Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanghuyhoanga310 trong 10:49:30 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13355Tiêu đề: Một bài dao động cơ khó cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: thanghuyhoanga310 trong 10:49:30 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ mình bài dao động này
Cho cơ hệ như hình vẽ. Biết lò xo nhẹ độ cưng k=100N/m$, các khối lượng m2=1kg, m1=2kg,
Sợi dây treo không dãn khối lượng không đáng kể, điểm treo C cố định. Lấy g=10m/s², bỏ qua kích thước cảu cấc vật. Từ vị trí cân bằng nâng m lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả không vận tốc đầu. Chọn trục Ox có gốc O trùng vị trí cân bằng của vật m,chiều dương hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc thả m.
a) Tính độ giãn của lò xo khi hệ ở vị trí cân bằng.
b) Biêt dây treo luôn căng hãy chứng minh vật m dao động điều hòa, lập phương trình dao động.
c) Tính lực căng lớn nhất và lực căng nhỏ nhất của dây treo trong quá trình dao động.
d)Nêú ban đầu kích thích cho dao động điều hòa với biên độ A thì điều kiện của A để m dao động điều hòa là gì
e) Giả sử ban đầu hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng đốt đứt dây nối, chứng minh hệ dao động điều hòa
(http://ns0.upanh.com/b2.s30.d1/daf558edb30c1ebe31d55495a594e247_50723450.hinh1.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động cơ khó cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:13:53 AM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ mình bài dao động này
Cho cơ hệ như hình vẽ. Biết lò xo nhẹ độ cưng k=100N/m$, các khối lượng m2=1kg, m1=2kg,
Sợi dây treo không dãn khối lượng không đáng kể, điểm treo C cố định. Lấy g=10m/s², bỏ qua kích thước cảu cấc vật. Từ vị trí cân bằng nâng m lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả không vận tốc đầu. Chọn trục Ox có gốc O trùng vị trí cân bằng của vật m,chiều dương hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc thả m.
a) Tính độ giãn của lò xo khi hệ ở vị trí cân bằng.
b) Biêt dây treo luôn căng hãy chứng minh vật m dao động điều hòa, lập phương trình dao động.
c) Tính lực căng lớn nhất và lực căng nhỏ nhất của dây treo trong quá trình dao động.
d)Nêú ban đầu kích thích cho dao động điều hòa với biên độ A thì điều kiện của A để m dao động điều hòa là gì
e) Giả sử ban đầu hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng đốt đứt dây nối, chứng minh hệ dao động điều hòa
(http://ns0.upanh.com/b2.s30.d1/daf558edb30c1ebe31d55495a594e247_50723450.hinh1.jpg)
HD: Em tham khảo HD dưới nhé


Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động cơ khó cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:19:03 AM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012
Câu e có vẽ không ổn lắm, vì khi đốt dây thì cả hai cùng rơi tự do thì sao dao động được. Nếu đổi vị trí sợi dây và lò xo thì còn được....!


Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động cơ khó cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:53:23 AM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ mình bài dao động này
Cho cơ hệ như hình vẽ. Biết lò xo nhẹ độ cưng k=100N/m$, các khối lượng m2=1kg, m1=2kg,
e) Giả sử ban đầu hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng đốt đứt dây nối, chứng minh hệ dao động điều hòa
(http://ns0.upanh.com/b2.s30.d1/daf558edb30c1ebe31d55495a594e247_50723450.hinh1.jpg)
Chọn hệ quy chiếu gắn vào vật ở trên.
Xét vật ở dưới chịu tác dụng của các lực Fqt = m.g , P=m.g và Fdh=k.x
(vật chuyển động nhanh dần với gia tốc g xuống dưới ==> lực quán tính hướng lên)
==> vecto Fqt + vecto P + vecto Fdh=m. vecto a.
==> [tex]-kx=m.x'' ==> x''+\frac{k}{m}.x=0[/tex] ==> Dao động điều hòa với [tex]\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}[/tex]
(KL: so với hệ quy chiếu gắn vào vật 1 thì vật 2 dao động điều hòa như dao động của con lắc ngang, còn nếu so với hệ quy chiếu gắn vào mặt đất thì dao động cua vật 2 không còn là dao động điều hòa nữa rỗi mà là dao động tuần hoàn)