Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: duongchantroi_1006 trong 03:19:22 PM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13366Tiêu đề: Giải giúp em mấy bài này với.
Gửi bởi: duongchantroi_1006 trong 03:19:22 PM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012

1.Hai hạt tích điện bằng nhau lúc đầu được giữ cách nhau 3,2 mm rồi được thả ra. Gia tốc ban đầu của hạt thứ nhất bằng 7 m/s2và của hạt thứ hai là 9m/s2. Nếu khối lượng của hạt thứ nhất là 6.3*10**-7 kg. Khối lượng của hạt thứ hai là:
A.5,9.10^(-7) kg
B.2,9.10^(-7)
C.4,9.10^(-7)
D 8,9.10^(-7)

2.Một hạt bùi có khôi lượng 10^(-11) kg nằm giữa hai bản phẳng nằm ngang được tích điện vs hiệu điện thế là U=76,5V. Khoảng cách giữa hai bản là 5mm. Số e có trong hạt bụi
A.30 B.35 C.40 D.453. Một quả cầu cách điện có bk R= 2,5 cm, tích điện Q= 8.10^(-10) C phân bố đều trong toàn thể tích. Cường độ điện trưởng tại vị trí cách tâm 5 cm, điện thế tại vị trí cách tâm 2 cm lần lượt là:
A. 2,88.10^(3) N/C; 288,52V
B. 8,92.10^(3); 500,34
C. 2,41.10^(4); 1050
D. 5,01.10^(4); 1200

4. Một quả cầu cách điện có bán kính R,điện tích Q, mật độ điện khối p=Ar^2 (A: hs dương). Lấy V (vô cùng)=0. Một e có khối lượng m bắt đầu chuyển động từ vị trí cách tâm r=2R, vận tốc của e này khi nó chuyện động tới vỏ quả cầu:
A. v=    V= eQ/(4.pi.@.R.m) [@ là epxilon không]
B. v=V/2
C. v=căn(V)
D. v=căn(V/2)
Em cảm ơn thầy,cô rất nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp em mấy bài này với.
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:31:51 PM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012
Bài đăng đặt tên chưa đúng. Đề nghị tác giả xem lại QUY ĐỊNH CẦN THIẾT bên trên. Topic sẽ bị khóa lại.