Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Long Nhong trong 10:43:37 AM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13410Tiêu đề: Tổng hợp dđ
Gửi bởi: Long Nhong trong 10:43:37 AM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2012
Cho 2 dao động điều hòa, cùng tần số, biên độ A1= 10cm. Khi x1=-5 thì li độ tổng hợp x= -2. Khi x2=0, thì x=-5căn3. độ lệch pha của dao động 1,2 nhỏ hơn 90 độ, biên độ của dao động tổng hợp =?
Mong mọi người giúp em


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dđ
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:51:21 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2012
Cho 2 dao động điều hòa, cùng tần số, biên độ A1= 10cm. Khi x1=-5 thì li độ tổng hợp x= -2. Khi x2=0, thì x=-5căn3. độ lệch pha của dao động 1,2 nhỏ hơn 90 độ, biên độ của dao động tổng hợp =?
Mong mọi người giúp em

Vào mọi thời điểm ta luon có  x = x1 + x2

Khi x2 = 0, thì x = x1 = - 5căn3. Nghĩa là lúc này vecto X2 hợp với trục hoành một góc pi / 2 và vecto X1 hợp với chiều dương của trục hoành một góc 5pi / 6. Vây x1 và x2 lệch pha nhau pi/3 .

Khi x1 = - 5 thì vecto X1 hợp với chiều dương của trục hoành một góc 2pi / 3 và x2 = x - x1 = - 2 - (-5) = 3 > 0

Vậy lúc này vecto X2 hợp với trục hoành một góc pi / 3. Nghĩa là biên độ A 2 = 3 / cos pi / 3 = 6 cm

Biên độ dao động tổng hợp : [tex]A ^{2} = A_{1} ^{2} + A_{2} ^{2} + 2 A_{1}A_{2} cos\frac{\pi }{3}[/tex]