Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: niemkieuloveahbu trong 01:38:27 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13424Tiêu đề: Dao động cơ và sóng cơ cần giải đáp!
Gửi bởi: niemkieuloveahbu trong 01:38:27 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
Có vài câu trong đề thi thử lần 1 của trường chuyên Hà Tĩnh, em làm ra khác đáp án, mong thầy cô và các bạn chỉ giùm ạ. Em xin cám ơn!

Câu 1: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{x_1=3cos(\omega%20t+\varphi)%20cm;%20x_2=4cos(\omega%20t-\frac{\pi}{2})cm.%20}). Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{100\pi}). Tần số dao động của vật là:
(http://latex.codecogs.com/gif.latex?A.%2020\pi%20Hz)
(http://latex.codecogs.com/gif.latex?B.%2020%20Hz)
(http://latex.codecogs.com/gif.latex?A.%2010\pi%20Hz)
(http://latex.codecogs.com/gif.latex?A.%2010%20Hz)

Em tính ra đáp án A, còn đáp án của một thầy cô là D ạ.

Câu 2: Đứng trên bờ biển quan sát người ta thấy sóng biển đang tiến vào bờ với khoảng cách hai ngọn sóng liên tiếp là 2,5m. Nếu ra khơi thì tần số va chạm của sóng và thuyền là 4Hz. Còn nếu cập bờ thì tần số đó là 2Hz. Biết tốc độ chuyển động của thuyền là như nhau. Tốc độ truyền sóng là:
A. 4,0 m/s                                        B. 2,5 m/s                                           C. 7,5 m/s                                       D. 2,0m/s

Câu 3: Hai điểm S1,S2 trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{u=acos40\pi%20t}) ( a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80cm/s. M là một điểm trên mặt chất lỏng, các phần tử ở đó đứng yên. Giữa M và đường trung trực S1S2 còn có hai đường hypebol với quỹ tích các điểm đứng yên. Giá trị tối thiểu của khoảng cách S1S2 là:

A. 12cm                                           B. 5cm                                                  C. 6cm                                           D. 10cm

Đáp án bài này ra 10, e có thắc mắc là khi đó M trùng với nguồn, như vậy theo em không tính là cực tiếu ạ.

Câu 4: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau đặt tại A, B cách nhau một số nguyên lẻ lần nửa bước sóng, hai điểm M,N cách nhau một phần tư bước sóng trên đường thẳng AB, không thể xảy ra trường hợp : Hai điểm M,N:

A. Dao động cùng pha nhưng khác biên độ
B. Đều là cực tiểu giao thoa
C. Đều là cực đại giao thoa
D. Dao động cùng biên độ nhưng ngược pha.

Em cám ơn,:)!
                         


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và sóng cơ cần giải đáp!
Gửi bởi: kydhhd trong 02:00:10 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
Có vài câu trong đề thi thử lần 1 của trường chuyên Hà Tĩnh, em làm ra khác đáp án, mong thầy cô và các bạn chỉ giùm ạ. Em xin cám ơn!

Câu 2: Đứng trên bờ biển quan sát người ta thấy sóng biển đang tiến vào bờ với khoảng cách hai ngọn sóng liên tiếp là 2,5m. Nếu ra khơi thì tần số va chạm của sóng và thuyền là 4Hz. Còn nếu cập bờ thì tần số đó là 2Hz. Biết tốc độ chuyển động của thuyền là như nhau. Tốc độ truyền sóng là:
A. 4,0 m/s                                        B. 2,5 m/s                                           C. 7,5 m/s                                       D. 2,0m/s

C
gọi vận tốc của sóng là v của thuyền là V
vận tốc tương đối của sóng với thuyền là
+ ngược chiều V+v(ra khơi)

+cùng chiều là v-V(vào bờ)
[tex]f1=2=\frac{v-V}{2,5};f2=4=\frac{v+V}{2,5}\Rightarrow v=7,5[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và sóng cơ cần giải đáp!
Gửi bởi: niemkieuloveahbu trong 02:03:12 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
Bài này em cũng làm ra 7,5cm, đáp án trên mạng là 2,5 cm nên muốn kiểm tra lại ạ,:), cám ơn ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và sóng cơ cần giải đáp!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:10:32 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
Có vài câu trong đề thi thử lần 1 của trường chuyên Hà Tĩnh, em làm ra khác đáp án, mong thầy cô và các bạn chỉ giùm ạ. Em xin cám ơn!

