Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thevinh1304 trong 09:55:53 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13332Tiêu đề: Bài toán về sóng cơ
Gửi bởi: thevinh1304 trong 09:55:53 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
Đề:
1. Một sóng ngang tần số f=100hz truyền trên một sợi dây năm ngang với v= 60m/s. M và N là hai điểm trên dây cách nhau 0.15m và sóng truyền theo chiều từ M đến N. Chọn trục biểu diễn li độ cho các điểm có chiều dương hướng lên trên. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi xuống. Tại thời điểm đó N sẽ có li độ và chiều chuyển động tương ứng là:( Đáp án là Dương, đi xuống).
2. Nguồn sóng ở O dao động với f=10hz, dao động truyền đi với v=0.4m/s trên phương Ox. Trên phương này có 2 điểm P và Q theo chiều truyền sóng với PQ=15cm. Cho biên độ sóng a=1cm và biên độ không đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ u=0.5cm và đang chuyển động theo chiều dương thi Q sẽ có li độ và chiều chuyển động tương ứng là (đáp án là căn 3 chia 2, chiều âm).
Ai giúp được em thì nhớ phân tích từng câu chữ giùm em để em hiểu được bản chất hơn. Em học hơi mất căn bản phần sóng cơ, mong các thầy và các bạn giúp em ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về sóng cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:11:07 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
Đề:
1. Một sóng ngang tần số f=100hz truyền trên một sợi dây năm ngang với v= 60m/s. M và N là hai điểm trên dây cách nhau 0.15m và sóng truyền theo chiều từ M đến N. Chọn trục biểu diễn li độ cho các điểm có chiều dương hướng lên trên. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi xuống. Tại thời điểm đó N sẽ có li độ và chiều chuyển động tương ứng là:( Đáp án là Dương, đi xuống).
2. Nguồn sóng ở O dao động với f=10hz, dao động truyền đi với v=0.4m/s trên phương Ox. Trên phương này có 2 điểm P và Q theo chiều truyền sóng với PQ=15cm. Cho biên độ sóng a=1cm và biên độ không đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ u=0.5cm và đang chuyển động theo chiều dương thi Q sẽ có li độ và chiều chuyển động tương ứng là (đáp án là căn 3 chia 2, chiều âm).
Ai giúp được em thì nhớ phân tích từng câu chữ giùm em để em hiểu được bản chất hơn. Em học hơi mất căn bản phần sóng cơ, mong các thầy và các bạn giúp em ạ.

Em nhớ thế này:
Các phần tử khi có sóng truyền qua dao động giống như một vật dao động điều hòa. Đi dọc theo hướng truyền sóng thì phần tử sau dao động chậm pha hơn phần tử trước một góc 2pi.d/lamda ( d là khoảng cách giữa hai phần tử. Bây giờ em dùng đường tròn lượng giác để giải như bài toán dao động điều hòa là ra. Nếu vẫn không hiểu thì em nên hỏi GV của em để được hướng dẫn trực tiếp


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về sóng cơ
Gửi bởi: huyenbap28 trong 05:15:18 AM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2012
Bài 1:
 [tex]\lambda[/tex]=0.6m
[tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=2.5\pi[/tex]
=> M,N vuông pha
M di chuyển theo chiều âm và đang đi xuống,nên N di chuyển theo chiều dương và đi lên(sóng truyền từ M-->N)
Bài 2:
[tex]\lambda[/tex]=4cm
[tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=7.5 \pi[/tex]
=> Pvà Q vuông pha
vẽ đường tròn lượng giác
A=1cm,P nằm tại li độ x=0.5
 cos [tex]\alpha 1[/tex]=n/3
 cos[tex]\alpha 2[/tex]= n-(n/3+n/2)=n/6=[tex]\frac{X_Q}{A}[/tex]
=>XQ=[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
sóng truyền từ P-> Q,và do vuông pha
P truyền theo chiều dương => Q truyền theo chiều âm


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về sóng cơ
Gửi bởi: thevinh1304 trong 08:55:04 AM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2012
Bài 1:
 [tex]\lambda[/tex]=0.6m
[tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=2.5\pi[/tex]
=> M,N vuông pha
M di chuyển theo chiều âm và đang đi xuống,nên N di chuyển theo chiều dương và đi lên(sóng truyền từ M-->N)
Bài 2:
[tex]\lambda[/tex]=4cm
[tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=7.5 \pi[/tex]
=> Pvà Q vuông pha
vẽ đường tròn lượng giác
A=1cm,P nằm tại li độ x=0.5
 cos [tex]\alpha 1[/tex]=n/3
 cos[tex]\alpha 2[/tex]= n-(n/3+n/2)=n/6=[tex]\frac{X_Q}{A}[/tex]
=>XQ=[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
sóng truyền từ P-> Q,và do vuông pha
P truyền theo chiều dương => Q truyền theo chiều âm
À, tớ hiểu rồi, bài 1 nên vẽ hình sóng ngang, bài 2 dùng đường tròn lượng giác. Tớ cảm ơn! :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 10:15:07 AM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012
bài 1 vẽ đường tròn cũng ra.