Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lachong_95 trong 10:04:45 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13333Tiêu đề: Dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: lachong_95 trong 10:04:45 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giải đáp giúp, em xin cảm ơn
1.Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ mang điện tích q không đổi, treo đầu sợi dây mảnh khong giãn dài 25 cm . Con lắc treo trong chân không , điểm treo cố định . Xung quanh nó có điện trường đường sức điện trường song song nằm ngang theo phương không đổi, cường độ điện trường biến thiên với tần số 10Hz. Tăng biên độ dao động điều hòa bằng cách
A. Tăng khối luợng
B.Giảm điện tích
C. Giảm chiều dài dây
D. Giảm khối lương
  Đap ansC???
2.Hệ cơ học gồm thanh nhẹ chiều dai l và đầu A gắn vật kluong m , đầu B gắn vật khối lượng 3m.Momen quan tính của hệ với trục vuông góc AB và qua trung điểm thanh là?
đáp án là [tex]ml^2[/tex] nhưng em tính ko ra


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:03:56 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giải đáp giúp, em xin cảm ơn
1.Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ mang điện tích q không đổi, treo đầu sợi dây mảnh khong giãn dài 25 cm . Con lắc treo trong chân không , điểm treo cố định . Xung quanh nó có điện trường đường sức điện trường song song nằm ngang theo phương không đổi, cường độ điện trường biến thiên với tần số 10Hz. Tăng biên độ dao động điều hòa bằng cách
A. Tăng khối luợng
B.Giảm điện tích
C. Giảm chiều dài dây
D. Giảm khối lương
  Đap ansC???
2.Hệ cơ học gồm thanh nhẹ chiều dai l và đầu A gắn vật kluong m , đầu B gắn vật khối lượng 3m.Momen quan tính của hệ với trục vuông góc AB và qua trung điểm thanh là?
đáp án là [tex]ml^2[/tex] nhưng em tính ko ra

Link câu 1: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13003
Câu 2: I = mL^2/4 + 3mL^2/4 = mL^2


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:03:24 AM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2012

2.Hệ cơ học gồm thanh nhẹ chiều dai l và đầu A gắn vật kluong m , đầu B gắn vật khối lượng 3m.Momen quan tính của hệ với trục vuông góc AB và qua trung điểm thanh là?
đáp án là [tex]ml^2[/tex] nhưng em tính ko ra


Momen quán tính có tính chất cộng được nên ta làm như sau :

Momen quán tính của A = [tex]I_{A} = m (\frac{L}{2})^{2}[/tex]

Momen quán tính của B = [tex]I_{B} = 3m (\frac{L}{2})^{2}[/tex]

Momen quán tính cần tìm : [tex]I = I_{A}+I_{B} = 4 m (\frac{L}{2})^{2} = mL^{2}[/tex]