Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duydinhduy95 trong 09:21:40 PM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13341Tiêu đề: bài dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: duydinhduy95 trong 09:21:40 PM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2012
Một vật đang dao động điều hòa. Thời gian vật đi từ M có ly độ x1=-5 đến N có li độ x2=5 là 0,25s. Vật đi tiếp 0,75s nữa thì quay lại M đúng một chu kì. Tính biên độ của dao động.
A.10can2
B. 5
C. 5can2
D. 10


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 09:25:25 PM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2012
theo dữ kiện đè bài ==>T=1s.vậy từ M=>N mất T/4.vẽ lên đường tròn bạn thấy A=5can2


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: duydinhduy95 trong 09:31:35 PM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2012
bạn giải thích kĩ hơn đi


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 09:38:05 PM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2012
thế này nhé.vì từ M==>N mất T/4<T/2 vậy M,N cùng nằn trên một nửa đường tròn.mà tọa độ M,N đối nhau==>đối xứng qua trục sin.ok?