Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vatly10111213 trong 02:58:07 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13301Tiêu đề: thắc mắc: Lý thuyết điện xoay chiều
Gửi bởi: vatly10111213 trong 02:58:07 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2012
Trang 64 (sgk cơ bản) có ghi: Công suất tức thời: p = R. i^2 . vây p luôn dương. .
Nhưng trang 81 (sgk cơ bản) có ghi: Công suất tức thời: p = u.i.  vây p có thể dương, có thể âm. i, u là cđdđ tức thời và hiệu điện thế tức thời.
em thấy có sự mâu thuẫn trong đó. Mong thầy cô giải thích giúp!


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc: Lý thuyết điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:19:06 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2012
Trang 64 (sgk cơ bản) có ghi: Công suất tức thời: p = R. i^2 . vây p luôn dương. .
Nhưng trang 81 (sgk cơ bản) có ghi: Công suất tức thời: p = u.i.  vây p có thể dương, có thể âm. i, u là cđdđ tức thời và hiệu điện thế tức thời.
em thấy có sự mâu thuẫn trong đó. Mong thầy cô giải thích giúp!
vì đây là 2 công thức khác nhau. (nó giống với [tex]P=RI^2[/tex] và P=U.I trong điện 1 chiều)
(1) :Công suất tỏa nhiệt tức thì
(2): Công suất tiêu thụ tức thì
Nếu lấy giá trị trung bình của chúng
(1) ==> [tex]P=RI^2[/tex]. (công suất tỏa nhiệt)
(2) ==> [tex]P=U.I.cos(\varphi)[/tex].(công suất tiêu thụ)
Tổng quát 2 CT này khác nhau.
* Trong mạch R,L,C: [tex]P=U.I.cos(\varphi).=RI^2[/tex]. Công suất tiêu thụ mạch chuyển hóa thành CS nhiệt
* Trong động cơ : [tex]P=UICos(\varphi)=RI^2+Pco[/tex] : Công suất tiêu thụ mạch chuyển hóa thành CS cơ và CS nhiệt


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc: Lý thuyết điện xoay chiều
Gửi bởi: vatly10111213 trong 03:57:59 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2012
Trang 64 (sgk cơ bản) có ghi:  p = R. i^2 là công suất tỏa nhiệt tức thời luôn dương. .
Nhưng trang 81 (sgk cơ bản) có ghi:  p = u.i.  Công suất tiêu thụ tức thời có thể dương, có thể âm. (i, u là cđdđ tức thời và hiệu điện thế tức thời)
Vậy: p tỏa nhiệt luôn dương  , còn p tiêu thụ có thể âm phải không ah.


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc: Lý thuyết điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:07:22 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2012
Trang 64 (sgk cơ bản) có ghi:  p = R. i^2 là công suất tỏa nhiệt tức thời luôn dương. .
Nhưng trang 81 (sgk cơ bản) có ghi:  p = u.i.  Công suất tiêu thụ tức thời có thể dương, có thể âm. (i, u là cđdđ tức thời và hiệu điện thế tức thời)
Vậy: p tỏa nhiệt luôn dương  , còn p tiêu thụ có thể âm phải không ah.

đúng thế em ah