Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoangvihn trong 04:04:36 PM Ngày 28 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13392Tiêu đề: bài tập sóng âm cần giúp
Gửi bởi: hoangvihn trong 04:04:36 PM Ngày 28 Tháng Mười Hai, 2012
ba điểm O,A,B cùng nằm trên một nữa đường thẳng xuất phát từ O. tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường hông hấp thụ âm. mức cường độ âm tại A là 60dB, tại B là 20dB. mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là
a. 26dB
b. 17dB
c. 34dB
d. 40dB
mọi người giải giúp nha


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng âm cần giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:28:26 PM Ngày 28 Tháng Mười Hai, 2012
Đây là câu trong đề đại học 2010. Bên trang chủ đã có nhiều bài giải chi tiết cả đề đại học 2010. Bạn nên tìm kiếm thử.Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng âm cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:58:25 PM Ngày 28 Tháng Mười Hai, 2012
ba điểm O,A,B cùng nằm trên một nữa đường thẳng xuất phát từ O. tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường hông hấp thụ âm. mức cường độ âm tại A là 60dB, tại B là 20dB. mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là
a. 26dB
b. 17dB
c. 34dB
d. 40dB
mọi người giải giúp nha
có nhiều cách để giải, đây là 1 cách
chọn rA=1m (em có thể chọn tùy ý giá trị)
==>[tex] LA-LB=10log(rB^2/rA^2) ==> rB=10^2 ==> rM=50,5[/tex]
==> [tex]dM-dB=10log(rB^2/rM^2)==> dM=26[/tex]