra làm cho lò xo giãn 1 đoạn A, sau đó giữ cố định tại vị trí cách vị trí cố định bằng 1/3 chiều dài lò xo. Sau khi vật qua VTCB thì buông tay để điểm cố định lúc giữ được tự do. Biên độ dao động của vật là.
A. A                               B. [tex]A.\sqrt{2/3}[/tex]                      C. [tex]A.\sqrt{3/2}[/tex]                      D. 2A/3
@Superbuglar giải đúng rồi, xin mời các em giải tiếp bài 19
Em làm thế này không biết tại sao sai ạ ? (Trước giờ mấy dạng bài này em toàn suy luận kiểu này vẫn đúng)
L=Lo + A (Lo là chiều dài tự nhiên của lò xo)
Giữ cố định tại vị trí cách vị trí cố định bằng 1/3 chiều dài lò xo
2/3 L= 2/3 .Lo + 2/3.A
2/3Lo cố định nên biên độ lúc sau là 2/3.A. Độ cứng k'=3/2.k =>w'=can(3/2).w
Lúc đến vị trí cân bằng mới, vật đi được đoạn đường 2/3A
Suy ra vật còn cách vị trí cân bằng cũ 1 đoạn A-2/3A=A/3
Vận tốc tại vị trí cân bằng mới v=2/3A.w'
Khi thả lò xò,độ cứng trở lại như cũ k, áp dụng công thức độc lập thời gian với li độ lúc đó là x=A/3 , vận tốc v=2/3.can(3/2).w, tốc độ góc lúc đó là w
Thì biên độ là can(7)/3.A
Nhìn thì dài nhưng thực ra suy luận rồi bấm máy 1 lần cũng được .


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: JoseMourinho trong 07:22:55 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
Mong mấy thầy giải đáp, em thấy là câu 19 có vấn đề ở 1 chỗ là
Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì thả điểm giữ ra
Nhưng lúc này từ điểm cố định đến điểm giữ, lò xo đang dãn 1 đoạn là (L0/3 +A/3)(có nghĩ là đoạn này không có chiều dài tự nhiên, còn đoạn còn lại thì có chiều dài tự nhiên )
=> chỗ này em thắc mắc là ngay tại thời điểm thả tay có được xem bài toán là "kéo vật ra khỏi vị trí lò xo không biến dạng 1 đoạn A/3 rồi truyền vận tốc v không). Nếu không được thì bài giải của em chắc sai rồi  8-x


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:58:20 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
Mong mấy thầy giải đáp, em thấy là câu 19 có vấn đề ở 1 chỗ là
Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì thả điểm giữ ra
Nhưng lúc này từ điểm cố định đến điểm giữ, lò xo đang dãn 1 đoạn là (L0/3 +A/3)(có nghĩ là đoạn này không có chiều dài tự nhiên, còn đoạn còn lại thì có chiều dài tự nhiên )
=> chỗ này em thắc mắc là ngay tại thời điểm thả tay có được xem bài toán là "kéo vật ra khỏi vị trí lò xo không biến dạng 1 đoạn A/3 rồi truyền vận tốc v không). Nếu không được thì bài giải của em chắc sai rồi  8-x

theo thầy bài giải của Super đúng rồi, vấn đề khi kéo 1 phần lò xo giản 1 đoạn x và khi kéo cả lò xo giãn 1 đoạn x thì thế năng sẽ khác nhau. Khi phần lò xo kia không biến dạng thì ta coi như treo vật vào phần lò xo biến dạng và đang có vận tốc là là v


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - 2013
Gửi bởi: JoseMourinho trong 11:26:05 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Các thầy ra thêm bài về dao động cơ đi ạ , em thấy phần này đề thi ĐH hay lấy đề thi thử nhất  8-x . Em muốn biết thêm các dạng mới của phần này.