Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thevinh1304 trong 10:47:12 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13408Tiêu đề: Bài tập con lắc lò xo thi học kỳ
Gửi bởi: thevinh1304 trong 10:47:12 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2012
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0.02kg và lò xo có độ cứng 1N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục của lò xo. HSMS trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0.1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. g=10m/s2. V max đạt được trong quá trình dao động:
Thầy em giải ra 40 căn 2 cm/s, còn em thì 10 căn 30 cm/s. Thầy em dùng CT gì đó, còn em giải như bình thường. :-t


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo thi học kỳ
Gửi bởi: photon01 trong 10:52:00 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2012
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0.02kg và lò xo có độ cứng 1N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục của lò xo. HSMS trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0.1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. g=10m/s2. V max đạt được trong quá trình dao động:
Thầy em giải ra 40 căn 2 cm/s, còn em thì 10 căn 30 cm/s. Thầy em dùng CT gì đó, còn em giải như bình thường. :-t
Bạn xem lời giải từ link này nhé!
http://thuvienvatly.com/download/9274


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo thi học kỳ
Gửi bởi: thevinh1304 trong 11:00:50 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2012
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0.02kg và lò xo có độ cứng 1N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục của lò xo. HSMS trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0.1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. g=10m/s2. V max đạt được trong quá trình dao động:
Thầy em giải ra 40 căn 2 cm/s, còn em thì 10 căn 30 cm/s. Thầy em dùng CT gì đó, còn em giải như bình thường. :-t
Bạn xem lời giải từ link này nhé!
http://thuvienvatly.com/download/9274
Cảm ơn thầy nhiều. Hi vọng nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn của thầy. Vẫn còn có người hiểu sai như mình. :P


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo thi học kỳ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:29:09 AM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2012
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0.02kg và lò xo có độ cứng 1N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục của lò xo. HSMS trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0.1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. g=10m/s2. V max đạt được trong quá trình dao động:
Thầy em giải ra 40 căn 2 cm/s, còn em thì 10 căn 30 cm/s. Thầy em dùng CT gì đó, còn em giải như bình thường. :-t
trong dao động tắt dần khi vật đi từ biên 1 đến biên 2 thì T/C dao động giống như dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng tạm [tex]|xo|=\mu.m.g/k[/tex], do vậy em hoàn toàn có thể tìm KQ bài trên bằng cách sử dụng CT vmax=A'\omega
(với A'=A-|xo|)