Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhannguyen95 trong 06:03:38 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13376Tiêu đề: Thắc mắc một bài tập tìm số vân sáng vân tối ?
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 06:03:38 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2012
Trong thí nghiệm gthoa ánh sáng, có i=0,5mm. Cho M,N trong trường gthoa, nằm khác phía so với vân trung tâm, OM=12,3mm, ON=5,2mm. Số vân sáng tối trên đoạn MN là:
A.35 sáng 35 tối
B.36 sáng 36 tối
C.35 sáng 36 tối
D.36 sáng 35 tối
---------------------------------------------------------------------------------
Dễ thấy tại M và N đều không phải vân sáng hoặc vân tối.
Cách 1:
L=OM+ON=17,5
Số vân sáng: -L/2i <= k <= L/2i
<=> -17,5 <=k <= 17,5
=> số vân sáng là 35
Số vân tối: -L/2i - 1/2 <= k <= L/2i - 1/2
<=> -18 <= k <= 17
=> số vân tối là : 36
Cách 2:
Số vân sáng: [OM/i] + [ON/i] + 1 = [24,6] + [10,4] + 1 =35
=> số vân sáng : 35
Số vân tối: [OM/i + 0,5] + [ON/i + 0,5] = [25,1] + [10,9] = 35
=> số vân tối là 35
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hai cách giải trên cách nào đúng cách nào sai và vì sao ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc một bài tập tìm số vân sáng vân tối ?
Gửi bởi: superburglar trong 07:10:36 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2012
cách 2 đúng.vì 2 điểm không đói xứng nhau qua vân trung tâm nên không áp dụng cách 1


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc một bài tập tìm số vân sáng vân tối ?
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 07:20:54 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2012
Cảm ơn bạn nhiều nhé mình hiểu rồi :D