Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: jullymiu95 trong 12:45:12 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13324Tiêu đề: Lý 12_ Bài tập về sóng điện từ
Gửi bởi: jullymiu95 trong 12:45:12 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
Cho q = 1,27*10^-9*cos(5 π*10^6t) (C). Cho L = 5mH; C = 0,5 μF có Uo = 6V.
a)Tính năng lượng điện từ. Tìm Io, ω, qo
b)Tính cường độ dòng điện lúc u = -3√3 V
c)Nếu dây dẫn có r = 0,5 Ω. Tìm công suất cần để cung cấp cho mạch để duy trì dao động điện từ trong mạch với Uo = 6V
Cảm ơn các bạn.


Tiêu đề: Trả lời: Lý 12_ Bài tập về sóng điện từ
Gửi bởi: photon01 trong 01:58:29 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
Cho q = 1,27*10^-9*cos(5 π*10^6t) (C). Cho L = 5mH; C = 0,5 μF có Uo = 6V.
a)Tính năng lượng điện từ. Tìm Io, ω, qo
b)Tính cường độ dòng điện lúc u = -3√3 V
c)Nếu dây dẫn có r = 0,5 Ω. Tìm công suất cần để cung cấp cho mạch để duy trì dao động điện từ trong mạch với Uo = 6V
Cảm ơn các bạn.
Bài này câu a. để tính năng lượng điện từ bạn áp dụng công thức:[tex]W=\frac{1}{2}\frac{q^{2}_{0}}{C}[/tex].
Để tính q0 và ω bạn so sánh phương trình trên với phương trình tổng quát. Còn Io =ω.q0
Câu b. áp dụng hệ thức độc lập:
[tex]q^{2}+\frac{i^{2}}{\omega ^{2}}=q_{0}^{2}\Leftrightarrow \left(C.u \right)^{2}+\frac{i^{2}}{\omega ^{2}}=q_{0}^{2}[/tex]
Câu c. công suất hao phí sẽ biết được công suất cần cung cấp cho mạch. [tex]\Delta P=r.I^{2}[/tex]