Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lachong_95 trong 11:26:01 AM Ngày 01 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13436Tiêu đề: Sóng ánh sáng cần giúp nữa ạ
Gửi bởi: lachong_95 trong 11:26:01 AM Ngày 01 Tháng Một, 2013
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc cho vân giao thoa trên màn E với khoảng vân đo được là 1,2(mm). Biết khe S cách mặt phẳng hai khe S2S2 một khoảng d và mặt phẳng hai khe S2S2 cách màn E một khoảng D=2d. Nếu cho nguồn S dao động điều hòa theo quy luật u=2,4cos2πt(mm) (t đo bằng giây) theo phương song song với trục Ox thì khi đặt mắt tại O sẽ thấy có bao nhiều vân sáng dịch chuyển qua trong một giây.
A.10
B.18
C.25
D.24
Mong thầy cô và cá bạn giải giúp, em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng cần giúp nữa ạ
Gửi bởi: kydhhd trong 04:59:52 PM Ngày 01 Tháng Một, 2013
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc cho vân giao thoa trên màn E với khoảng vân đo được là 1,2(mm). Biết khe S cách mặt phẳng hai khe S2S2 một khoảng d và mặt phẳng hai khe S2S2 cách màn E một khoảng D=2d. Nếu cho nguồn S dao động điều hòa theo quy luật u=2,4cos2πt(mm) (t đo bằng giây) theo phương song song với trục Ox thì khi đặt mắt tại O sẽ thấy có bao nhiều vân sáng dịch chuyển qua trong một giây.
A.10
B.18
C.25
D.24
Mong thầy cô và cá bạn giải giúp, em xin cảm ơn
khi S chuyển ra biên thì hệ vân dịch chuyển ngược lại
khi S ra vị trí thì vân sáng trung tâm dịch chuyển một đoạn
[tex]x=\frac{A.D}{d}=\frac{2,4.2d}{d}=4,8[/tex]
như vậy có số khoảng vân dịch chuển qua mắt người đó là 4,8 : 1,2=4 tương ứng với 5 vân sáng kể cả vân trung tâm
khi S từ VT cân bằng ra vị trí biên tương úng 1/4 chu kì, mà T=1s
vậy sau 1 chu ki người quan sát được số vân sáng là: 5.4-2=18 vân(trừ đi 2 tại vị trí O trùng nhau khi S ra biên và bắt đầu quay lai, tốt nhất bạn vẽ hình ra)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng cần giúp nữa ạ
Gửi bởi: superburglar trong 07:30:26 PM Ngày 01 Tháng Một, 2013
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc cho vân giao thoa trên màn E với khoảng vân đo được là 1,2(mm). Biết khe S cách mặt phẳng hai khe S2S2 một khoảng d và mặt phẳng hai khe S2S2 cách màn E một khoảng D=2d. Nếu cho nguồn S dao động điều hòa theo quy luật u=2,4cos2πt(mm) (t đo bằng giây) theo phương song song với trục Ox thì khi đặt mắt tại O sẽ thấy có bao nhiều vân sáng dịch chuyển qua trong một giây.
A.10
B.18
C.25
D.24
Mong thầy cô và cá bạn giải giúp, em xin cảm ơn
khi S chuyển ra biên thì hệ vân dịch chuyển ngược lại
khi S ra vị trí thì vân sáng trung tâm dịch chuyển một đoạn
[tex]x=\frac{A.D}{d}=\frac{2,4.2d}{d}=4,8[/tex]
như vậy có số khoảng vân dịch chuển qua mắt người đó là 4,8 : 1,2=4 tương ứng với 5 vân sáng kể cả vân trung tâm
khi S từ VT cân bằng ra vị trí biên tương úng 1/4 chu kì, mà T=1s
vậy sau 1 chu ki người quan sát được số vân sáng là: 5.4-2=18 vân(trừ đi 2 tại vị trí O trùng nhau khi S ra biên và bắt đầu quay lai, tốt nhất bạn vẽ hình ra)

có vấn đề mình không hiểu.ở bài này có nói nguốn S dao động theo phương song song Ox nhưng hình như cách giải của DVD là vuông góc với Ox thì phải???


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng cần giúp nữa ạ
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:48:17 PM Ngày 01 Tháng Một, 2013
Vậy phải xem là Ox là trục nào, Theo thầy:

Với DVD thì Ox là trục nằm ngay trên màn, song song với màn (vì vị trí vân là x mà).

Còn với super thì em cho rằng Ox là trục qua O và vuông góc với màn.

Thầy nghĩ DVD giải vậy là hợp lý rồi.