Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HỌc Sinh Cá Biệt trong 04:08:44 PM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13293Tiêu đề: Một số bài tập điển hình giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 04:08:44 PM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012
Em có làm một số bài tập sau nhưng không biết đáp án nhờ các thầy xem hộ nếu sai nhờ các thầy sửa giúp em ạ
Bài tập 1:
Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _1 = 0,48\mu m[/tex], [tex]\lambda _2 = 0,4\mu m[/tex] và [tex]\lambda _3 = 0,6\mu m[/tex] vào hai khe Y - âng của thí nghiệm giao thoa ánh sáng. Biết khoảng cách giữa 2 khe là 1,2 mm, khoảng cách từ 2 khe tới màn là 3 m. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vị trí có màu cũng với màu của vân sáng trung tâm là?
em phân tích ra thừa số nguyên tố và lấy bội chung nhỏ nhất của 3 bước sóng [tex]\lambda ' = 2,4 \mu m[/tex] tính toán bình thường ra đáp án là 6mm

Bài tập 2:
Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ [tex]0,38\mu m[/tex] đến [tex]0,76\mu m[/tex] vào hai khe của thí nghiệm Y- âng, biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 3m. Số bức xạ cho vân sáng tại vị trí vân tối thứ ba của bức xạ có bước sóng [tex]0,5 \mu m[/tex]
Em làm ra là 2

Bài tập 3:
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe S1S2 bằng 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát D = 2m. Chiếu vào hai khe S1S2 bằng nguồn phát ánh sáng trắng có bước sóng [tex]0,4 \mu m <= \lambda < = 0,76 \mu m[/tex]. Nếu tại vị trí trên màn cách vân trung tâm một đoạn x = 4,2m ta khoét một lỗ nhỏ để tách ra tia sáng cho đi vào khe của máy quang phổ. trên buồng ảnh của máy quang phổ sẽ thu dc số vạch là?
Em tính toán ra đáp án là 3, mong các thầy xem giúp

Em cảm ơn
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập điển hình giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: superburglar trong 04:42:30 PM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012
câu 1 bạn làm hoàn toàn chính xác.
câu 2 làm chặn như bt được 2 giá trị của K.vậy đáp án của bạn đúng rồi
câu 3.số vạch thu được ở máy quang phổ chính bằng số bức xạ cho vân sáng tại x.làm như câu 2.đáp án là 3.
đáp án của bạn ok rùi đấy :D