Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kimlongdinh383 trong 04:24:24 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13404Tiêu đề: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: kimlongdinh383 trong 04:24:24 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2012
ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm,dao động theo phương thẳng đứng với phương trình UA = 2cos40[tex]\Pi[/tex]t và UB = 2cos(40[tex]\Pi[/tex]t+[tex]\Pi[/tex]). biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s. xét hình vuông AMNB thuộc mặt chất lỏng. số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là
a. 19
b. 18
c. 20
d. 17
 câu này có trong đề thi đh 2010. em xem cách giải rồi nhưng không hiểu lắm, các bạn các thầy giúp em


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: huyenbap28 trong 07:05:07 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2012
[tex]\lambda =15mm[/tex]
A,B ngược pha
Số điểm cực đại trên BM
[tex]-20<(k+0.5)\lambda \leq 20(\sqrt{2}-1)[/tex]
[tex]-13.8<k\leq 5.02[/tex]
k=0,+-1,+-2,......-13
=>19 điểm
Cách làm tổng quát cho dạng này:tìm số CĐ,CT trên đoạn nào đó VD trong trường hợp trênlà đoạn BM
Tính khoảng cách từng đầu mút của đoạn thẳng đó tới từng nguồn
-20= [tex]d_B_B-d_B_A[/tex]
[tex]20(\sqrt{2}-1)=d_M_B-d_M_A[/tex]
nhưng phải chú ý là cùng lấy khoảng cách đến nguồn A ,hoặc nguồn B trước
trong bài trên mình đã lấy cùng tới nguồn B trước