Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanghuyhoanga310 trong 11:16:18 AM Ngày 01 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13435Tiêu đề: Nhờ thầy cô và các bạn giúp mạch dao động LC
Gửi bởi: thanghuyhoanga310 trong 11:16:18 AM Ngày 01 Tháng Một, 2013
Cho mạch điện như hình vẽ, với [tex]R_{1}=2 \Omega [/tex] [tex]R_{2}=4 \Omega [/tex] [tex]C=3.10^{-3}[/tex] cuộn dây có độ tự cảm [tex]L=1,6.10^{-2} H[/tex] và điệm trở thuần không đáng kể, nguồn có suất điện động [tex]E=12V[/tex] điện trở trong không đáng kể. Ban đầu khóa K đóng. Nhiệt lượng giải phóng ra trên R2 bằng bao nhiêu sau khi khóa K ngắt.


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô và các bạn giúp mạch dao động LC
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:31:59 PM Ngày 01 Tháng Một, 2013
Hình của bạn nó chạy đi đâu rồi ???


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô và các bạn giúp mạch dao động LC
Gửi bởi: thanghuyhoanga310 trong 03:47:37 PM Ngày 01 Tháng Một, 2013
 Thay oi em nham em xin loi a.
(http://nt4.upanh.com/b3.s34.d3/ded779013c26bf20e10e680c8b9169e8_52220424.untitled.bmp) (http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/9vy15gcu4gn.htm)
Thay giup em nha thay. Cam on thay


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô và các bạn giúp mạch dao động LC
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:53:11 PM Ngày 03 Tháng Một, 2013
Thay oi em nham em xin loi a.
(http://nt4.upanh.com/b3.s34.d3/ded779013c26bf20e10e680c8b9169e8_52220424.untitled.bmp) (http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/9vy15gcu4gn.htm)
Thay giup em nha thay. Cam on thay
khi k đóng. mạch ở trạng thái ổn đinh. Ta có:
dòng điện chạy qua R2 là: I = E/R2
hiệu điện hai đầu tụ là: U = E
năng lượng từ trường ở cuộn dây: WL = LI^2/2 = LE^2/R2^2.2
năng lượng điện trường ở tụ: Wc = CU^2/2 = CE^2/2
khi k ngắt: nhiệt lượng tỏa ra trên R1 và R2 là: Q = WL + Wc = 1/2.CE^2 + 1/2.L.E^2/R2^2
mà Q = Q1 + Q2.
trong đó: Q1/Q2 = R1/R2 = 2/4 =1/2 => Q1 =Q2/2
vậy:  Q = 3Q2/2
=> 3Q2/2 = 1/2.CE^2 + 1/2.L.E^2/R2^2 =>Q2 =?