Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HỌc Sinh Cá Biệt trong 09:12:08 AM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13299Tiêu đề: Quang điện ngoài
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 09:12:08 AM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn xem hộ em bài này:
Giới Hạn quang điện của một kim loại là 5200[tex]A^0[/tex]. Công thoát của kim loại này là:
A. [tex]0,38.10^{-19}[/tex] J
B. [tex]0,38.10^{-18}[/tex] J
C. [tex]0,38.10^{-17}[/tex] J
D. [tex]0,38.10^{-16}[/tex] J
Tiêu đề: Trả lời: Quang điện ngoài
Gửi bởi: superburglar trong 09:20:25 AM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2012
chắc bạn tính sai chỗ nào thôi [tex]A=\frac{hc}{\lambda o}=0,38.10^{-18}[/tex].chọn B


Tiêu đề: Trả lời: Quang điện ngoài
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 09:26:25 AM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2012
cảm ơn
Mình ko hiểu là cái [tex]5200A^0[/tex] đó. nó liên quan gì đến biểu thức của bạn làm ko


Tiêu đề: Trả lời: Quang điện ngoài
Gửi bởi: superburglar trong 09:32:54 AM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2012
[tex]1A^{o}=10^{-10}m nen 5200 A^{o}=0,52\mu m[/tex].ok chua bạn


Tiêu đề: Trả lời: Quang điện ngoài
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 09:51:51 AM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2012
Cảm ơn rất nhiều, mình tưởng cái A đấy là giới hạn quang điện cực đại cơ chứ bình thường kí hiệu Ăngcờ rông = 10^-10m viết khác cơ. :))