Câu 1: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{x_1=3cos(\omega%20t+\varphi)%20cm;%20x_2=4cos(\omega%20t-\frac{\pi}{2})cm.%20}). Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{100\pi}). Tần số dao động của vật là:
(http://latex.codecogs.com/gif.latex?A.%2020\pi%20Hz)
(http://latex.codecogs.com/gif.latex?B.%2020%20Hz)
(http://latex.codecogs.com/gif.latex?A.%2010\pi%20Hz)
(http://latex.codecogs.com/gif.latex?A.%2010%20Hz)           
Tôi nghĩ bài trên có vấn đề.
[tex]vmax=A.\omega ==> A=\frac{vmax}{2\pi.f}=\frac{50}{f}(cm)[/tex]
Mặt khác [tex]Amin=1, Amax=7[/tex]
[tex] ==> 1<=50/f<=7 ==> 7Hz<=f<=50Hz[/tex]
vậy tần số nằm trong khoảng 7 đến 50HZ đều có thể nhận được.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và sóng cơ cần giải đáp!
Gửi bởi: kydhhd trong 02:23:47 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
Có vài câu trong đề thi thử lần 1 của trường chuyên Hà Tĩnh, em làm ra khác đáp án, mong thầy cô và các bạn chỉ giùm ạ. Em xin cám ơn!Câu 3: Hai điểm S1,S2 trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{u=acos40\pi%20t}) ( a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80cm/s. M là một điểm trên mặt chất lỏng, các phần tử ở đó đứng yên. Giữa M và đường trung trực S1S2 còn có hai đường hypebol với quỹ tích các điểm đứng yên. Giá trị tối thiểu của khoảng cách S1S2 là:

A. 12cm                                           B. 5cm                                                  C. 6cm                                           D. 10cm

Đáp án bài này ra 10, e có thắc mắc là khi đó M trùng với nguồn, như vậy theo em không tính là cực tiếu ạ.


vì S1S2>MS1-MS2=2,5 bước sóng=10cm-----S1S2>10cm nên mình nghĩ chọn A do ko xét cực tiểu hay cực đại ở nguồn


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và sóng cơ cần giải đáp!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:28:33 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
Câu 3: Hai điểm S1,S2 trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{u=acos40\pi%20t}) ( a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80cm/s. M là một điểm trên mặt chất lỏng, các phần tử ở đó đứng yên. Giữa M và đường trung trực S1S2 còn có hai đường hypebol với quỹ tích các điểm đứng yên. Giá trị tối thiểu của khoảng cách S1S2 là:

A. 12cm                                           B. 5cm                                                  C. 6cm                                           D. 10cm
             
theo thầy do bài trên nói tối thiểu nên ta cũng tạm chấp nhận KQ, mặc dù biết rằng nó trùng nguồn.
[tex]d2-d1=2,5.\lambda=10cm[/tex] ==> để thỏa ĐK trên thì [tex]d2-d1<S1S2 ==> S1S2>10cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và sóng cơ cần giải đáp!
Gửi bởi: veveve trong 09:21:51 PM Ngày 29 Tháng Một, 2013
Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau đặt tại A, B cách nhau một số nguyên lẻ lần nửa bước sóng, hai điểm M,N cách nhau một phần tư bước sóng trên đường thẳng AB, không thể xảy ra trường hợp : Hai điểm M,N:

A. Dao động cùng pha nhưng khác biên độ
B. Đều là cực tiểu giao thoa
C. Đều là cực đại giao thoa
D. Dao động cùng biên độ nhưng ngược pha.
câu này thì sao ạ đáp án rất lạ là đáp án c


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và sóng cơ cần giải đáp!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:25:24 PM Ngày 29 Tháng Một, 2013
Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau đặt tại A, B cách nhau một số nguyên lẻ lần nửa bước sóng, hai điểm M,N cách nhau một phần tư bước sóng trên đường thẳng AB, không thể xảy ra trường hợp : Hai điểm M,N:

A. Dao động cùng pha nhưng khác biên độ
B. Đều là cực tiểu giao thoa
C. Đều là cực đại giao thoa
D. Dao động cùng biên độ nhưng ngược pha.
câu này thì sao ạ đáp án rất lạ là đáp án c
2 cực đại, hay 2 cực tiểu liên tiếp cách nhau 1/2 bước sóng ==> theo tôi cả B,C đều không ốn


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và sóng cơ cần giải đáp!
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:34:07 PM Ngày 29 Tháng Một, 2013
Xét trên đường nối hai nguồn thì đại - đại hoặc tiểu - tiểu cách nhau một số nguyên lamda/2 => B và C đều sai  8-x


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và sóng cơ cần giải đáp!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:15:08 AM Ngày 20 Tháng Hai, 2013
Có vài câu trong đề thi thử lần 1 của trường chuyên Hà Tĩnh, em làm ra khác đáp án, mong thầy cô và các bạn chỉ giùm ạ. Em xin cám ơn!
Câu 2: Đứng trên bờ biển quan sát người ta thấy sóng biển đang tiến vào bờ với khoảng cách hai ngọn sóng liên tiếp là 2,5m. Nếu ra khơi thì tần số va chạm của sóng và thuyền là 4Hz. Còn nếu cập bờ thì tần số đó là 2Hz. Biết tốc độ chuyển động của thuyền là như nhau. Tốc độ truyền sóng là:
A. 4,0 m/s                                        B. 2,5 m/s                                           C. 7,5 m/s                                       D. 2,0m/s
C
gọi vận tốc của sóng là v của thuyền là V
vận tốc tương đối của sóng với thuyền là
+ ngược chiều V+v(ra khơi)

+cùng chiều là v-V(vào bờ)
[tex]f1=2=\frac{v-V}{2,5};f2=4=\frac{v+V}{2,5}\Rightarrow v=7,5[/tex]
Vận tốc truyền sóng chính là V=2,5cm/s