Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhannguyen95 trong 11:39:07 AM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13362Tiêu đề: Một câu lý thuyết máy biến áp trong đề thi HK I cần giúp đỡ !
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 11:39:07 AM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012
Trong máy biến áp, khi điện áp ở mạch thứ cấp tăng k lần thì:
A. Tiết diện dây ở mạch thứ cấp lớn hơn tiết diện dây ở mạch sơ cấp k lần
B. cường độ dđ hiệu dụng ở mạch thứ cấp giảm k lần
C. cường độ dđ hiệu dụng ở mạch thứ cấp tăng k lần
D. cường độ dd ở mạch thứ cấp ko đổi


Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết máy biến áp trong đề thi HK I cần giúp đỡ !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:34:27 PM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012
Trong máy biến áp, khi điện áp ở mạch thứ cấp tăng k lần thì:
A. Tiết diện dây ở mạch thứ cấp lớn hơn tiết diện dây ở mạch sơ cấp k lần
B. cường độ dđ hiệu dụng ở mạch thứ cấp giảm k lần
C. cường độ dđ hiệu dụng ở mạch thứ cấp tăng k lần
D. cường độ dd ở mạch thứ cấp ko đổi
xét máy biến áp lý tưởng
[tex]\frac{U2}{U1}=\frac{I1}{I2}=k ==> I1=kI2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết máy biến áp trong đề thi HK I cần giúp đỡ !
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 12:36:37 PM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012
Em cảm ơn thầy ạ, sai ngu ghê >''<


Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết máy biến áp trong đề thi HK I cần giúp đỡ !
Gửi bởi: thevinh1304 trong 08:54:21 PM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012
Em cảm ơn thầy ạ, sai ngu ghê >''<
Ngu nhiều mới thông minh lên được cậu ạ!