Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cay da trong 05:16:55 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13330Tiêu đề: một bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: cay da trong 05:16:55 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
mong thầy cô và các bạn giúp đỡ
mạch điện AB gồm 2 cuộn dây không thuần cảm có điện trở thuần và hệ số tự cảm lần lượt là [tex]R_{1}=160\Omega[/tex] [tex]L_{1}=\frac{3}{5\pi }H[/tex] và R2 ;L2 được mắc vào hiệu điện thế xoay chiều [tex]u_{AB}=80coss100\pi t[/tex] V khi đó hiệu điện thế hiệu dụng [tex]U_{AB}=U_{AN}+U_{NB}[/tex](N là điểm nối giữa cuộn dây 1 và 2 .giá trị của R2 và L2 là?


Tiêu đề: Trả lời: một bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 10:03:43 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
bài này của c thiếu dữ kiện thì phải :D


Tiêu đề: Trả lời: một bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:12:51 AM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2012
mong thầy cô và các bạn giúp đỡ
mạch điện AB gồm 2 cuộn dây không thuần cảm có điện trở thuần và hệ số tự cảm lần lượt là [tex]R_{1}=160\Omega[/tex] [tex]L_{1}=\frac{3}{5\pi }H[/tex] và R2 ;L2 được mắc vào hiệu điện thế xoay chiều [tex]u_{AB}=80coss100\pi t[/tex] V khi đó hiệu điện thế hiệu dụng [tex]U_{AB}=U_{AN}+U_{NB}[/tex](N là điểm nối giữa cuộn dây 1 và 2 .giá trị của R2 và L2 là?

Vẽ giản đồ Fresnel ta thấy đẳng thức : [tex]U_{AB}=U_{AN}+U_{NB}[/tex] chỉ xảy ra khi UAN cùng pha với UNB. Lúc đó ta có :

[tex]tan \varphi _{AN} = tan \varphi _{NB} \Leftrightarrow \frac{Z_{L1}}{R_{1}} = \frac{Z_{L2}}{R_{2}}[/tex]

Bài toán không đơn nghiệm !

Vậy trong các đáp án đề nghị thì đáp án nào thỏa hệ thức nói trên là đáp án đúng !Tiêu đề: Trả lời: một bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: huyenbap28 trong 01:19:01 PM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2012
mình làm giống thầy Quang Dương mà k thể tìm ra 1 phương trình nữa để giải
lẽ ra bạn nên đưa cả đáp án lên