Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HỌc Sinh Cá Biệt trong 04:55:29 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13329Tiêu đề: Quang điện ngoài
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 04:55:29 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
Nhờ mọi người xem hộ em bài này:
Một electron có động năng 12,4 eV đến va chạm với nguyên tử H đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau khi va chạm nguyên tử H vẫn đứng yên nhưng chuyển nên mức kick thick đầu tiên . động năng của electron còn lại.


Tiêu đề: Trả lời: Quang điện ngoài
Gửi bởi: superburglar trong 07:15:29 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
bài này đề phải cho thêm được sử dụng công thức [tex]E=\frac{-13,6}{n^{2}} MeV[/tex].vậy động năng còn lại là 12,4 - 10,2=2,2 MeV


Tiêu đề: Trả lời: Quang điện ngoài
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 11:02:08 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
Bạn thay số rõ ràng hộ mình với 10,2 ở đâu ra thế


Tiêu đề: Trả lời: Quang điện ngoài
Gửi bởi: superburglar trong 11:07:16 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
[tex]E=-\frac{13,6}{2^{2}}-\left(-\frac{13,6}{1} \right)=10,2 MeV[/tex]