Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: co het suc trong 10:25:11 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13416Tiêu đề: BT Dao động cơ
Gửi bởi: co het suc trong 10:25:11 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2012
Một CLLX bố trí nằm ngang,vật dao động với [tex]v=5\pi \cos \left(\pi t+\pi /6 \right)[/tex] Vận tốc trung bình của vật tính từ thời điểm ban đâu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2

Em xin cảm ơn ạ!


Tiêu đề: Trả lời: BT Dao động cơ
Gửi bởi: Thuận Thành quê mình chứ đâu trong 10:38:00 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2012
em nghĩ bài này cũng không khó đâu. Có x=5sin([tex]\pi[/tex]t +pi/6)
và nhớ là tại ban đầu động năng bằng một phần ba thế năng rồi. suy ra lần thứ hai không tính cái này. vị trị thỏa mãn đề bài là -pi/6


Tiêu đề: Trả lời: BT Dao động cơ
Gửi bởi: kydhhd trong 10:45:02 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2012
Một CLLX bố trí nằm ngang,vật dao động với [tex]v=5\pi \cos \left(\pi t+\pi /6 \right)[/tex] Vận tốc trung bình của vật tính từ thời điểm ban đâu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2

Em xin cảm ơn ạ!


từ phương trinh vận tốc ta có pt li độ:[tex]x=5sin(\Pi t+\Pi /6)[/tex]
khi t=0---->x1=2,5cm
động năng băng 1/3 thế năng tương ứng với vị trí"[tex]x=(+)(-)\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]
dùng vòng tròn lượng giác vẽ( áp dụng cho hàm sin) ta xác định được thời gian từ thời điểm ban đầu đến khi động năng băng 1/3 thế năng lần 2 là:[tex]t=\frac{\Delta \varphi }{\omega }=\frac{\Pi }{2.\Pi }=0,5[/tex]
[tex]v=\frac{x2-x1}{t}=\frac{(0,86-0,5).5}{0,5}=0,72[/tex]