Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 10:05:11 AM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13420Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: bigterboy trong 10:05:11 AM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
mọi người giúp em bài này với

CÂU 1:

Cho mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Điện áp xoay chiều đặt vào đoạn mạch có tần số thay đổi được. Khi tần số của dòng điện xoay chiều là f1 = 25Hz hoặc f2 = 100Hz thì cường độ dòng điện trong mạch có cùng giá trị. Hệ thức giữa L, C với ω1 hoặc ω2 thoả mãn hệ thức nào sau đây ?
A/LC = 5/4 ω12.
 B/LC = 1/(4ω12).
C/LC = 4/ω22.  
 D/B và C.
CÂU 2
Cho mạch RLC mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm. Đoạn AM gồm L nối tiếp với R1, đoạn MB gồm C nối tiếp với R2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều: uAB = 120√2cos100πt (V), L = √3/π H , R1 = 100 Ω , UMB = 60V và trễ pha hơn uAB góc 600. Điện trở thuần R2 và điện dung C có giá trị:
R2 = 100 Ω và C = 100√3/π (μF)
R2 = 200√3 Ω và C = 50/π (μF)
R2 = 100√3Ω và C = 100/4π (μF)
R2 = 100√3 Ω và C = 50/π (μF)
thầy vẽ giùm em cái giản đồ vecto bài này với


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:23:53 AM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
Lần sau bạn vui lòng ghi cái TIÊU ĐỀ CÓ DẤU. Chúng tôi nghĩ không mất bao nhiêu thời gian đâu.


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: bigterboy trong 10:51:12 AM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
sửa lại đề câu 1 tí
Cho mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Điện áp xoay chiều đặt vào đoạn mạch có tần số thay đổi được. Khi tần số của dòng điện xoay chiều là f1 = 25Hz hoặc f2 = 100Hz thì cường độ dòng điện trong mạch có cùng giá trị. Hệ thức giữa L, C với ω1 hoặc ω2 thoả mãn hệ thức nào sau đây ?
LC = 5/4 (ω1)2
 LC = 1/(4ω12).
LC = 4/ω22
 B và C.


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:08:25 AM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
Ngoài ra đề nghị bạn cảm ơn những thành viên đã giải đáp những câu hỏi của bạn trước khi hỏi tiếp.


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: photon01 trong 11:27:12 AM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
sửa lại đề câu 1 tí
Cho mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Điện áp xoay chiều đặt vào đoạn mạch có tần số thay đổi được. Khi tần số của dòng điện xoay chiều là f1 = 25Hz hoặc f2 = 100Hz thì cường độ dòng điện trong mạch có cùng giá trị. Hệ thức giữa L, C với ω1 hoặc ω2 thoả mãn hệ thức nào sau đây ?
LC = 5/4 (ω1)2
 LC = 1/(4ω12).
LC = 4/ω22.  
 B và C.
Thấy rằng f2 = 4.f1 và khi I1 = I2 thì Z1 = Z2. Vậy ta sẽ có hệ thức:
[tex]Z_{L1}-Z_{C1}=Z_{C2}-Z_{L2}\Leftrightarrow Z_{L1}+Z_{L2}=Z_{C1}+Z_{C2}\Leftrightarrow L.\left(\omega _{1} +\omega _{2}\right)=\frac{1}{C}\left(\frac{1}{\omega _{1}} +\frac{1}{\omega _{2}}\right)\Leftrightarrow LC=\frac{1}{\omega_{1} \omega_{2} }=\frac{1}{4\omega ^{2}_{1}}[/tex]
Đáp án B và C


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: bigterboy trong 04:16:50 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
Ngoài ra đề nghị bạn cảm ơn những thành viên đã giải đáp những câu hỏi của bạn trước khi hỏi tiếp.
yêu cầu thầy dienquang xem kĩ trước khi đề nghị người khác nha!
em chỉ post sửa lại cái đề post nhầm mà cứ ăn rồi đề nghị hoài! Bực mình thầy lắm rồi đó