Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cay da trong 04:47:23 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13328Tiêu đề: mấy bài điện xoay chiều mong thầy cô và các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: cay da trong 04:47:23 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
câu 1 :cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều có biểu thức [tex]u=250\sqrt{2}cos100\pi t[/tex] V.Thì cường độ dòng điện hiêu dụng qua cuộn dây là 5 A và i lệch pha so với u góc 60 độ .mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cương độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp 2 đầu cuộn dây vuông pha so với điện áp 2 đầu đoạn mạch X .công suất tiêu thụ của đoạn mạch X là?
câu 2: cho đoạn mạch xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp ,R là một biến trở.đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều [tex]u=U_{o}cos\omega t[/tex] V .khi thay đổi giá trị của biến trở ta thấy có 2 giá trị R[tex]=R_{1}=45\Omega ;R=R_{2}=80\Omega[/tex] Thì mạch tiêu thụ cùng công suất P .hệ số công suất của mạch ứng với 2 giá trị của biến trở là?
còn câu này:cho đoạn mạch xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp tại sao khi thay đổi tần số f để [tex]U_{Cmax}[/tex]
thì có cộng hưởng điện
MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIẢI ĐÁP GIÙM


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài điện xoay chiều mong thầy cô và các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 05:36:28 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
câu 1 :cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều có biểu thức [tex]u=250\sqrt{2}cos100\pi t[/tex] V.Thì cường độ dòng điện hiêu dụng qua cuộn dây là 5 A và i lệch pha so với u góc 60 độ .mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cương độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp 2 đầu cuộn dây vuông pha so với điện áp 2 đầu đoạn mạch X .công suất tiêu thụ của đoạn mạch X là?
câu 2: cho đoạn mạch xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp ,R là một biến trở.đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều [tex]u=U_{o}cos\omega t[/tex] V .khi thay đổi giá trị của biến trở ta thấy có 2 giá trị R[tex]=R_{1}=45\Omega ;R=R_{2}=80\Omega[/tex] Thì mạch tiêu thụ cùng công suất P .hệ số công suất của mạch ứng với 2 giá trị của biến trở là?
còn câu này:cho đoạn mạch xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp tại sao khi thay đổi tần số f để [tex]U_{Cmax}[/tex]
thì có cộng hưởng điện
MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIẢI ĐÁP GIÙM
Câu 1: từ dữ kiện: "cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều có biểu thức [tex]u=250\sqrt{2}cos100\pi t[/tex] V.Thì cường độ dòng điện hiêu dụng qua cuộn dây là 5 A và i lệch pha so với u góc 60 độ". Suy ra:
Tổng trở Z(L,r) =250/5 = 50 ôm
vẽ dãn đồ vecto ra ta thấy: sin(60)=ZL/Z(L,r) ->ZL =25.căn3
cos(60) = r/Z(L,r) -> r = 25
Khi nối với mạch X, ta có: UL = I.ZL = 3.25.căn3 = 75.căn3(V) ; Ur = I.r = 3.25 = 75V . suy ra: Ud = 150V
vậy u hai đầu cuộn dây lệch pha so với i là: tan(phi) = UL/Ur = căn3 -> phi = pi/3
do hđt hai đầu X vuông pha với hđt hai đầu cuộn dây, nên hđt hai đầu X lệch pha pi/6 so với i
lấy U(X) tổng hợp với Ud ra được U -> U(X) = căn(U^2 -Ud^2) = 200V
vậy công suất tiêu thụ của mạch X là: P(X) = U(X).I.cos(phiX) = 200.3.cos(pi/6)=300.căn3(W)

Câu 2: là bài khảo sát P theo R.
Em nhớ thế này: nếu có 2 giá trị R1, R2 cho cùng một công suất P thì ta luôn có: R1 + R2 = U^2/P và R1.R2 = (Zl - Zc)^2


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài điện xoay chiều mong thầy cô và các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: cay da trong 07:21:23 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
còn câu cuối nữa ạ .nhờ thầy giải thích giùm


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài điện xoay chiều mong thầy cô và các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:43:14 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
còn câu này:cho đoạn mạch xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp tại sao khi thay đổi tần số f để [tex]U_{Cmax}[/tex]
thì có cộng hưởng điện
MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIẢI ĐÁP GIÙM
f thay đổi để Ucmax mà lại có cộng hưởng điện thì...?


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài điện xoay chiều mong thầy cô và các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: cay da trong 08:36:44 AM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2012
thầy ơi em không hiểu chỗ này
do hđt hai đầu X vuông pha với hđt hai đầu cuộn dây, nên hđt hai đầu X lệch pha pi/6 so với i.thầy giải thích cho em với ạ cảm ơn thầy nhiều  :D


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài điện xoay chiều mong thầy cô và các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: cay da trong 10:34:02 AM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2012
còn câu cuối em độc nhầm :D xin lỗi thầy [-O< thầy giải thích hộ em tại sao câu này lại chọn đáp án A với ạ
một đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp trường hợp nào sau đây xảy ra cộng hưởng điện
A. thay đổi C để [tex]U_{Rmax}[/tex]
B. thay đổi f để [tex]U_{Cmax}[/tex]
C. thay đổi R để [tex]U_{Cmax}[/tex]
D. thay đổi độ tự cảm L để[tex]U_{Lmax}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài điện xoay chiều mong thầy cô và các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 11:05:37 AM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2012
[tex]U_{R}=\frac{U.R}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C} \right)^{2}}}[/tex].tử không đỏi==>UR max thì mẫu min==>Zl=Zc==>cộng hương