Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Snow_flower_9x trong 01:09:37 PM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13290Tiêu đề: Một số bài toán điện xoay chiều
Gửi bởi: Snow_flower_9x trong 01:09:37 PM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012
Bài 1 : Đoạn mạch xoay chiêu với điện áp 2 đầu đoạn mạch ổn định, có R,L,C ( L thuần cảm )mắc nối tiếp . Biết điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch lệch pha pi/6 so với cường độ dòng điện qua mạch. Ở thời điểm t, điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch chứa L, C là uLC=100kan3 V và điện áp tức thời 2 đầu điện trở là Ủ = 100V. biểu thức điện áp cực đại 2 đầu điện trở là ?
A. 200V
B. 173.2 V
 C. 321.5 V
 D. 316.2 V
Bài 2 cho dòng điện xoay chiều i= pi.có(100pi.t-pi/2) A chạy qua bình điện phân chứa dung dịch H2SO4 với các điện cực bằng bạch kim. Tính điện luộng qua bình theo 1 chiều trong thời gian 16 phút 5 giây
A. 965 C
B. 1930 C
 C. 0.02 C
 D. 867 c


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài toán điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 01:29:29 PM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012
câu 1.đáp án băng 200V.bài ày c đưa lên vòng tròn sè thấy thời điểm đó uR ở vị trí pi/3==>UoR=200V.