Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: kunkute trong 10:38:49 PM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13295Tiêu đề: Bài tập về chuyển động khó cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 10:38:49 PM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012
1.Bạn ở trên một chiếc thuyền đang đứng yên trên mặt sông.Khối lượng tổng cộng của thuyền và của bạn là M.Trên thuyền có hai viên đá với khối lượng tương ứng là m1 và m2.Cho biết M=6m1=12m2.Muốn cho thuyền chuyển động bạn ném đá về phía sau.Bạn ném liên tiếp từng viên hoặc ném đồng thời cả hai viên,nhưng đều với vận tốc [tex]v_{t}[/tex]
  so với thuyền.Hỏi tốc độ của thuyền là bao nhiêu nếu bạn ném:
a,hai viên đá đồng thời?
b,Viên m1 trước,viên m2 sau?
c, Viên m2 trước,viên m1 sau?Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về chuyển động khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:22:13 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2012
1.Bạn ở trên một chiếc thuyền đang đứng yên trên mặt sông.Khối lượng tổng cộng của thuyền và của bạn là M.Trên thuyền có hai viên đá với khối lượng tương ứng là m1 và m2.Cho biết M=6m1=12m2.Muốn cho thuyền chuyển động bạn ném đá về phía sau.Bạn ném liên tiếp từng viên hoặc ném đồng thời cả hai viên,nhưng đều với vận tốc [tex]v_{t}[/tex]
  so với thuyền.Hỏi tốc độ của thuyền là bao nhiêu nếu bạn ném:
a,hai viên đá đồng thời?
b,Viên m1 trước,viên m2 sau?
c, Viên m2 trước,viên m1 sau?
a/ Vật 1 (M) và Vật 2 (m1+m2)
Chọn hệ quy chiếu mặt đất, chiều dương chiều CĐ thuyền
==> ĐLBTĐL
M.vecto (v) + (m1+m2).(vecto vt + vecto v)=0
v(M+m1+m2)=(m1+m2).vt ==> [tex]v=\frac{(m_1+m2).vt}{M+m_1+m_2}[/tex]
b/ lúc đầu : vật 1 (M+m2) và vật 2 (m1)
(M+m2).vecto(v1)+m1.(vecto v1+vecto vt)=0
==> v1=\frac{m_1.vt}{M+m_1+m_2}
lúc sau : vật 1(M) vật 2 (m2)
(M+m2)vecto v1=M.vecto v + m2.[vecto(v)+vecto(vt)]
==> [tex](M+m_2).\frac{m_1.vt}{M+m_1+m_2} = (M+m_2)v - m_2.vt[/tex]
==> v
c/ em làm tương tự nhưng ngược lại