Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Quân trong 03:06:28 AM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13297Tiêu đề: Giải thích dao động trong điện xoay chiều.
Gửi bởi: Quân trong 03:06:28 AM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2012
Mong mọi người giúp em giải thích câu hỏi này:
" Tại sao nói dòng điện xoay chiều là 1 dao động cưỡng bức"
Em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Giải thích dao động trong điện xoay chiều.
Gửi bởi: kydhhd trong 09:58:21 AM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2012
Mong mọi người giúp em giải thích câu hỏi này:
" Tại sao nói dòng điện xoay chiều là 1 dao động cưỡng bức"
Em cảm ơn.
bắt ép mạch điện dao động với tần số của dòng điện bên ngoài thì nó là dao động cưỡng bức


Tiêu đề: Trả lời: Giải thích dao động trong điện xoay chiều.
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:03:02 AM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2012
Mong mọi người giúp em giải thích câu hỏi này:
" Tại sao nói dòng điện xoay chiều trong mạch điện  là 1 dao động cưỡng bức"
Em cảm ơn.
Dao động điện trong mạch khi xảy ra cộng hưởng thì tần số dòng điện chạy trong mạch phải bằng thông số của mạch [tex]\omega _{0}=\frac{1}{\sqrt{LC}}[/tex], thông số này xem như tần số góc riêng của mạch. So sánh với cưỡng bức trong dao động cơ em suy ra vậy