Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: missoknhoc trong 04:20:42 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13347Tiêu đề: Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp dùm em bài Sóng này.
Gửi bởi: missoknhoc trong 04:20:42 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2012
Sóng cơ lan truyền từ M đến N cách nhau 7,25 m, biết bước sóng là 0.15 m/s, v là 2 m/s .Khoảng thời gian trong một chu kỳ M,N cùng đi lên là ??? s.
Xin các thầy cô giúp dùm em , em không hiểu chở cùng di len là sao lắm.  :-\ :-\


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp dùm em bài Sóng này.
Gửi bởi: missoknhoc trong 04:23:34 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2012
bổ sung đáp án : A. 6.25s  B. 0.0125s  C. 0.0187s  D. 0.025s


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp dùm em bài Sóng này.
Gửi bởi: superburglar trong 04:28:09 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2012
bài này lamda=0,15m hả bạn.cung đi lên tức cùng tiến theo trục dương ox.bài này nếu lamda=0,15m thi bạn vẽ đường tròn sẽ thấy khoảng time đó là T/4==>đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp dùm em bài Sóng này.
Gửi bởi: superburglar trong 06:42:53 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2012
sửa T/4 thành T/6 bạn nhé.mình oánh nhầm :D