Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kimlongdinh383 trong 10:01:04 AM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13360Tiêu đề: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: kimlongdinh383 trong 10:01:04 AM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012
Bài 1. Khoảng cách giữa 2 ngọn sóng liên tiếp là 5m. 1 thuyền máy di ngược chiều sóng thì tần số va chạm của sóng vào thuyền là 4Hz. nếu đi xuôi thì tần số va chạm là 2Hz. tính vận tốc truyền sóng. biết vận tốc của sóng lớn hơn vận tốc của thuyền.
a. 5m/s
b.14m/s
c.13m/s
d.15m/s

Bài 2. Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với biên độ không đổi. phương trình truyền sóng tại M có dạng u = 2cos(t+)cm. tị thời điểm t1 li độ của điểm M là  cm và đang tăng thì li đọ tại điểm M sau thời điểm t1 một khoảng 1/6 s chỉ có thể là giá trị nào trong các giá trị đây
a. -2,5cm
b. -3cm
c. 2cm
d. 3cm

bài 3. sóng truyền từ O đến M với vận tốc v = 40cm/s, phương trình truyền sóng tại O là u = 4sin cm. biết lúc t thì i độ của phần tử tại M là 2cm, vậy lúc t+6 s ,li độ của M là
a. -2cm
b. 3cm
c. -3cm
d. 2cm

nhờ moi người , thầy cô giải giúp em,hi


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 10:34:04 AM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012
bài 1.goi v và v' lần lượt là vận tốc truyền sóng và vtoc của thuyền
ta có khi xuôi dòng thì [tex]v+v'=\lambda .f_{1}[/tex]
khi ngc dòng thì [tex]v-v'=\lambda f_{2}[/tex]
vậy [tex]v=\frac{\lambda .(f_{1}+f_{2})}{2}\Rightarrow v=15 m/s[/tex]
câu 2 và 3 xem phương pháp tại đây http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13332.0