Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duongthuyvy trong 01:33:32 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13423Tiêu đề: Li độ và gia tốc trong DĐ ĐH
Gửi bởi: duongthuyvy trong 01:33:32 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
Li độ của một vật phụ thuộc vào thời gian theo phương trình
x = 12sin ω t - 16sin^3(ωt). Nếu vật dao động điều hoà thì gia tốc có độ lớn cực đại là
A. 12ω^2 . B. 24ω^2.  C. 36ω^2  D. 48ω^2.
Thầy cô và các bạn giúp em bài này nhe, cảm ơn mọi người nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Li độ và gia tốc trong DĐ ĐH
Gửi bởi: niemkieuloveahbu trong 01:45:20 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
Li độ của một vật phụ thuộc vào thời gian theo phương trình
x = 12sin ω t - 16sin^3(ωt). Nếu vật dao động điều hoà thì gia tốc có độ lớn cực đại là
A. 12ω^2 . B. 24ω^2.  C. 36ω^2  D. 48ω^2.
Thầy cô và các bạn giúp em bài này nhe, cảm ơn mọi người nhiều!

Bài này chỉ dùng hạ bậc thôi bạn.

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?x=%2012sin(\omega%20t)-16%20sin^3(\omega%20t)\\%20=%2012sin(\omega%20t)-%2016%20.\frac{sin(3\omega%20t)-3sin(\omega%20t)}{4}\\%20=%20-4sin(3\omega%20t))

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\Rightarrow%20a=%2036\omega^2)