Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quân trong 11:45:06 PM Ngày 22 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13321Tiêu đề: Sóng điện từ.
Gửi bởi: Quân trong 11:45:06 PM Ngày 22 Tháng Mười Hai, 2012
Chọn câu trả lời đúng:
Sóng điện từ:
A.Có tần số chỉ bằng 1 nửa tần số $f$ của điện tích dao động.

B Có tốc độ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với tốc độ ánh sáng trong chân không.

C Do điện tích dao động trong mạch $LC$ sinh ra.

D Do một điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng sinh ra.

Các thầy và các bạn cho em hỏi tại sao đáp ánh C lại không đúng ạ.
Em cảm ơn.
( Bài này đáp án là D ạ)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ.
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 12:03:41 AM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
Chọn câu trả lời đúng:
Sóng điện từ:
A.Có tần số chỉ bằng 1 nửa tần số $f$ của điện tích dao động.

B Có tốc độ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với tốc độ ánh sáng trong chân không.

C Do điện tích dao động trong mạch $LC$ sinh ra.

D Do một điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng sinh ra.

Các thầy và các bạn cho em hỏi tại sao đáp ánh C lại không đúng ạ.
Em cảm ơn.
( Bài này đáp án là D ạ)
C mới là đáp án em ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ.
Gửi bởi: photon01 trong 03:00:15 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
Chọn câu trả lời đúng:
Sóng điện từ:
A.Có tần số chỉ bằng 1 nửa tần số $f$ của điện tích dao động.

B Có tốc độ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với tốc độ ánh sáng trong chân không.

C Do điện tích dao động trong mạch $LC$ sinh ra.

D Do một điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng sinh ra.

Các thầy và các bạn cho em hỏi tại sao đáp ánh C lại không đúng ạ.
Em cảm ơn.
( Bài này đáp án là D ạ)
Bài này có hai đáp án em ạ! C cũng đúng vì mạnh dao động LC tạo ra sóng điện từ.
Đáp án D: Điện tích dao động sẽ làm điện trường trong không gian biến thiên và sinh ra từ trường xoáy. Từ trường xoáy là từ trường biến thiên nên cũng sinh ra điện trường xoáy và cứ nhưng vậy lan truyền trong không gian. Đó chính là sóng điện từ vì theo định nghĩa: Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.