Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: bongsentrang trong 01:27:24 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13422Tiêu đề: BÀI TOÁN VẬT LÝ NEUTRON
Gửi bởi: bongsentrang trong 01:27:24 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
Một mẫu phóng xạ có chu kì bán rã T1/2 được đặt trong  lò phản ứng neutron nhiệt tại điểm có thông lượng neutron nhiệt θ. Chứng minh rằng mẫu phóng xạ biến mất vì hai lý do là sự phân rã và sự hấp thụ neutron, với chu kì bán rã hiệu dụng là:

[tex](\frac{1}{T1/2})_{eff}=\frac{1}{T1/2}+\frac{\sigma .\theta }{ln2}[/tex]

 
Với σ là tiết diện hấp thụ neutron nhiệt trung bình của mẫu